TELJES CIKK AZ ?BRED?S ?S FELEMELKED?S T?NETEIR?L


"R??bred?nk, hogy nem els?sorban emberi testben ?l? l?nyek vagyunk spiritu?lis lelki tapasztalatokkal, hanem sokkal, de sokkal ink?bb spiritu?lis l?nyek emberi testben ?s emberi tapasztalatokkal."
You Are a Spiritual Being Having a Human Experience

Akik meg akarj?k ?rteni, mi ez a TUDATOSS?G FORRADALMA, az "AWAKENING", ez az ?talkul?s, ami benn?nk sokakban zajlik, hallgass?k meg ezt. Jim Carrey elmondja amit ?rez..pontosan ez az.... Egyek vagyunk mindennel ?s mindenkivel. Az ?rz?seink, rezg?seink nagyon fontosak. Az Egys?g ?s Tudatoss?g, amit ?rz?nk. ?rezz?k, hogy minden okkal t?rt?nik ?s addig tart?zkodik az ?let?nkben, ameddig annak szerepe van a felemelked?s?nkben...Egy?bk?nt a DNS-?nk is v?ltozik (nagyon picit, de fokozatosan a magasabb frekvencia hat?s?ra), de m?r tud?sok is ?szrevett?k! V?GRE!  


Ebben a vide?ban pedig benne van, 
mit ?rz?nk, akikben zajlik bel?l ez az ?bred?s -Awakening folyamat. Annyira j? ilyeneket l?tni, hogy rengeteg mindenkiben ugyanaz megy v?gbe, vagy kezd?dik el. Akik el?r?bb j?rnak seg?tenek m?soknak ?szrevenni a jeleket...

Hatalmas v?ltoz?sok vannak jelen a F?ld?n, sokkal er?teljesebben ?s ?rezhet?bben, mint eddig b?rmikor. B?rmerre f?kusz?lod a figyelmed, mindenhol ez a tisztul?si folyamat van, b?rmennyire is nem annak t?nik. Ezek a tisztul?sok, hasonl?an a k?lvil?ghoz, benn?nk is zajlanak. Az eg?sz test?nkben hordozzuk ezt az ?talakul?st, ?tl?nyeg?l?st. S ahogyan ?talakul a vil?gunk, mi magunk is m?ss? v?lunk, mindez sejtszinten t?rt?nik, ami persze kihat?ssal van a fizikai test?nkre is.
S amint bent az kint, a bens?nk t?k?rk?pe kivet?l a k?lvil?gba, ?s a k?lvil?g is ugyan?gy lek?pz?dik a bens?nkben. Nem tagadhatjuk t?bb?, hogy valami k?sz?l?dik. Egy teljesen ?j Vil?g van sz?let?ben egy ?j Korszak k?sz?b?n. Teljesen m?s emberr? v?lunk, ?s ?j l?t?sm?dunk ?j val?s?gunkat t?kr?zi.
Teremt?kk? v?lunk! Mesterekk?. Bizony?ra te is felfigyelt?l magadon, vagy a k?rnyezetedben l?v? embereken olyan ?szokatlan? fizikai, ?rzelmi ?s ment?lis t?netekre, olyan megnyilv?nul?sokra, melyekre l?tsz?lag nincs magyar?zat. Ezen t?netek legt?bbj?n ?tmentem j?magam is, fizikailag ?s ?rzelmileg is. N?melyiket megszenvedtem, n?melyikbe ?belehaltam,? de mindegyikb?l kij?ve, m?ss? v?ltam.Ez?rt veszem a b?tors?got, ?s felv?zolom most el?tted, hogyan ?ltem meg, s f?k?nt mit tapasztaltam, h?tha neked is seg?t megk?nny?teni ezt az ?tmenetet, ?talakul?st. Az ?jj?sz?let?st. Ezeknek a t?neteknek a feldolgoz?sa ?s meg?rt?se nagyon fontos. A legfontosabb mindig kiz?rni a ?val?di? betegs?get. Nagyon fontos, ?s ?letbev?g? m?r az elej?n lesz?geznem, hogy semmilyen t?netet se vegy?l f?lv?llr?l!!! Fontos, hogy pr?b?ld meg el?sz?r kider?teni a t?net ok?t. Mindig tartsd szem el?tt, hogy a testedr?l van sz?. Teh?t, addig semmi esetre se nyugt?zd azt felemelked?si t?netnek, am?g nem konzult?lt?l a megfelel? orvossal. Meglehet, t?nyleg egy betegs?g h?z?dik meg a t?net h?tter?ben. Ez?rt add meg magadnak az es?lyt, hogy t?j?kozott ?s k?r?ltekint? l?gy, ?s kiz?rj b?rmif?le komolyabb komplik?ci?t. S ha a vizsg?lati eredm?nyek negat?vak, ?s nem ?rzel semmilyen nyugtalan?t? jelet, abban az esetben k?rlek, figyelj oda ezekre a t?netekre, egy teljesen m?s l?t?sm?ddal. Egy olyan l?t?sm?ddal, mely a tisztul?si folyamat alatt mintegy ?aj?nd?kk?nt? megjelenik benned. T?led f?gg, ?lsz-e vele, s haszn?lod-e. Ez az ?jfajta l?t?sm?d a te Igazi ?nedet t?kr?zi, mely az istens?gedet hivatott kinyilatkoztatni. Ezeket a t?neteket, felemelked?si t?netk?nt is szokt?k emlegetni. Ezek egyfajta mut?ci?s t?netek, melyek a F?ld ?s az ember ?ppen most zajl? spiritu?lis ?talakul?s?t seg?tik el?. Ez egyfajta feljebb l?p?s, egy sokkal t?gabb tudatoss?gba, mely ?ltal az interdimenzionalit?sb?l ?tl?p?nk (?tl?nyeg?l?nk) a multidimenzionalit?sba. Felemelked?s Tudattal rendelkez?nk, s ez a Felemelked?s Tudatoss?g mintegy h?dk?nt fog szolg?lni a magasabb dimenzi?k fel?. Az anyagib?l elmozdulunk a szellemi fel?. A t?netek ezt seg?tik el?, s ezt tudatos?tj?k benn?nk. ?s v?g?l ?nmagunk Mestereiv? v?lunk, az ?j F?ld?n, ?s ?j Korszakban, egy ?j vil?gban, ak?r itt ?s most. Mindezt b?rmikor tudatos?thatod magadban azzal, hogy van v?laszt?sod.

