2012, november 24. Kryon szól a Trinity csoporthoz: 2012, december 21-ről

Mi is ez a december 21, 2012?

2012 december 21. fontos dátum az emberiség fejlődésében. Azt jelenti, hogy véget ér egy korábbi ciklus, és indul egy olyan, amely teljesen új síkok felé vezeti az emberiséget. Mintha egy 90 fokos elfordulás lenne attól, amit eddig csináltatok. Olyan, mintha az emberiség élete teljesen más dimenzióba indulna el. Fejlődésetek egy olyan pontra ér, ahol radikális változás történik az emberi gondolkodásban.

Tudnotok kell, hogy ez a radikális változás azonnal érezhető lesz. Ugyanakkor mégis, ahogy saját élettapasztalatotok is mutatja, kell némi idő, amíg az emberiség feldolgozza azt. Egy dolog volt felfedezni például a gravitáció törvényét, és másik dolog volt ezzel a gravitációval évszázadokkal később, repülőjárműveket tervezni, űrkutatást indítani. Most nem kellenek évszázadok, de valamennyi időnek el kell telnie ahhoz, hogy az emberiség ezt az új típusú gondolkodást felfedezze.

Ez az új típusú gondolkodás az egységről szól, és nem a szeparálódásról. A szinergiákról, az együtt-hatásokról szól, arról, hogy az egyik tudomány segíti a másikat, arról, hogy az életvitel, a kultúra, a vallás, a pszichológia, a tudomány, mind-mind egymást segítő folyamattá válik, arról, hogy az emberi élet a kiteljesedés felé halad. Másoknak fájdalmat okozás, mások szeretetének a csorbítása helyett a teljes szeretet megteremtése kerül a fókuszba.

Hatalmas és radikális változás ez. Innentől kezdve tulajdonképpen, - bár mindez most új, és akár bizonyos szinten feldolgozhatatlannak tűnik - az emberiség történelme immár nem a számokról és az évekről fog szólni, nem az időről. Ha megvilágosodtál, mi értelme van számodra annak, hogy szerdát vagy csütörtököt írsz? Ha megvilágosodtál, mi értelme mérni az éveket, keresni az évfordulókat, amikor a végtelen és örök jelenben a legnagyobb boldogságot találod meg?

A maja kalendárium, mint általában a kalendáriumok, az idő mérésére szolgált. A maják azonban azt is tudták, hogy az idő fraktál jellegű, periodikus tulajdonsággal bír, és a mérhető időben csodálatosan mutatja a végtelen törvények ritmikus hullámzását, ismétlődését. Azonban az idő fogalma egy időtlen dimenzióban használhatatlanná válik. Használhatnátok, csak nincs értelme A maja kalendárium megszűnése tulajdonképpen ezt a szimbólumot tartogatja számotokra.

Ne külső jeleket keressetek, és ne féljetek a külső változástól! Bár tudósaitok valóban érzékelik a sugárzások, az elektromágneses mező átalakulását, és különböző mérőműszerekkel érezhető, eddig stabilnak hitt részecskeáramlás, fluktuáció akár radikális átváltozását is. Észlelhettek légköri eseményeket, de mindaz, amit a maják jövendöltek, tudnotok kell, hogy szimbolikus!

Emlékezzetek a Karácsony szent üzenetére, hogy a legnagyobb sötétségben megjelenik a fény. Ez a téli napforduló, a leghosszabb éjszaka. Egy parányi fény, minthogyha csak egy gyertyát gyújtanátok a teljes sötétségben. Ilyen most a tudatosság az emberiség történetében. Egy parányi fény ahhoz képest, ahol hamarosan lesz. Egy parányi fény felgyullad, de ha a végtelen sötétséget látod, ahol nincsenek tájékozódási pontok, és megjelenik egy csöppnyi fény, hirtelen mindenhez viszonyítási alapot ad. És igen, ez a viszonyítási pont lehet az új kor első pillanata szimbolikusan.

Nagyon sok munka, és nagyon sok tudatos ember tudatos cselekedete, tudatossá váló ember tudatossá váló cselekedete is kellett ahhoz, hogy ez a pont eljöhessen.

Hogyan ünnepeljétek? Elsősorban nyugalommal, szeretettel, egymásra való odafigyeléssel, hogy teljesen egymásnak adjátok magatokat azon az estén, hogy örömtüzet gyújtotok a saját szívetekben, és a végtelen szeretetnek adjátok át magatokat. Ebben a boldogságban, ebben az áramlásban tudjátok leginkább megérteni azt, amit ez az átalakulás jelent.

