AVESA h?rek
   • Z?rzavar vagy Vil?goss?g/Megvil?gosod?s

    A Krist?ly F?ny Isteni L?tez?inek ?zenete Sri Ram Kaa&Kira Raa-n kereszt?l

    Antigua, Guatemala, K?z?p-Amerika, 2013 M?rcius
    Ford?totta: Noe ?gnes

    ?dv?zl?nk benneteket, a nagyszer? f?ny, szeretet, ?r?m ?s jelenl?t angyalait! Azt mondjuk nektek hogy, ?hello?, ? Isten hozott? ?Namaste? !
    Ez csakugyan az a pillanat, amikor Isteni megnyilv?nul?sunk rajtatok kereszt?l t?rt?nik, mivel ism?t fel?bredett? v?ltok. Sokan k?z?letek m?r ?sszekapcsol?dtatok fel?bredt ?nval?tokkal, mely egyre ink?bb bet?lti eg?sz vil?gotokat.
    Az eg?sz vil?gotokat, minden lak?j?val ?s l?tez?j?vel. Az eg?sz vil?gotokat.
    A Mindens?g ?s az Egys?g egyes?t?se
    A vil?g, amelyet tapasztal?sul v?lasztottatok, a mostani helyzet?ben egy nagyon fesz?lt pillanatban van. Ez?rt szeretn?nk ezt az ?zenetet ?tadni nektek, a Mindens?g ?s az Egys?g szeretne egy?tt hozz?tok sz?lni. ?s most azt k?rdezed: ?Hogyan lehet a Mindens?g ?s az Egys?g egy?tt??
    Mi ezt szeretn?nk felaj?nlani nektek, hogy a mindens?g ?s az egys?g egy?tt besz?l hozz?tok. ?s amint most egy?tt sz?lnak hozz?tok, minden felf?nylik, megnyilv?nul, tet?zik.
    Az Egys?g az ?jraegyes?l?s energi?ja. Az ?jraegyes?l?s jelenl?te.
    Ez egy ?jraegyes?l?s, mi ezt a kifejez?st haszn?ljuk sz?motokra, hogy meg?rtess?k veletek, Szeretett Angyalok, hogy azok, akik a Mindens?ggel vannak m?lyen ?sszehangolva, azok hamarosan folytatj?k ?tjukat, ?gymond egy m?s form?ban, m?s ?ton, egy m?sik F?ld?n.
    ?s azok, akik k?szek arra, hogy bel?pjenek az Egys?gbe, a kiterjedt Isteni energia ?lel?s?be, ?k is m?sk?ppen fogj?k folytatni ?tjukat, m?s tapasztal?sokban lesz r?sz?k, hagy mondjuk ?gy, hogy ?k is egy m?sik F?ld?n.
    Z?rzavar ?s vil?goss?g
    Most azt mondj?tok, hogy ez nagyon zavarosan hangzik. Hagy aj?nd?kozzunk meg benneteket azzal, hogy meg?rtetj?k veletek, mit is jelent ez.
    B?rmikor, amikor z?rzavar ?ti fel a fej?t, az a Mindens?g r?sze. / minden egyes l?tez?s egym?st?l k?l?n l?tezik, ?s ezek ?sszess?ge a Mindens?g - ?gi/.
    A vil?goss?g/letisztults?g az Egys?g r?sze / minden egyes l?tez? az Egys?g r?sze, ?k alkotj?k az Egys?get, mint egy puzzle-b?l kirakott k?r pl. ? ?gi/
    Teh?t a z?rzavar a Mindens?g r?sze, a letisztults?g/vil?goss?g pedig az Egys?g r?sze.
    A z?rzavar ?s letisztults?g a mostani id?ket jellemz? energi?k. V?laszt?si lehet?s?gek. ?s azt fogj?tok tal?lni, hogy amikor megjelenik a z?rzavar, vele egy?tt megjelenik a letisztults?g/vil?goss?g is. ?s amikor megjelenik a letisztults?g, akkor a z?rzavar is fel?ti fej?t. Ez egy nagy, hogy is mondjuk, zagyval?k, inform?ci?t?meg, amely arra lett kijel?lve, hogy a z?rzavart n?veked?snek ind?tsa. A m?dia, a technol?gia, az inform?ci?k, a lehet?s?gek, a k?v?ncsis?g, a f?lt?kenys?g, a kapzsis?g./irigys?g. Ezek mind olyan energi?k, amelyek a Mindens?g ?ramlat?t t?pl?lj?k. De menj?nk tov?bb, a Mindens?g tartalmazza a szeretet, az ?r?m ?s b?ke energi?j?t is, de ezek csak azon energia min?s?gek t?red?kei, amelyek magukban foglalj?k a Mindens?get. Minden olyan energia t?red?kei, amelyek a Mindens?get tartalmazz?k. / magukban hordozz?k /. Ez egy nagyon fontos sor. Egy fontos pillanat. Egy fontos inform?ci? sz?motokra.