?bredj?nk h?t, ?s vegy?k ?szre, m?r most azok vagyunk, akik mindig is lenni szerett?nk volna! Azok vagyunk, akire mindig v?rtunk!
Az al?bbi jelens?gek, t?netek egy?nenk?nt v?ltoz?ak lehetnek. Ez?rt mindezek lehets?ges el?fordul?sa, megtapasztal?sa elt?r? lehet. A l?nyeg, mindig figyelj a bens? hangra! K?rj ?tmutat?st, seg?ts?get arra vonatkoz?lag, hogyan tedd k?nnyebb? mag?t a folyamatot. Ha megbizonyosodt?l afel?l, hogy mindezek nem ?betegs?g? t?netek, k?rlek figyelj befel?, ?s ?rezd, ahogy egy?tt ?ramolsz az energi?kkal. Legy?l mindig jelen, ?s legy?l tudatos! A l?nyeg, ne ijedj meg, ?s ne b?tortalanodj el! Ismerd fel ?ket, ?s l?legezz! L?legezz m?lyen! ?r?lj, ?s nevess! Hiszen ezek az energi?k ??tjelz?k?nt? jelennek meg, ?s tudd, hogy ezek a felemelked?sed jelei. Meglehet, hogy csak egy-egy t?netet tapasztalsz magadon, de ak?r az is megeshet, hogy mindegyiket. Ezek a t?netek ?ltal?ban enyh?k, ?s gyorsan elm?lnak. Legal?bbis ?n ?gy tapasztaltam. Ha nem ragadsz bele, ami t?rt?netesen itt azt jelenti, hogy nem ?llsz ellen a tisztul?si folyamatnak, f?leg az ?rzelmi tisztul?sra gondolok,  akkor hamar kij?hetsz bel?le. Nem mindig fogod k?nny?nek ?s egyszer?nek ?rezni, de ki mondta, hogy az lesz? B?rmi t?rt?nik, tudd, minden a te ?rdekeidet szolg?lja. A bels? ir?nyt?d az ?tmutat?d.
K?szen ?llsz? Akkor gyere velem! Ha ?tk?zben magadra, vagy t?neteidre ismersz, adj h?l?t az ?gnek! J? ?ton vagy! Mehet?nk?.?
Most nem line?risan fogunk haladni, mint ahogyan azt eddig megszokhattad? Ez egy ?j halad?si ir?ny, de az?rt csak haladj velem, s ha esetleg ?tk?zben lemaradn?l, ?gyis bev?rlak ott, ahol a legt?bb blokk g?tolja a tisztul?sod. Ott ?gyis elid?z?l majd egy kicsit? Eltarthat egy darabig?Addig ?n mes?lek, hogy mire figyelj. A t?bbi rajtad m?lik. A multidimenzion?lis tudatoss?gba val? ?tl?p?s ?ltal?ban apr?, fokozatos l?p?sekben t?rt?nik. Tal?n az?rt, mert ezt a ?f?ldh?zragadt? ego jobban el tudja fogadni. Persze olyan is el?fordul, amikor hirtelen t?rt?nik a felemelked?s, az tal?n a jobbik eset, ?m ekkor nincs sz?ks?g nagy tisztul?sra, mert az m?r megt?rt?nt?. valamikor?.valahol?. kor?bban.
A tisztul?si folyamat r?szek?nt a test?nkben ?sszegy?lt m?rgek, r?gi traum?k, ?s olyan ?rz?sek, elrakt?rozott gondolatok old?dnak ki, melyeket ?vtizedek ?ta hordozunk magunkban, ?s ezek lenyomatk?nt vel?nk vannak ?rzelmi, ment?lis ?s fizikai test?nkben is. Amikor ezek a felsz?nre ker?lnek, hatalmas ?rzelmi k?oszt ?lhet?nk meg. Ez megnyilv?nulhat ak?r sz?ls?s?ges ?rzelmi kit?r?sekben. Az egyik percben nevet?nk, a m?sikban s?runk. El?fordulhat, hogy kiss? zavarodottnak ?s ir?nyt vesztettnek ?rezz?k magunkat. Kapaszkodn?nk a r?gi hiedelmeinkbe, tapasztalatainkba, s minden r?gibe, de v?g?l r?j?v?nk, hogy azok t?bb? m?r nem szolg?lnak minket. Fizikai szinten gyakran legy?rhet a f?radts?g, sokszor ?gy ?rezheted, az ?gyb?l is alig van kedved felkelni, csak aludn?l.
