Egy kaliforniai kutat?csoport bizony?t?kot tal?lt arra, hogy az eg?szs?ges ?trend, a medit?ci? ?s a mozg?s sejtszint? fiatalod?st okozhat. A The Lancet Oncologyban ismertetett tanulm?nyhoz 35 prosztatar?kos f?rfit vizsg?ltak meg; azoknak, akik v?ltoztattak az ?letm?djukon, bizony?that?an megfiatalodtak a sejtjeik. A kutat?k l?that? v?ltoz?sokat ?szleltek ann?l a t?z r?sztvev?n?l, akik veget?ri?nus ?trendre v?ltottak, tartott?k magukat az el??rt mozg?smennyis?ghez, illetve a stresszold? medit?ci?hoz ?s a j?g?hoz.

 

A v?ltoz?sok a kromosz?m?k v?g?n tal?lhat? telomerrel ?llnak ?sszef?gg?sben. A telomer szerepe a kromosz?ma v?delme; ez akad?lyozza meg, hogy sejtoszt?d?skor s?r?lj?n a kromosz?ma ?ltal hordozott genetikai inform?ci?. Ahogy az ember ?regszik, a telomerek r?vid?lnek, a szerkezet?k gyeng?l, ?s ez olyan ?zenetet tov?bb?that a sejteknek, hogy hagyjanak fel az oszt?d?ssal ?s pusztuljanak el.

A kutat?k azt vizsg?lt?k, hogy elker?lhetetlen-e a folyamat, vagy fel lehet tart?ztatni, net?n vissza is lehet ford?tani. A Kalifornia Egyetem Dean Ornish vezette kutat?csoportja szerint megfelel? t?mogat?ssal meghosszabb?that?k a telomerek. A vizsg?lat elej?n, majd ?t ?v eltelt?vel is megm?rt?k ezek hossz?t. Ann?l a t?z, alacsony kock?zat? prosztatar?kos f?rfin?l, aki ?tfog? ?letm?dv?lt?sra v?llalkozott, a telomerhossz jelent?sen, ?tlagosan t?z sz?zal?kkal n?tt. Ezzel szemben a kutat?sban r?sztvev? t?bbi 25 szem?lyn?l, akit?l nem k?rtek ?letm?dv?lt?st, a telomerek hossza h?rom sz?zal?kkal cs?kkent.

A telomerek r?vid?l?s?t a korral j?r? betegs?gekkel, t?bbek k?zt sz?vbetegs?gekkel, valamint a r?kkal ?sszef?gg?sben vizsg?lt?k eddig. A mostani kutat?s arra nem terjedt ki, hogy az ?letm?dv?lt?s ?s a telomerek hossz?nak n?veked?se jav?tja-e a r?kb?l val? felgy?gyul?s es?ly?t, de ?gy v?lik, ennek is ?rdemes lenne ut?naj?rni.

Tov?bbi vizsg?latok sz?ks?gesek

Ornish elmondta, hogy a viszonylag sz?k k?r?, pr?bajelleg? kutat?s eredm?nyei t?lmutathatnak a prosztatar?kos f?rfiak k?r?n. Ha nagy l?tsz?m?, a v?letlen eredm?nyeket kiz?r?, kontrollcsoportos vizsg?latok is al?t?masztj?k a mostani felfedez?st, az azt jelenti, hogy az ?tfog? ?letm?dv?lt?s jelent?sen cs?kkentheti sok betegs?g kock?zat?t ?s az id? el?tti elhal?loz?st. Ornish azt is megjegyezte, hogy a g?njeink ?s a telomerjeink a vel?nk sz?letett hajlamokat jelentik, de a v?gzet?nk nincs bel?j?k k?dolva.

A londoni Queen Mary Egyetem kutat?ja, Tom Vulliamy fontosnak tartan?, hogy nagyobb l?pt?k? vizsg?latokat is elv?gezzenek; csak ezekn?l lehetne megfigyelni, hogy a kaliforniai ktuat?k eredm?nyei itt is megism?tl?dnek-e. A kutat?k abban viszont egyet?rtenek, hogy nem kiz?r?lag a telomerek r?vid?l?se okozza az ?reged?st; az emberi telomer r?videbb, mint az egerek? vagy a f?eml?s?k?, m?gis tov?bb ?l?nk n?luk. Ugyanakkor t?bb kor?bbi kutat?s is igazolta, hogy a mozg?sszeg?ny ?letet ?l? szem?lyekn?l felgyorsul a sejt?reged?s, ami a telomerek megr?vid?l?s?vel j?r.


---
vissza az elejére