    Sz?motokra, akik v?laszthattok. Z?rzavarb?l letisztults?g. Z?rzavar vagy letisztults?g/vil?goss?g. Mindk?t energia gazdag tartalommal rendelkezik ?s mindk?t energia hatalmas. ?s mindk?t energia jelen van most.
    Olyan, mintha egy l?tusz k?t oldal?t form?zn?k, nem gondolj?tok? Z?rzavart ?s letisztults?got. A k?zep?ben a Te sz?let?skori felemelkedett krist?lyl?nyed helyezkedik el, feletted szeretet, alattad pedig b?lcsess?g van. Sz?vedet mindk?t oldalra kiterjesztve, a k?t energiamin?s?ggel alkalmass? v?lsz arra, hogy a l?tuszon kereszt?l felemelkedj, amely a tr?gy?n kereszt?l j?n a felsz?nre, hogy kibontsa vir?g?t. A l?tusz a tr?gy?n kereszt?l haladva bontja ki vir?gait. Kib?jik ?s a tr?gy?n kereszt?l indul n?veked?snek.
    Ha megtagadod a Mindens?g ?s annak minden aspektus?nak a megtapasztal?s?t, azzal meg?ll?tod a l?tusz n?veked?s?t is.
    Az Tiszt?nl?t?s Magja
    Ahhoz, hogy beind?tsd a l?tusz n?veked?s?t, mindenen olyan dolgon kereszt?l kell menned, ami valaha is benned volt, ezzel a z?rzavar elt?nik ?s a letisztults?g/vil?goss?g jelenik meg helyette. A z?rzavar megsz?nhet, a letisztults?g pedig felt?rulhat. Mind a letisztults?gban, mind a z?rzavarban jelen van a Tiszt?nl?t?s magja. A Tiszt?nl?t?s magja a kezdett?l fogva jelen volt bennetek. A Tiszt?nl?t?s magja mindig is veletek volt.
    A F?ldek megvil?gosod?s?nak ebben a pillanat?ban, /a F?ldek!,/ jelen van mind a z?rzavar, mind a letisztults?g/tisztas?g. Az Univerz?lis Egys?g az, aki mindezt a l?legzet?vel tartja egyens?lyban. Ebben az Univerz?lis Egys?gben, mely l?legzet?vel az egyens?lyt fenntartja, nagy kih?v?st fog jelenteni sz?modra, hogy megtal?ld a helyed benne, ha a v?laszt?said/sz?nd?kaid nem tiszt?k. / itt a tisztas?g az ?n olvasatomban azt jelenti, hogy tudnod kell, hogy mit akarsz, mi a c?lod - ?gi/ A v?laszt?sod lehet tiszta, de lehet z?rzavaros is. Ha tiszta, akkor egyszer csak minden megval?sul sz?modra.
    Szeretett Angyalai a F?nynek ?s B?lcsess?gnek, e nagyszer? Jelenl?tnek, a rendk?v?li Sz?vnek, melyek mind Ti vagytok ?s a most k?vetkez? kifejez?st nem v?letlen?l, hanem b?lcsen v?lasztottuk, sz?val eldugultatok, de csak ki kell nyilv?n?tanotok sz?nd?kotokat ?s megengednetek nek?nk, hogy felt?lts?nk benneteket a krist?ly f?nnyel.
    ?rezd, hogy az energia telis tele van krist?ly f?nnyel, mely egyre magasabbra ?s magasabbra emel. ?rezz?tek meg ezt ?gy, mintha az ?sszes Isteni energia ?sz? par?zsk?nt lenne jelen bennetek. A Te Isteni f?nyed ?s szereteted ?r?kk?val? l?nye/l?tez?se felf?nylik most a vil?godban.