Gyakran f?jhat a fejed, l?t?s- ?s hall?szavarok is fell?phetnek. Az ismerets?gi k?r?mben ?s j?magam is gyakran tapasztaltam pl: mellkasi f?jdalmat. Az orvos a kimer?lts?g, ?s stressz kateg?ri?ba sorolta a t?neteket, ?s nyugtat?val, vitaminokkal ?tra bocs?jtotta a ?p?cienseket.? Term?szetesen, ha az angina pectoris kiz?rva, a mellkasi f?jdalmakat a sz?v egyre m?lyebb s?kon val? megny?l?s?val magyar?zz?k spiritu?lis k?r?kben. Azt?n ott van m?g az er?s sz?vdobog?s ?rz?s, ?s a sz?vritmuszavar. Tapasztalataim szerint ezt m?sfajta rezg?s?, de ?ltal?ban magasabb energi?k bel?p?se okozza, ami hamar elm?lik, amit a lass?, m?ly l?gz?s seg?thet. Az ?lomf?zisok, ?s az alv?si ciklus is megv?ltozhat, szakaszoss? v?lhat. ?n p?ld?ul gyakran fel?bredek ?jjel 2 ?s 3 ?ra k?z?tt. El?fordult, hogy nagyon kipihentnek ?reztem magam, ?m m?skor ?ppen az ellenkez?j?t tapasztaltam. Sz?nes ?s esem?nyd?s ?lmokra eml?kszem vissza. Nagyon sok ?rzelmi feldolgozni val?nk van, ami gyakran ?lmunkban t?rt?nik. Ez megnyilv?nulhat kimer?lts?gben, melyet reggel ?gy ?rz?kel?nk, hogy f?radtabban kel?nk, mint ahogyan elaludtunk. Legt?bbsz?r semmire sem eml?ksz?nk, tal?n annyi jelzi ezeket a blokk old?sokat, hogy r?m?lomk?nt defini?ljuk. Ezek f?lelmetes, olykor bizarr ?lmok, melyek fel?bredve rossz ?rz?st keltenek benn?nk. R?mlik valami?.? Azt?n a r?m?lmok lassan megsz?nnek, ahogy az ?rzelmi test?nk fokozatosan tisztul.

Lassan, ?s biztosan, de el?bb- ut?bb mindannyian ?talakulunk.
Ha ?jszaka fel?bred?nk, a tudatos m?ly l?gz?s itt is seg?t feldolgozni, megk?nny?teni ezeket a lelki traum?kat, melyekre tal?n pontosan nem is eml?ksz?nk. Ha ?gy ?rezz?k, nem tudunk ?jra elaludni, ne er?ltess?k ?csak mert ?jjel aludni kell.? Figyelj?nk befel?.
Mi az, amit a bens? hang sugall. Tegy?nk b?rmit, amihez csak kedv?nk van. ?n ilyenkor ?rni szoktam, vagy olvasni, vagy csak ?gy vagyok. Figyelem magam. Figyelek az ?rz?seimre, a gondolataimra. P?ld?ul ?jszaka intuit?vebb ?s befogad?bb vagyok, ilyenkor csod?latos ??zeneteket? kapok. Jobban tudok alkotni, ?s befel? figyelni. (Ezt is ?ppen ?jjel ?rom, 2:32 perc van.) De azut?n mindig vissza is tudok aludni. Soha nem voltam egy merev, szab?lyokat k?vet? ember, s ?ppen ez?rt tal?n k?nnyebb ezeket a v?ltoz?sokat meg?lni. A rugalmass?g szerintem sokat seg?t. Az influenzaszer? f?jdalmak is olyan t?netek, melyre l?tsz?lag nincs magyar?zat.
Persze a megf?z?st ?s a v?rus ki kell z?rni, s ha nincs a h?tt?rben ilyesmi, akkor gyanakodhatunk arra, hogy egy nagyon er?s ?s intenz?v bels? ?talakul?s zajlik benn?nk. Ez ?ltal?ban akkor fordul el?, amikor k?nytelenek vagyunk ?nmagunkkal szembes?lni.

Ilyenkor nincs mese, nincs menek?l?s, csak az seg?t, ha b?tran szemben?z?nk azokkal az energi?kkal, melyek blokkolva vannak.