Az emberiség egésze még nincs kész erre, Még nem érti ezt az átalakulást és bizalmatlan. Ezt a bizalmatlanságot látjátok a Földön sokfelől felhorkanni agresszió képében. Szinte minden héten egy újabb tűzfészek lobban fel. Az emberek a bizonytalanságukat a régi módszer szerint az agresszióban élik ki. De nézzétek meg, hogy mely népek ezek! Mely helyeken történik ez? Nemde ott, ahol a legkevesebb a fény még az emberek lelkében? A tudatosabb civilizációk már nem ragadtatják magukat fizikai agresszióra. Az ő felelősségük, hogy azokat, akik még sötétségben élnek, áthozzák a fény oldalára.

Azzal tudjátok segíteni a folyamatot, hogy magatok között ezt egy csodálatos áramlással, egyetlen mozdulattal megteremtitek. Az új egységkor csodálatos egységét. És átléptek könnyedén, mintegy könnyed szökellésben az új kor új energiáiba, és azt mondjátok: "Köszönjük! Tudjuk, kik vagyunk, tudjuk, hova tartunk, és tudjuk, hol vagyunk!" Mondjátok ezt magatoknak párszor, örömmel a szemetekben! "Tudjuk, kik vagyunk, tudjuk, hol vagyunk, és tudjuk, hová tartunk."

Ennél csodálatosabb dolog nem történt még az emberiség történelmében. Fel-felvillant a fény, megmutatta magát, hívogatta és csábította az embert a tovább lépésre, most azonban itt az esélyetek, hogy átlépjetek a teljes fény birodalmába., ahol már nem fluktuál, a sötétség ki nem oltja azt. Érezzétek, ahogy egyre hosszabbak lesznek a nappalok! Egyre hosszabb lesz a fény periódusa az életetekben. Melengessétek ezt a soha el nem hamvadó tüzet!

A tűz, a fény a központi szimbóluma ennek a napnak. A fény és a tűz relációban áll egymással. A tűz az energia, ami átalakít, a fizikait átalakítja szellemivé. Ez pontosan az emberiség szimbóluma is, a földit átszellemíteni. S a tűz ennek az átalakulásnak a szimbóluma. Miközben a fizikaiból szellemivé alakultok át úgy, hogy mindkettő megmarad, ez pontosan a tűz lobogásának a szimbóluma. Amikor a fizikai még ég és fényt ad. Ez a fellobbanás az, amit most meg fogtok élni. Lobbantsátok fel a szívetekben ezt a fényt! Ha akarjátok, gyertyákkal is szimbolizálhatjátok a tűz és a fény fellobbanását a világban és önmagatokban.

A Karácsony pontosan ennek a szimbóluma. Éljétek meg a Karácsony csodáját is nyugodtan, békességben, boldog biztonságban!

A háromnapos sötétségről:

A háromnapos sötétség egy félreértett koncepció.Ahogy az előbb már mondtam, amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor jelenik meg egy parányi fény. Azt a háromnapos sötétséget, fénytelenséget, valóban az évnek ebben a szakaszában élitek meg. S ennek a periódusnak, a sötétség periódusának a végén különösen szimbolikus jelentőségű.

Aki erre érzékeny, megérezheti ezt, a változást, az átmeneti kort, azt a hihetetlen kalibrációt, aminek most az emberiség részese lesz. Azonban tudnotok kell, hogy ezt fizikailag, az időjárásban nem fogjátok érezni. Nem lesz sötétség a Földön fizikai értelemben. Lelki értelemben érezni fogjátok, ahogy segítőitek leválnak rólatok, ezt sokan érzékenyen élhetik meg.

A szabad akarat függvénye lesz, hogy mi fog történni, ahogy globális mértékben ezt mindannyian megélitek. Ám az emberiség, tudatlansága ellenére is józanabb és mértéktartóbb annál, hogy ezt az állapotot pánikra, vagy bármi más rosszra, kollektív rosszra használja fel. Sőt, ha megtanuljátok ezt az érzést kezelni önmagatokban, egymásnak is tudtok segíteni. A kollektív kalibrációban a legfontosabb az emberek egymás segítése, az összefogás. 

Miképpen tudjátok azt is, hogy bármi történik - háború, sötétség, tragédia -, ilyenkor nagyon sok gyermek fogan, és ennek kettős oka van. Az egyik az, hogy az emberek egymás felé fordulnak ösztönösen, és szeretettel teremtik meg a szeretetlenség, reménytelenség ellenpólusát, másrészt ilyenkor nagyon sok lélek érkezik, hogy segítsen. Segíteni jönnek a reményt visszahozni az emberek szívébe. Ez történt szeptember 11. után is, és számtalan helyen most is a világban, ahol a sötétség előre tör.

Bízzatok, legyetek önmagatok, és a belső tudatosságotokkal látni fogtok másokat is, el tudjátok kerülni azokat a helyzeteket, amik számotokra nem kívánatosak. Ezért hát ne féljetek, csak tápláljátok magatokban a tüzet, és éltessétek! Figyeljetek, hogy a tűz el ne hamvadjon bennetek! Csak szeressétek önmagatokat és egymást! Ez most a legfontosabb számotokra ebben az időszakban.

Kryon


---
vissza az elejére