    Az ?si miszt?riumokban/rejt?lyekben benne foglaltatnak a mostani kinyilatkoz?sok. ?s a mostani kinyilatkoz?sok az eg?sz ?si miszt?rium r?szei.
    A m?ltba val? belefeledkez?s visszatart benneteket a MOSTBAN v?gbemen? tisztul?st?l ?s az ?sszes z?rzavarhoz hozz? kapcsol benneteket.
    Mindens?g ?s Kozmikus Kapcsolat
    A Mindens?gben a MINDEN most manifeszt?l?dik. ?s a Mindens?g, most nagy er?vel b?r. A Mindens?g most nagy ?s jelent?s pillanat?t ?li.
    A Mindens?g egyar?nt tartalmaz j?sz?nd?k? ?s nem-j?sz?nd?k? beavatkoz?sokat, amelyek akt?vak ?s jelen vannak ?s hagy mondjuk azt, hogy t?l sok mindent k?n?lnak az id?vonalatok jelen pillanat?ban formailag is megnyilv?nulva.
    A s?r? energi?k kozmikus l?nyei egyszer?en nagyszab?s? technol?giai fejl?d?st/kiterjed?st k?n?lnak, melyek a Mindens?g ?ltal sz?motokra el?rhet?ek.
    A j?sz?nd?k? kozmikus jelenl?t l?nyei sokkal multidimenzion?lisabbak, ?k is jelen vannak ?s el?rhet?ek ebben a kiterjesztett/ki?rad? tapasztal?sban, de ?k k?tve vannak az Univerz?lis szeretet isteni tisztelete ?ltal, ?gy nem avatkozhatnak bele semmibe, de jelen vannak.
    A megment?setek egyenl? a dolgokba val? beavatkoz?ssal. ?rtitek ezt szeretett Angyalok?
    A megment?setek az a beavatkoz?s lenne, mely nem engedi azt, hogy kiterjedjetek. Ez nagyon n?pszer? dolog a Mindens?gben, hogy a megszabad?t?st ?hajtj?tok, k?ny?r?gt?k ?rte.
    Ez?rt van az, hogy a Mindens?gben, k?l?n?sen a z?rzavaros energi?ban, m?ly k?ts?gbees?s van jelen az emberi tapasztal?sok meg?l?s?n?l.
    - Ez a k?ts?gbees?s minden esetben megtal?lhat? ?s ezzel dogm?kat gy?rtotok.
    El?re meghat?rozott strukt?r?kat gy?rt, amellyel az elm?teket kontroll?lja.
    F?lelmet teremt a paradigm?k elfogad?s?val kapcsolatosan.
    Megteremti mag?nak az alkalmat, hogy megkaparintsa az er?det ?s el?ri, hogy te sz?vesen adod azt oda.
    Senki ?s semmi nem veheti el az er?t?ket! Szeretteim, semmi olyan dolog nem l?tezik, mely elvehetn? az er?t?ket!
    Csakis kiz?r?lag ti magatok vagytok k?pesek arra, hogy sz?v?lyesen felaj?nlj?tok az er?t?ket az olyanok sz?m?ra, akik k?pesek manipul?lni benneteket az univerz?lis energia ?raml?s?t felhaszn?lva, mondjuk ?gy, hogy a pszich?teken kereszt?l.
    De az er?t?ket senki nem veheti el!
    Ha valaha is azt ?rezted, hogy az er?d elhagyott, ha valaha is ?rezt?l f?lelmet, vagy vissza?l?st veled szemben, akkor ahhoz te adtad az er?det ?s nem elvett?k. M?g ha ?rtatlannak t?n? emberi csomagol?s nem is ?rz?keli ezt, ez akkor is ?gy van.
    L?gy k?ny?r?letes. Gyakorolj kegyelmet ?nmagaddal szemben ?s azokkal szemben, akik megpr?b?ltak hozz?f?rni az er?dh?z.
    Ideje befejezni b?rmi m?s t?pl?l?s?t a Saj?t Isteni Kapcsol?d?sodon k?v?l. A letisztul?s/vil?goss?g akkor j?n, amikor arra f?kusz?lsz. Amikor megengeded, hogy a l?t?sod nagyon f?kusz?lt legyen. / mint a medit?ci?: egyetlen gondolat ?raml?sa az Isteni fel?, az ?sszes t?bbi gondolat kiz?r?sa mellett ? ?gi, ez csak ?gy eszembe jutott.. /