Az influenzaszer? t?netek mellett ?rdemes m?g megeml?teni az izom- ?s ?z?leti f?jdalmakat is, mert ezeknek is hasonl? szellemi okai lehetnek. Ez eltarthat 1-2 h?tig is, persze ha a konkr?t betegs?g kiz?rva. Ezeket a t?neteket ?ltal?ban nagyon neh?z ?s f?jdalmas energi?k okozz?k, t?bbek k?z?tt a f?lelem, b?nat, vesztes?g. ?ltal?ban, ha az okot megsz?ntetj?k, (szint?n szemben?z?nk vele), akkor szinte azonnal megsz?nik. Milyen egyszer? ?gy le?rva, ugye? Bezzeg amikor benne vagyunk, ?s k?ptelenek vagyunk kim?szni bel?le, akkor csak a szenved?s van!? Ilyenkor aktiv?l?dhat valamilyen r?gebbi f?lelem, b?nat vagy vesztes?g. Ez er?s?dik benn?nk, ?s ?r?dik ?t a fizikai s?kra. Tov?bb? el?fordulhat m?g: l?z ?s er?s izzad?s, ilyenkor t?l sok energia ?ramlik ?t rajtunk, ?rdemes valamilyen m?don lef?ldelni magunkat. Nekem seg?t ilyenkor, ha le?l?k, vagy lefekszem a f?ldre, vagy kimegyek a term?szetbe. ?s szeretem a f?k t?rzs?t ?t?lelni! Ez valami fantasztikus ?rz?s! Ilyenkor a talpamon kereszt?l leengedem az energi?kat Gaia-hoz, a m?lys?gbe. ?s ilyenkor se feledkezz?nk meg a tudatos m?ly l?gz?sr?l! Ami m?g sz?t ?rdemel, az az ?tkez?si szok?sok megv?ltoz?sa. Van olyan id?szak, amikor hetekig alig eszem. Ez ?ltal?ban akkor fordul el?, amikor felold?dik egy r?gi probl?ma, ?t?l vagyok? valami nehezebb peri?duson, vagy intenz?vebb energi?k ?ramolnak ?t rajtam, amit ?n ?gy h?vok: ?ppen egy ?sz?l?sen vagyok t?l.?
Ez is ?ltal?ban valami ?rzelmi blokk felold?s?val kapcsolatos, ?s elengedek bizonyos dolgokat, szok?sokat, melyek a ragaszkod?son alapulnak. Ilyenkor megk?nnyebb?l?k, ?s nem b?rok enni. Azt?n van, hogy rengeteget eszem. Ilyenkor tudom, hogy er?t kell gy?jtenem az el?ttem ?ll? feladathoz, kih?v?shoz. Ezek hull?mokban j?nnek. A k?vetkez? t?netk?nt a sz?d?l?st jel?ln?m meg, ami nem v?laszthat? el ?lesen az ?gyetlens?gt?l. A sz?d?l?st jelezheti t?l sok, vagy t?l er?s energia ?raml?s a testen ?t, ?s lelki probl?ma is, amikor elvesz?tj?k az ?rzelmi ?s anyagi biztons?gunkat. Ilyenkor ?jra egy biztos pontot kell tal?lnunk az ?let?nkben. Ami nem egyszer? ebben a bizonytalans?gban. De egyvalaki mindig ott van sz?munkra, s ez a valaki nem m?s, mint ?nmagunk! Az ?gyetlens?g pedig n?lam abban nyilv?nult meg, hogy mindent kiejtettem a kezemb?l, nekimentem dolgoknak, vagy ?ppen elestem.
?s sz?d?l?s k?zben visszat?rhet?nk ?jra a j?l bev?lt tudatos m?ly l?gz?shez. Ez er?s?ti a f?ldh?z k?t?tts?get, ami a gy?k?rcsakr?hoz tartozik. Ugyanis ilyenkor a ?talajvesztetts?g? ?rv?nyes?l, ez?rt ?szigetelni? kell a fizikai test?nket. Ez?ltal tudatosan is ?sszekapcsol?dunk ?jra F?ld Any?nkkal! ?rezz?k a ?gy?ker?nket?, ?s a F?ld csod?latos energi?it, melyek rajtunk kereszt?l ?ramolnak. Id?nk?nt azt tapasztaltam, hogy t?l sok ?rz?kszervi benyom?s ?rt egyszerre, ami abban nyilv?nult meg, hogy mintegy zaklatotts?gi ?s felp?rgetett ?llapotba ker?ltem. A gondolataim l?zasan kergett?k egym?st, s m?gis ?gy ?reztem, v?gre ?tl?tok mindent. Hajjaj!
?s ilyenkor a teljes ?spiritu?lis? megvon?s seg?tett csak! A medit?ci? csak nehez?tett a helyzeten, ahogyan mindenf?le spiritu?lis tev?kenys?g. Csakis a f?ldi energi?k kiegyens?lyoz?sa volt hat?kony, melyet szint?n f?ldel?s ?ltal ?vehet?nk magunkhoz.? Ez az, amint m?r eml?tettem, a n?lam bev?lt fa ??lelget?s?, vagy lefek?dni, le?lni a f?ldre, ?s megint a tudatos m?ly l?gz?s stb. Ilyenkor azt tapasztaltam, hogy t?l sok szellemi energia ?ramlott ?t rajtam, ami p?nik ?llapothoz vezetett. Ezt gyakran meg?ltem. De a lef?ldel?s t?nyleg nagyon hat?kony, ?s azonnali seg?ts?g! Nem kev?sb? az?rt, mert mindig k?zn?l vannak ezek m?dszerek.
