A 105 ?ves orvos, Shigeaki Hinohara eddig m?g nem k?rte nyugd?jaztat?s?t, ?s a jelek szerint nem is k?sz?l nyug?llom?nyba vonulni. Ehelyett dolgozik, tan?t, ?nk?nteskedik ?s szem?lyes blogot is vezet.

A koros orvos 1941 ?ta a toki?i St. Luke Nemzetk?zi K?rh?zban dolgozik, ?s tan?t. Eddig 150 k?nyvet, kiadv?nyt publik?lt, ezek k?z?l a legh?resebb a Living Long, Living Good c?m?, amelyb?l 1,2 milli? p?ld?nyt adtak el.

Shigeaki Hinohara a Japan Times-nak adott interj?ban besz?lt arr?l, hogy mi az a 11 dolog, amelyet ha betartunk, sok?ig fogunk ?lni. L?ssuk!

1. A testet nem szabad korl?tok k?z? szor?tani

Energia att?l lesz, hogy j?l ?rezz?k magunkat. Mikor gyerekek voltunk ?s sokat j?tszottunk, akkor minden pillanatban boldogok voltunk, m?g enni ?s aludni is gyakran elfelejtett?nk. Feln?tt korban is j?t tenne a j?tszadoz?s, a m?ka, a kacag?s, mert ilyenkor test?nk ?s lelk?nk kiszabadul a korl?tok, k?t?tts?gek k?z?l.

2. Meg kell ?rizni a norm?lis tests?lyt

Azok az emberek ?lnek sok?ig, fajt?l, nemzetis?gt?l, nemt?l f?ggetlen?l, akik nincsenek elh?zva. ?n reggelire egy cs?sze k?v?t, egy poh?r tejet ?s narancsl?t fogyasztok, amibe belekeverek egy kan?l ol?vaolajat, amely nagyon j?t tesz a v?rereknek ?s a b?rnek. Eb?dre tejet iszom, ?s p?r teas?tem?nyt, de van ?gy, hogy semmit, ha sokat kell dolgoznom. Vacsor?ra p?rolt z?lds?geket, rizst ?s halat fogyasztok, k?thetente pedig 100 g sov?ny h?st.

3. Meg kell tervezni a napot

Mindig megtervezem a k?vetkez? napomat, s?t ak?r h?napokra el?re tudom, hogy hol kell lennem, mit kell tennem, de a sz?rakoz?sr?l sem mondtam m?g le. ?gy v?lem, hogy senki sem szabadna nyugd?jba menjen, legal?bbis nem 65 ?vesen, hanem j?val k?s?bb. N?lunk Jap?nban ezel?tt 125 ?vvel ?llap?tott?k meg a 65 ?ves nyugd?jkorhat?rt, amikor a v?rhat? ?lettartam 68 ?v volt. Ma m?r a jap?n n?k ?tlag 86, m?g a f?rfiak 80 ?vet ?lnek. Az el?rejelz?sek szerint 20 ?v m?lva Jap?nban 50 ezer, 100 ?vn?l id?sebb ember fog ?lni.

4. A tud?st meg kell osztani m?sokkal

?vente t?bb mint sz?z el?ad?st, k?pz?st tartok az ?ltal?nos iskol?sokt?l kezdve az ?zletemberekig. ?tlagos 60-90 percig ?llok egy helyben, ez?rt sz?ks?gem is van a j? fizikai kond?ci?ra.

5. Az orvosok sem tudnak mindenkit meggy?gy?tani

Ha egy orvos egy gy?gym?dot, vagy m?t?tet javasol, k?rdezz?k meg t?le, hogy ugyanezt a kezel?s?t aj?nlan? a feles?g?nek, gyerek?nek? ?n azt hiszem, hogy sok esetben a zene-, vagy ?llatter?pia t?bbet seg?thet, mint ahogy azt az orvosok gondoln?k. Minden ember m?s, ez?rt a kezel?sek is szem?lyre szabottak kellene legyenek, ami lehetetlens?g,

6. Liftek helyett l?pcs?zz?nk

Ahhoz, hogy eg?szs?gesek maradjunk, v?laszuk a l?pcs?t, ?s a csomagjainkat is cipelj?k magunk. ?n ?gy tartom form?ban az izmaimat.

7. A sz?rakoz?s a legjobb m?dja a f?jdalom, a szomor?s?g elfelejt?s?nek

A f?jdalom elfelejt?s?nek legjobb m?dja a sz?rakoz?s. A k?rh?zakban is ?rdemes lenne ezt figyelembe venni, f?k?nt a gyerekoszt?lyokon. A St. Luke k?rh?zban van zene-, ?llatter?pia ?s m?v?szeti ?gak kipr?b?l?s?ra is lehet?s?g van.

8. Nem szabad megsz?llottan hajtani a p?nz?rt

Sosem tudjuk, hogy mikor halunk meg, ?s ez?rt nem is fogunk semmit sem magunkkal vinni.

9. Mindig ?lljunk k?szen

Az ?let kisz?m?thatatlan. Eml?kszem, 1970. m?rcius 31-e volt, 59 ?ves voltam, Toki?b?l Fukuok?ba indultam rep?l?vel. Aznap reggel sz?pen s?t?tt a nap. Mik?zben a Fuji hegy mellett rep?lt?nk, a kommunista liga elt?r?tette a g?pet. A k?vetkez? 4 napot egy sz?khez k?t?zve, 40 fokos melegben t?lt?ttem. Orvosk?nt az eg?szet egy k?s?rletnek fogtam fel, figyelve, hogy a testem mik?nt alkalmazkodik a megv?ltozott k?rnyezethez.

10. V?lasztani kell egy p?ldak?pet, akin?l majd jobbak lehet?nk

?desap?m az Egyes?lt ?llamokba v?ndorolt m?g 1900-ban, hogy tanulhasson. Sz?momra ? volt a minta, a h?s. K?s?bb m?s p?ldak?pet is tal?ltam, ?s igyekeztem jobban teljes?teni n?la.

11. Az ?nk?ntess?g j?

60 ?vig a csal?d?rt dolgozni, ?lni fantasztikus dolog. Azonban ha m?r megval?s?tottuk a c?ljainkat, ?rdemes a t?rsadalom?rt is tenni valamit. ?n 65 ?ves korom ?ta, heti 18 ?r?t ?nk?nteskedem, ?s minden egyes perc?t ?lvezem.


---
vissza az elejére