    Ha megakad?lyozod, hogy b?rhonnan a vil?gokb?l/vil?godb?l a behat?sok hassanak r?d. akkor a z?rzavar energi?ja nagyszer?v? v?lik, meg fogja tal?lni a megfelel? szavakat, az el?ad?s m?dj?t, ?s azt az energi?t, mely megnyitja majd a pszich?det, ha ezt megengeded, hogy ?gy legyen.
    Ha f?kusz?lt vagy a bels? vil?godban, akkor a szeretet feletted lesz a b?lcsess?g alattad ?s megsz?letik az egyens?ly.
    Itt vagyok, k?szen ?llok, nyitott vagyok, Vezessetek!
    Itt vagyok, k?szen ?llok, nyitott vagyok, Vezessetek!
    Itt vagyok, k?szen ?llok, nyitott vagyok, Vezessetek!
    Ez megteremti az utat/csatorn?t sz?modra a hat?rtalan Isteni kapcsolatodhoz, ahol szeretet, b?lcsess?g, egyens?ly van ?s mindezek k?zpontj?ban a Tiszt?nl?t?s Magja, ?s ezzel megtisztult?l?./megvil?gosodt?l/
    Mindegy ezek ut?n, hogy a Mindens?g z?rzavar-magjai mit akarnak neked mutatni, mert a Megvil?gosod?s Egys?g?ben b?s?g uralkodik, b?lcsess?ggel van tele, melyek mind a Ti?d is, ha ig?nyelsz bel?le.
    A Mindens?g itt van. De az Egys?g is.
    A pillanat el?rkezett ?s ez nagyszer?. Teh?t v?lassz ?s maradj stabilan a sz?vedben.
    A k?r?l?tted l?v? vil?g l?nyegtelen, hacsak nem adsz neki er?t, hogy l?nyegess? v?ljon sz?modra. Benne v?gzed a munk?dat ?s nem a r?szek?nt, bel?le ?lsz, de nem benne. Rajtad m?lik, hogy kiterjeszted e a v?gtelens?get az utadon kereszt?l vagy visszaszor?tod azt a z?rzavar m?lys?g?be.
    A v?laszt?s a Ti?tek! ?s mi olyan m?rhetetlen?l szeret?nk benneteket, amit az elm?tekkel fel sem tudtok fogni, H?t akkor f?lre az elm?vel ?s csak ?rezz?tek egyszer?en a szeretet?nket magatokban. ?rezz?tek, amint a szeretet?nk kit?lt benneteket. Engedj?tek meg magatoknak, hogy az ?t?lkez?s, a k?tely, a f?jdalom, a nyomor?s?g ?s harag utols? form?i is elenged?sre ker?ljenek bel?letek. Engedj?tek meg magatoknak, hogy megfiatalodjatok ?s meg?juljatok.
    L?sd, hogy az Isteni Univerzum krist?lyos csillog?sa megjelenik a szemed el?tt.
    Halld az Isteni gy?gy?t? mantr?k harm?ni?j?t, mely most fel?d ?ramlik most.
    ?rezd a szakr?lis geometriai alakzatokat, amelyek a r?szeid ?s arra szolg?lnak, hogy er?s?ts?k f?nyedet ?s ?tvezessenek azon a kapun, amelyen kereszt?l felismered isteni mivoltodat, elj?jj?n sz?motokra a felismer?s/meg?rt?s ?s igen Kedveseim, a Krist?ly Felemelked?s.
    Az Isteni Univerzum k?zpontj?b?l j?tt?nk ide, mi, a Krist?ly F?ny Isteni L?tez?i, azokkal egy?tt, akiket ti ?gy h?vtok, hogy az Arkangyali Birodalom l?tez?i. ?rezz?tek a jelenl?t?nket magatok k?r?l, ?rezz?tek az ?sszek?ttet?st vel?nk.
    Itt vagyok, k?szen ?llok, nyitott vagyok, Vezessetek!
    ?rezz?tek a Tiszt?nl?t?s Magj?nak sz?let?s?t azzal a tudattal, hogy minden cselekedetek vezetve van.
    B?zzatok a Sz?vetekben! B?zzatok ?nmagatokban!
    ?s ez ?gy van.