Tapasztaltam m?g hall?szavarokat is, melyek a f?l ?s/vagy hall?j?rat k?rny?ki ?zajok?, ?szlel?s?vel j?rnak. Nem defini?ln?m zajnak, ink?bb valamif?le zen?nek, ciripel?snek jellemezn?m, olyan k?s?r? t?netekkel, mintha valaki egy tollpih?vel csiklandozn? a hall?j?ratot. Neh?z szavakba ?nteni, de valami ilyesmi. Kinek -kinek milyen a sz?haszn?lata, ?s a k?pzel?ereje! Tapasztalataim szerint ez a bels? hall?ssal van ?sszef?gg?sben. ?n kb. 2 ?ve figyeltem fel erre a t?netre, amikor is egyszer ?gy d?nt?ttem, megn?zetem egy szakorvossal. Mikroszk?pos megfigyel?st v?gzett az orvos, ?s nem tal?lt semmit. Azt mondta, m?g egy szempill?t is ?szrevenne. Persze akkor ijedtem be annyira, amikor egy id? ut?n olyan k?nyelmetlen ?rz?st tapasztaltam, mintha egy bog?r m?szk?lna a f?lemben bel?l. R?m?lomk?nt l?ttam a lelki szemeim el?tt, hogy a bog?rb?l m?r egy eg?sz csal?d lett, olyan intenz?v volt a ?kapar?sz?s?, azt?n az orvos megnyugtatott!!? Semmi. Se bog?r csal?d, sem szempilla. Semmi. Viszont egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a bens? hang ?zen a bels? hall?s ?tj?n, s gyakran hallok olyan dolgokat ,melyeket egyenl?re nem mindenki?.
A t?netek ment?lis r?sze is szorosan hozz?tartozik a felemelked?shez. El?fordulhat, hogy l?tom?sszer? ?llapotban gyakran m?s tev?kenys?gek k?zben l?tod magad. Hirtelen tapasztalatot szerezhetsz a nem line?ris gondolkod?si folyamatokb?l. Mindezt eg?szen spont?n, an?lk?l hogy elveszn?l a r?szletekben, egyszer sak felfogod az eg?szet. Persze a ment?lis testb?l nagyon sok t?l?l?si minta j?het fel, r?gen megk?vesedett ?s ber?gz?lt szok?sok, melyeket most a felsz?nre dob. Ezek nagyon kellemetlenek is lehetnek.
Ugyanis ilyenkor ?gy ?rezheted, k?t r?szre ?szakadsz.? Az egyik r?szed boldog, hogy v?gre ?talakulsz azz?, Aki Vagy, m?g a m?sik r?szed, a ment?lis tested bossz?s, nem tetszik neki ez a ?j?t?k.? Persze megvan a lehet?s?ged, hogy felismerd, ?s ?szre is veheted mindk?t r?szedet, de ekkor d?ntened kell. K?l?nben beleragadsz ebbe a ?j?t?kba,? ?s az is nagy nagy szenved?ssel j?r. ?n tudom!
R?eszm?lsz, hogy nem az vagy, akinek eddig hitted magad. A ment?lis test l?zad, ?s ?rj?ng, olyann? v?lhat, mint egy d?h?ng? bika, ha nem vagy tudatos. A szellemednek val?j?ban csak erre van sz?ks?ge, hogy a ment?lis tested feladja az ellen?rz?st ?s az ir?ny?t?st. Ez tal?n olyan ?rz?s, mintha elvesz?ten?d ?nmagad, pedig val?j?ban ekkor v?lsz igazi ?nmagadd?. Azz?, aki val?ban Vagy!
R?j?ssz a tisztul?si folyamatban, hogy a vil?gr?l alkotott k?peid k?z?l nagyon sok nem a ti?d. ?szreveszed, hogy olyan mint?kat hordozol, mely nem te vagy. Ap?d mint?j?t, any?d mint?j?t, de mindaz nem a te energi?d. Megjelenik lelki szemeid el?tt any?d, ?s ugyan?gy ?v?lt, mint te. Az ap?d folyton k?rd?re vont, agg?lyoskodott, piszk?lt?de az sem a te energi?d. M?gis olyan k?peket hordozol a val?s?gr?l, amelyek nem a ti?id. ?s ekkor megk?rdezed magadt?l: Ki vagyok ?n? Ezek a mint?k lenyomatk?nt mind ott vannak az aur?dban, a ment?lis, ?s ?rzelmi testedben. S mivel tudattalanok, ?lland?an aktiv?l?dnak. Ez k?sz ?r?let! -gondolhatn?d. Azz? is v?lhat, ha azonosulsz vele. Amint tudatoss? kezdesz v?lni, elkezded ezeket a dolgokat tiszt?zni. Az ?talakul?s folyam?n sok ember kil?phet az ?letedb?l. Magad m?g?tt hagysz olyan k?nyszeres viselked?smint?kat, melyek a r?gi kapcsolataidban domin?ltak.
