Az orvosok alig t?mogatj?k a H2O megel?z? ?s gy?gy?t? szerep?t, de Dr. Batmanghelidj tanulm?nyozta a v?z emberi szervezetre gyakorolt hat?s?t ?s ?gy tal?lta, hogy ez a l?tez? legjobb f?jdalomcsillap?t? ?s megel?z? ter?pia.

minosegi_viz

Dr. Fereydoon Batmanghelidj, egy nemzetk?zileg elismert, h?res kutat?, szerz? ?s a v?z term?szetes gy?gy?t? erej?nek sz?sz?l?ja. 1931.-ben sz?letett Ir?nban. A sk?ciai Fettes Egyetemen v?gzett ?s a London Egyetem St. Mary K?rh?z?ban szerzett gyakorlatot, ahol Sir Alexander Fleming, a penicillin feltal?l?ja kezei alatt dolgozott.

Dr. Batmanghelidj Ir?nba val? visszat?r?se el?tt Angli?ban praktiz?lt, ahol kulcsfontoss?g? szerepet t?lt?tt be a k?rh?zak ?s orvosi k?zpontok fejleszt?s?ben.

Mikor 1979-ben az ir?ni felkel?s kit?rt Dr. Batmanghelidj-et egy kev?sb? ismert helyre sz?ll?tott?k, ?s mint politikai foglyot az Evin B?rt?nben tartott?k fogva 2 ?vig ?s 7 h?napig. Ott fedezte fel a v?z gy?gy?t? erej?t. Egy ?jjel egy fiatal rabot kellett gy?gy?tania, gyomorfek?lyes f?jdalmai voltak. Mivel semmilyen gy?gyszer nem ?llt rendelkez?s?re, ez?rt Dr. Batmanghelidj adott neki 2 poh?r vizet. 8 percen bel?l a rab f?jdalmai megsz?ntek. Ezt k?vet?en a rabnak minden harmadik ?r?ban ?jabb 2 poh?r vizet kellett innia ?s teljesen f?jdalommentess? v?lt az ott t?lt?tt tov?bbi 4 h?nap alatt. Dr. Batmanghelidj sikeresen kezelte 3000 fiatal rab stressz okozta gyomorfek?lyeit puszt?n csak sima v?zzel. A b?rt?n h?napjai alatt intenz?v kutat?sba fogott, hogy megismerje a v?z megel?z? ?s gy?gy?t? hat?s?t k?l?nb?z? f?jdalmas degenerat?v betegs?gekben. Evin kit?n? ?stresszlabornak? bizonyult ?s hi?ba aj?nlott?k fel neki, hogy kor?bban kiengedik, Dr. Batmanghelidj tov?bbi 4 h?napot t?lt?tt benn, hogy befejezze tanulm?ny?t a kisz?rad?s folyamata ?s a k?l?nb?z? v?rz? fek?lyes betegs?gek k?z?tti kapcsolatr?l. Munk?ja megjelent 1983-ban a Journal of Clinical Gastroenterology foly?iratban, valamint 1983. j?nius 21-?n a The New York Times Science Watch-ban.

1982-ben, szabadul?sa ut?n Dr. Batmanghelidj megsz?k?tt Ir?nb?l ?s Amerik?ba k?lt?z?tt. Ott kezdte el kutatni az emberi test kr?nikus v?letlenszer? kisz?rad?s?t. Tanulm?nyait 1991. ?s 1992-ben k?zz? tette a ?Journal of Science in Medicine Simplified? ?js?gban.

Dr. F. Batmaghelidj 1992-ben meg?rta els? ?n?ll? k?nyv?t ?Your Body?s Many Cries for Water? c?men, ahol azt ?ll?tja, hogy a sz?raz sz?j a kisz?rad?s nem megb?zhat? indik?tora. A test f?jdalommal jelzi a v?zhi?nyt. A kisz?rad?s f?jdalmat ?s sok degenerat?v betegs?get id?z el?, mint az asztma, k?szv?ny, ?z?leti gyullad?s, magas v?rnyom?s, id?skori cukorbetegs?g ?s sclerosis multiplex. Dr. B. ?zenete a vil?gnak: ?Nem beteg vagy, hanem szomjas! Ne gy?gyszerrel kezeld a szomj?s?god!?

Forr?s: http://watercure.com/;

vizfogyasztas_1

Hogyan sz?radunk ki?

A mindennapos tev?kenys?gei sor?n egy ?tlagember kb. 3-4 liter (10-15 poh?r) vizet vesz?t vizelettel, sz?klettel, izzad?ssal, l?legz?ssel. Az elvesztett mennyis?get v?zzel, illetve folyad?kkal ?s ?tellel kell p?tolni. 1-2 liter vizet csak a l?legz?s sor?n vesz?t?nk. A b?rl?gz?s a h?szab?lyoz? k?pess?g?nk fenntart?s??rt 90%ban felel?s.