    http://www.sriandkira.com/2013/confusion-and-claritymarch-2013-insoulment/


      bővebben...
     
      bővebben...
     
    Zadkiel arkangyal ?zenete ?tszellem?l?ssel / insoulment

    Tov?bbi Sri&Kira vide?k megtekint?s?hez l?togass ide

      bővebben...
           bővebben...
     


    H?l? ismeret - 1 napos m?hely

    Szeretn?d energetikai l?nyk?nt jobban megismerni, megtapasztalni magad?
    1 napos m?hely az emberi ? a 12 csakr?b?l ?ll? ? energetikai rendszer megismer?se ?s m?k?d?s?nek meg?rt?se
    Az emberi tudat folyamatosan fejl?d?se t?kr?z?dik az emberi energia-rendszeren, a H?l?n is t?kr?z?dik. Ez a m?hely tapasztal?son alapul? bevezet?st k?v?n adni annak meg?rt?s?re, hogy milyen k?lcs?nhat?s zajlik a H?l?, az emberi tudat, ?s a val?s?g-teremt? k?pess?g?nk k?z?tt. Sz?vk?zpontra hangolts?g ?llapot?b?l az intellektu?lis fejl?d?s l?p?sek?nt megismered az Universal Calibration Lattice ? /  H?L? fel?p?t?s?t ?s m?k?d?st, a  H?l?ban t?rolt t?lt?sek, mint?k megv?ltoztat?s?nak, szort?roz?s?nak lehet?s?g?t?. ?s  azok alkalmaz?s?nak hat?s?t az egy?n fejl?d?s?re.

    Energetikai m?dszereket, gyakorlatokat ismersz meg: V?ltakoz? Tiszt?t?s (gyakorlat feler?s?tett val?s?gteremt?sre).Energiaer?s?t?s b?rkiben ?s b?rhol a vil?gon. Az EMF Balancing Technique ? / EMF kKiegyenl?t? Technika szeretetben ?s t?mogatotts?gban kiteljes?t? Bemutat? Kezel?s?nek elsaj?t?t?sa ?s megtapasztal?sa.

    Ez az1 napos m?hely-munka ?rt?kes inform?ci?t ?s tapasztalatokat ad ?nmagunk energetikai l?nyk?nt val? megismer?s?hez, egyben a Szem?lyis?gfejleszt? I-IV. F?zis Kezel?i, tov?bb? a H?l?Logika Facilit?tor k?pz?sek el?felt?tele.

    A k?pz?s sor?n k?zhez kapott seg?dletek:Munkaf?zet ?s a teljes elhangzott hanganyag CDn
    Sz?nhely   1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.
    Kedvezm?nyes r?szv?teli d?j: 20 Ft
    Jelentkez?s: emailben:somikovacsmaria@gmai.com      bővebben...
     