A bar?ti k?r?d teljesen megv?ltozhat, szinte az eg?sz ?leted megv?ltozhat! ?s meg is v?ltozik! ?j emberekkel ker?lhetsz kapcsolatba. Lehet, hogy munkahelyet, lak?helyet, szakm?t v?ltasz. Elv?lsz, vagy ?ppen megh?zasodsz. Minden megv?ltozik k?r?l?tted, ?s benned. Ha ragaszkodsz a r?gi ?j?l bev?lt? dolgokhoz, neh?z lehet, ?s lesz is az ?tmenet. A fontos, ne f?lj a v?ltoz?st?l! Az ?nkorl?toz? hiedelmeid ?s elk?pzel?seid fokozatosan old?dnak a ment?lis testb?l. Ha m?gis ellen?llsz, nehezebb lehet a folyamat. Egy id? m?lva majd ?tveszi a hely?t az elenged?s, a ragaszkod?s n?lk?lis?g. Ekkor fell?legezhetsz, mert a nehez?n t?l vagy. ??? Az eg?sz identit?sod ?jj?alakul. M?ss? v?lsz. Tudd, hogy soha nem vagy egyed?l! Lesznek olyan ?jra?rt?kel? pillanatok, amikor megk?rd?jelezed azt, hogy: T?nyleg itt akarsz-e lenni? V?gig akarod-e csin?lni? Ilyenkor egyszer?en mindent ?s mindenkit gy?l?lsz. A munk?dat, az embereket, ?nmagadat, ?s az ?letet, mindent. Ez is egy f?jdalmas szakasz. Olyannak t?nhet, mintha elvesztetted volna minden kapcsolatodat ?nmagaddal, ?s a k?lvil?ggal. Nincs, amibe kapaszkodj. S akkor olyan emberekkel ker?lhetsz kapcsolatba, akik seg?tenek ?bredezni. A karma ?s a k?teless?g ?ltali kapcsolatok felbomlanak, s nagyon gyorsan bel?pnek hely?kre azok, akikkel most egy?tt kell lenned. Olyan emberekkel ker?lsz kapcsolatba, akiknek hasonl?, vagy ugyanaz a feladatuk, mint neked. Ez nagyon j? ?rz?s, mert egyr?szt felgyors?tja a dolgokat, m?sr?szt ?r?mmel t?lt el!
Elkezdesz sz?rnyalni! ?rzed, hogy v?gre ?rtelme van az ittl?tednek. Gyakran megtapasztalhatod, hogy egy nagyobb dimenzi?ban l?tez? r?szed ?sszekapcsol?dik a testeddel. Ekkor megv?ltozik az eg?sz k?rnyezeted. Ilyenkor m?g egy ?rdekes tapasztalat ?ti fel a fej?t. ?szreveszed, hogy am?g te a mennyeket ?led itt a f?ld?n, nagyon sokan a pokolban ?rzik magukat. Vagyis a menny ?s pokol egy helyen van! Ez egy nagyon ?rdekes n?z?pont!
Az ?rzelmi test?nk is fokozatosan tisztul a blokkokt?l, g?takt?l. Az a j?, ha ilyenkor a sz?vcsakr?ra koncentr?lunk, hiszen a l?nyeg itt az elfogad?s, a meg?rt?s, ?s a tiszta ?szinte szeretet. Amit persze sokan m?sk?nt defini?lnak. De mi elfogadjuk, mert a szabad akarat egy nagyon l?nyeges szempont. Teh?t, amikor az ?rzelmi test?nk tisztul?snak indul, azt ?rezhetj?k, hogy ?rzelmesebbek vagyunk, mint kor?bban. Sz?ls?s?ges ?rzelmi reakci?kat is meg?lhet?nk. ?n gyakran k?rdeztem ?nmagamt?l, mi ez az eg?sz? Mit csin?lok? Ritk?n voltam a jelenben, mert a m?lt hagyat?kai ?lland?an visszar?ntottak, n?ha s?t?ts?gbe burkoltak, azt?n meg a F?ny elvak?tott. Persze akkoriban nem tudtam, hogy a l?t?sm?dommal van a gond, s nem a ?vil?g?t?ssal.? Amikor beindulnak ezek az ?rzelmi tisztul?sok, ?gy ?rezheted, hogy tiszt?znod kell az emberi kapcsolataidat, hogy megszabadulhass a r?gi, elavult mint?kt?l.
Lesz olyan kapcsolatod, melyet ?gy ?rzel, le kell z?rnod. Ezen tisztul?si f?zisban a kapcsolataink is nagyon gyorsan v?ltoznak. Legt?bbsz?r megtapasztalhatod, hogy ezek a kapcsolatok m?r nem a ragaszkod?son alapulnak, meg?rtheted a m?lyebb ?rtelm?t. ?s meg?lheted a kapcsolatok multidimenzion?lis mivolt?t is. ?n f?k?nt a gyermekeimmel szemben ?rzem ezt a fajta ?vezettet?st?. Gyakran ?szreveszem, hogy bizonyos id?ben ?sszehoz a sors valakivel, akivel ?ppen akkor egy?tt kell lennem, mert dolgunk van egym?ssal. Ilyenkor is nagyon er?sen ?rzem a ?vezettet?st?. Gyakran ?rezem, hogy a sz?vem teljesen megny?lik, ?s vezetve vagyok a szellemem ?ltal. Ilyenkor te is ?gy ?rezheted, ?t?leln?d az eg?sz vil?got, mindent ?s mindenkit felt?tel n?lk?l k?pes vagy szeretni.
Sajnos m?g t?bbsz?r visszaeshet?nk ilyenkor a r?gi ?llapotba, de miut?n megtapasztaltuk ezt a ?f?ld?nt?li? ?rz?st, t?bb? nem akarunk ett?l ?elszakadni.? Noha tal?n ilyenkor m?g nem sejtj?k, hogy soha nem voltunk a Forr?st?l elszakadva, csak a rossz szem?vegen ?t szeml?lt?k a dolgokat, vagy ?ppen hogy le kellene venni a szem?veget. Mert ?gy tiszt?bb a l?t?s! De semmi gond! Ez a tapasztal?s egyben r?eszm?l?s is, ami egy olyan energia min?s?g, amely mindig vezet minket, ha hajland?ak vagyunk figyelm?nket a jelenre koncentr?lni, ?s kil?pni a m?lt ?rny?k?b?l. Azt tapasztaltam, a k?s?bbiekben, hogy tudatosan r? tudtam ?csatlakozni? erre a Forr?sra, ha a tudatoss?gom el?g ??ber? volt. Sokszor ?ltem ?t ilyenkor olyan ?rzelmi t?lt?d?st, amit ?gy ?reztem, hogy semmi ?s senki m?s nem adhat. K?s?bb persze r?j?ttem, ezt az ?rz?st b?rmikor meg?lhetem, b?rhol, b?rkivel. S?t, a l?nyeg az, hogy b?rmilyen k?r?lm?nyek k?z?tt ezt a kapcsolatot ?rezzem.