Mozg?s, izzad?s, l?z, hasmen?s, betegs?g jelent?sen meg tudja n?velni az elvesztett v?z mennyis?g?t. A megn?vekedett v?zvesztes?g k?t leg?ltal?nosabb oka az intenz?v testmozg?s ?s az izzad?s. Hab?r mindannyian ki vagyunk t?ve a kisz?rad?s vesz?ly?nek, m?gis a legs?r?l?kenyebbek a csecsem?k, a fiatal feln?ttek ?s a sportol?k. ?k vagy nem k?pesek megfelel?en kifejezni a szomj?s?g ?rzet?ket vagy k?pesek ?szlelni ?s nem tudnak id?ben tenni valamit.

Honnan tudom, hogy kisz?radtam?

Ha szomjas vagy, akkor az azt jelenti, hogy a sejtjeid m?r kisz?radtak. A sz?raz sz?j a kisz?rad?s legutols? jele kellene, hogy legyen.

Az?rt t?rt?nik, mert a szomj?s?g?rzet addig nem fejl?dik ki, m?g a testnedvek k?rosod?sa j?val a norm?lis m?k?d?shez sz?ks?ges szint al? nem esik.

Vizsg?ld a vizeleted, hogy l?sd kisz?radt?l-e vagy sem:

  • A megfelel?en hidrat?lt test tiszta, sz?ntelen vizeletet bocs?t ki mag?b?l.
  • Az enyh?n kisz?radt testnek s?rga sz?n? vizelete van.
  • A s?lyosan kisz?radt test narancss?rga vagy s?t?t sz?n? vizeletet produk?l.

Az enyhe kisz?rad?s jelei: f?radts?g, cs?kkent koordin?ci?s k?pess?g, sz?raz b?r, kev?s vizelet, sz?raz ny?lkah?rtya a sz?jban ?s orrban, ingadoz? v?rnyom?s ?s gyenge ?t?l? k?pess?g. A stressz, asztma, fejf?j?s, allergia, magas v?rnyom?s ?s m?g sok m?s s?lyos betegs?g a kr?nikus kisz?rad?s eredm?nye.

Mennyi vizet kellene innunk?

Hogy jobban meghat?rozzuk mennyi a napi v?zsz?ks?glet?nk, osszuk el a tests?lyunkat kett?vel. A kapott eredm?nyt kell unci?-ban meginnunk. Vagyis ah?ny font a tests?lyunk, feleannyi uncia vizet kell innunk. (Magyarul: 1 font = 0,45kg; 1 uncia = 0,03liter. Ha elv?gzed a sz?ks?ges ?tv?lt?sokat, akkor azt kapod, hogy 10kg tests?lyonk?nt 3,33 deciliter v?z sz?ks?ges. Ha 100kg-ot mutat a m?rleg, akkor 3,33 liter vizet igy?l naponta, ha 70kg vagy, akkor 2,3 liter kell.-a szerk.)

Azoknak, akik fizikailag akt?v ?letm?dot ?lnek vagy melegebb ?ghajlat alatt vannak, val?sz?n?leg t?bb vizet kell inniuk.

Mit kellene innunk? Mit nem szabad inni?

Tiszta, term?szetes vizet aj?nljuk.

  • Ker?ld a sz?nsavas vagy cukros italokat. A magas cukortartalma ?s mesters?ges alkot?r?szei vesz?lyesek az eg?szs?gedre. A sz?da kisz?r?t.
  • Tea, k?v?, ?d?t? vizet tartalmaz ugyan, de v?zhajt? tartalma ki?bl?ti a testedb?l a vizet. Ne sz?m?tsd r?juk, ha a folyad?kp?tl?st sz?molod!
  • Teljesen rendben van, ha alkalmank?nt iszol, de ha rendszeress? teszed ?s nem iszol hozz? el?g tiszta vizet, akkor hossz? t?von komolyan kock?ztatod eg?szs?ged.
  • A tiszta v?z a legjobb v?laszt?s. Ha az eg?szs?ges ?letm?d mellett k?telezed el magad, tedd szok?ss? ?s els?dleges fontoss?g?v? a rendszeres v?ziv?st!

Tudunk-e t?l sok vizet inni?

Intenz?v testmozg?s k?zben a vese nem tudja kiv?lasztani a felesleges vizet. A t?bblet v?z a sejtekbe v?ndorol, t?bbek k?z?tt az agy sejtjeibe is. A v?geredm?ny v?gzetes lehet. Ez?rt a sportol?knak ?gy kellene meghat?rozniuk, hogy mennyi vizet igyanak, hogy egy hossz? edz?s el?tt ?s ut?n m?zs?ra ?llnak; ?gy tudni fogj?k, hogy mennyit vesztettek, vagyis tudj?k azt is, hogy mennyi vizet illetve s?t kellene p?tolniuk.

Egy tanulm?nyban fut?kat teszteltek, ?s kider?lt, hogy 13%-uk t?l sok vizet iszik, ami t?l alacsony n?trium szinthez vezetett. A t?l alacsony n?trium szint nagyon betegg? tette ezeket az embereket, ?s nagyon k?zel vitte ?ket a hal?l ?llapot?hoz. Fontos ebb?l megtanulni, hogy a v?zbevitel legyen egyens?lyban a s?bevitellel.

/antalvali.com / v?zmegold?s.hu


---
vissza az elejére