Sokszor meg?ltem az ?rzelmi tisztul?s k?zben kapcsolatvesztetts?get. Amikor ?gy ?reztem, teljesen egyed?l vagyok, fizikailag, ?s lelkileg is. Ez nagyon elszomor?tott., s ilyenkor ism?t beleestem az elk?l?n?l?s csapd?j?ba, ?s verg?dtem az ?n ?s a mi k?z?tt. Gyakran ?reztem magam Egy-s?gben, de m?g gyakrabban a k?ts?gben, k?ts?gbeesve, kapaszkodva, t?maszt ?s oltalmat keresve. Ek?zben a tisztul?si folyamat k?zben ?jfent r? kellett d?bbennem, ?n mindig ott vagyok magamnak. Soha nem hagytam el magam, legfeljebb csak elt?volodtam att?l Aki Vagyok. A m?lypontok ut?n, meg?jult er?vel, ?s teljesen m?s l?t?sm?ddal mindig egyre k?zelebb ?s k?zelebb ker?ltem Igaz Val?mhoz. Od?ig eljutottam, hogy ?rtelemmel felfogtam a dolgokat, de mikor ?alkalmazni?, ?lni kellett, legt?bbsz?r cs?d?t mondtam. S persze az?rt, mert a r?gi lenyomatok m?g er?sen befoly?soltak, de m?r old?dni l?tszottak!
Gyakran ?reztem nyom?s hull?mokat, ?s t?gul?st a fejemben, f?leg a homlokom m?g?tt, ?s h?tul a tark?m f?l?tt, ekkor a hipof?zis ?s a tobozmirigy aktiv?l?d?s?t v?ltem ?rezni. Olyasmi ?rz?s, mintha valaki bel?lr?l nyomn? az ujj?val a szem?ld?k?k k?z?tti pontot. Ezzel egy?tt az ?rz?kel?sem is megv?ltozott. Elkezdtem olyan dolgokat ?rz?kelni, ?mintha lenne ott valami.? F?leg a szemem sark?b?l v?ltem felfedezni azt a valakit/valamit. N?melykor furcs?n elmos?dottan l?ttam, ?s kezdtem azt ?rezni sz?tesnek a dolgok, a ?k?p? amit l?tok nem val?s. Ez szint?n r?miszt? lehet az els? id?kben, de ne ijedj?nk meg! A t?bb dimenzi?s l?t?sm?dunk van kialakul?ban. Persze kapaszkodnunk nincs mibe, de nem is kell, m?r semmi sem m?k?dik a r?gi szerint ezen a szinten. ?n p?ld?ul geometriai form?kat l?ttam, ?rz?keltem. Olyan frekvencia tartom?nyban ?mozogtam? tudatilag, amit k?ptelen voltam leford?tani b?rmilyen szavakra, mondatokra, mert megsz?nt a linearit?s. Persze, hangs?lyozom, ezek a tapasztal?sok egyenl?re sajnos csak id?szakosak. Hossz?s?guk, ?s tartalmuk m?lys?ge f?k?nt a tudatoss?gomt?l, ?s az ?ppen aktu?lis ??llapotomt?l? f?gg. S att?l mennyire vagyok beleragadva a r?gi mint?zatba, mennyire tudok a jelenben lenni az ?itt ?s most?-ban. ?szrevettem olyan testi t?netet is, ami szint?n ?rdekes tapasztalat volt. N?ha nagyobbnak, ?s valahogyan m?snak ?reztem magam, mint amit eddig tapasztaltam.
Neh?z ezt szavakkal kifejezni. De nagyon er?s fizikai ?s ment?lis v?ltoz?s volt, mert ezt a nagys?got fizikailag, ?s tudatilag is ?reztem. A tudatom kit?gult a r?gi keretek ?s korl?tok k?z? szorult ?llapotb?l, egy hat?rtalan ?s korl?tlan ?llapotba. Kezdtem megsejteni, ?s meg?rezni nagys?gomat, ?s Mester-s?gemet. Ilyenkor ?gy t?nt, az ego felold?dott, levetette rabl?ncait, s megadta mag?t. Ezek egyfajta eksztatikus ?lm?nyek voltak, de megtapasztalhatod f?jdalmas ?lm?nyk?nt is. A v?laszt?s megint t?led f?gg! Ekkor, ha pillanatokra is, de megsz?nik az ?n tudat, az ??n magam?. S ?tveszi a hely?t valami m?s, aminek val?j?ban nincs helye.
Megsz?nik a saj?t tudatunk, megsz?nik az elszakad?s ?rz?s, EZ, AZ! Amikor v?gre siker?l mindent elengedni, s ?sszekapcsol?dni, r?csatlakozni, Egy-gy? v?lni a Forr?ssal, vagy h?vhatod b?rminek. Akkor nincs m?r ego, s a gondolatok is megsz?nnek l?tezni.
Ez a VAGYOK ?llapot. Persze m?g mindig visszaeshetsz a r?gi mint?zatba, ahogy j?magam is, de m?r egyre kev?sb?. Most m?r tudod, nem ?r?lt?l meg, nem fogsz meghalni, semmi rossz nem t?rt?nhet, mert val?j?ban most sz?lett?l meg. Fel?bredt?l hosszan tart? ?lmodb?l, ?s n?ha m?g t?r?lgeted csip?s szemeidet, elvak?t a F?ny, s olyankor lehunyod szemeid. A szempill?id m?g f?radtak a hossz? ?s m?ly alv?s miatt. N?ha visszaaludn?l, mert ?gy ?rzed nem aludt?l eleget?. Hogy f?radtabb vagy, mint elalv?s el?tt.
S azt ?rzed, hogy kegyetlen ?s rideg ez a val?s?g, s az ?lom sokkal val?sabb volt. De ne f?lj, ?s ne torpanj meg az ?bred?sed ut?n? Amint ?berebb leszel, feleszm?lsz, ?s a sz?nek elkezdenek kibontakozni el?tted. Az ?rnyak form?t ?ntenek. A f?tyol m?g?l felsejlik a F?ny. Ne takard el az arcod! F?r?dj meg benne! ?ld ?t, tedd magad?v? ,v?lj eggy? vele! Az ?rz?s ismer?s, b?r nagyon t?volinak t?nik.
Az id? is felgyorsulhat. Nekem sokszor van olyan ?rz?sem, hogy egyszerre t?bb helyen vagyok. N?ha az id? val?szer?tlen?l lelassul, m?skor hihetetlen?l felgyorsul. Olyan, mintha elvesz?ten?d az id??rz?kel?sedet, ami r?szben igaz is, mert a linearit?s megsz?nik. S az id? szimult?nn? v?lik. Gyakran elk?sel valahonnan, elfelejthetsz dolgokat, n?ha pedig azt sem tudod, milyen ?nap van ma?. N?ha kiesnek olyan dolgok a fejedb?l, hogy hov? indult?l, mit csin?lt?l. Furcsa, s egyben ijeszt? is, mert azt ?rezheted, meg?r?lsz, ?s kezded elvesz?teni ?nmagad. Ami az ?nmagad elveszt?s?t illeti, val?ban igaz is. M?rmint akivel ezid?ig azonos?tottad ?nmagad.
El?fordul, hogy nem tudsz koncentr?lni ?s a figyelmed elkalandozik. Sz?d?l?st ?s borzong?st is ?rezhetsz, ?s a folytonoss?g ?rz?se megsz?nhet. Az eddigi tapasztal?said ?s a realit?sod darabjaira hullik sz?t. Mert sz?tes?ben vagy te is. Meg kell tanulnod ebben az ?j, kiterjedt, v?gtelen id?ben l?tezni. Nincs t?bb seg?ts?g, nincs kapaszkod?! Meg kell tanulnod b?zni a vezettet?sben. El kell fogadnod Mesteri mivoltodat, s ki kell nyilv?n?tanod, ?s ?t?ramoltatnod F?nyess?ged a k?lvil?gba. Ekkor k?zvetlen kapcsolatba ker?lsz a Forr?ssal, s te magad is Forr?ss? v?lsz. Ez egy olyan ?llapot, ami kifejezi val?di identit?sodat minden l?tez? s?kon. Mik?zben mindezt ?rom, most is csod?latos hangokat hallok a bels? hall?sommal. Magas frekvenci?j?, csod?latos dallamok.. zene ez. A szf?r?k zen?je.
Sorolhatn?m m?g hosszasan a t?neteket, s v?gtelen?thetn?m a tapasztalatokat. Mindenki szem?lyre szabottan, egy?nileg, a saj?t fejl?d?si szintj?nek megfelel?en ?s tisztul?si folyamatk?nt tapasztalja meg ezeket a dolgokat. Nem ?rdemes ?sszehasonl?tani egym?ssal ezen meg?l?seket ?s a versenynek sem  helye ez az ?talakul?s. Szellemed tudja, mi a j? neked, tudja merre vezessen, ?s meg is teszi!
Te csak hagyd a folyamatot megt?rt?nni, ?s ?lvezd! Legy?l szabad! Legy?l korl?tlan ?s hat?rtalan Teremt?!
L?LEGEZZ ?S L?TEZZ!
Mindezeket a saj?t val?s?gomb?l ?rtam, ami nem felt?tlen?l egyezik, vagy hasonl?t a te saj?t val?s?godra.
Ez az ?n utam ?s az ?n teremt?sem, a k?z?s ?j?t?kban.? K?sz?n?m, hogy elk?s?rt?l egy darabon.
K?sz?n?m, hogy velem volt?l ?s tiszta sz?vemb?l k?sz?n?m, hogy ?meghallgatt?l.? J? volt veled!
ITT ?S MOST, ENGEDJ EL MINDENT! S M?RIS MEG?RKEZT?L ODA, AHONNAN ELINDULT?L!
ISTEN HOZOTT!
forr?s: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/p/felemelkedes-tunetei-awakening-signs.html?spref=fb

---
vissza az elejére