    H?l? ismeret  1 napos m?hely  2014,febru?r, 22.,szombat 9:30-17:00

    Szeretn?d energetikai l?nyk?nt jobban megismerni, megtapasztalni magad?


    1 napos m?hely az emberi ? a 12 csakr?b?l ?ll? ? energetikai rendszer megismer?se ?s m?k?d?s?nek meg?rt?se 

    Az emberi tudat folyamatosan fejl?d?se t?kr?z?dik az emberi energia-rendszeren, a H?l?n is t?kr?z?dik. Ez a m?hely tapasztal?son alapul? bevezet?st k?v?n adni annak meg?rt?s?re, hogy milyen k?lcs?nhat?s zajlik a H?l?, az emberi tudat, ?s a val?s?g-teremt? k?pess?g?nk k?z?tt. Sz?vk?zpontra hangolts?g ?llapot?b?l az intellektu?lis fejl?d?s l?p?sek?nt megismered az Universal Calibration Lattice ? /  H?L?fel?p?t?s?t ?s m?k?d?st, a  H?l?ban t?rolt t?lt?sek, mint?k megv?ltoztat?s?nak, szort?roz?s?nak lehet?s?g?t?. ?s  azok alkalmaz?s?nak hat?s?t az egy?n fejl?d?s?re.

    Energetikai m?dszereket, gyakorlatokat ismersz meg: V?ltakoz? Tiszt?t?s (gyakorlat feler?s?tett val?s?gteremt?sre).Energiaer?s?t?sb?rkiben ?s b?rhol a vil?gon. Az EMF Balancing Technique ? / EMF kKiegyenl?t? Technika szeretetben ?s t?mogatotts?gban kiteljes?t? Bemutat? Kezel?s?nek elsaj?t?t?sa ?s megtapasztal?sa.

    Ez az1 napos m?hely-munka ?rt?kes inform?ci?t ?s tapasztalatokat ad ?nmagunk energetikai l?nyk?nt val? megismer?s?hez, egyben a Szem?lyis?gfejleszt? I-IV. F?zis Kezel?i, tov?bb? a H?l?Logika Facilit?tor k?pz?sek el?felt?tele.

    A k?pz?s sor?n k?zhez kapott seg?dletek:Munkaf?zet ?s a teljes elhangzott hanganyag CDn


    Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

    R?szv?teli d?j: 20e Ft

    Jelentkez?s, ?rdekl?d?s: somikovacsmaria@gmail.com


      bővebben...
     


    Sri Ram Kaa-val ?s Kira Raa-val Guatem?l?ban t?lt?tt 13 nap r?l m?g mindig csak az ?sszbenyom?sokr?l tudok nyilatkozni: hatalmas felt?lt?d?sben volt r?szem! Hogy ez pontosan mit jelent, azaz mit tartalmaz, azt a megtapasztal?s fogja megmutatni Mayan Piramis

    Ahogy az EMF XII. F?zis?ban elhangzik: "Eljutunk annak meg?rt?s?hez, hogy itt ?s most ?lni nem m?s, mint szent tapasztal?s."

    A Tosa Centrum H?rlevel?ben ezt olvashatjuk az ?tr?l:

    Micsoda ?r?m itthon lenni!
    Eg?szen felt?lt?dt?nk a sok csod?val ?s kalanddal, melyekben legut?bbi guatemalai utaz?sunk alatt r?sz?nk volt.
    Megosztjuk veletek Illumin?ta ?lm?nybesz?mol?j?t.
    Igyeksz?nk tov?bb?, hogy v?laszolni tudjunk arra a hatalmas mennyis?g? k?rd?sre is, melyeket Guatemal?ban val? tart?zkod?sunk idej?n kaptunk. K?r?nk, legyetek t?relemmel, a k?vetkez? n?h?ny h?t alatt sor ker?l erre is!
    Hatalmas szeretettel ?s h?l?val:
    Sri ?s Kira

    Tosa terasz"Micsoda gazdag?t? kalandban volt itt egy?tt r?sz?nk. Egy bar?tom azt k?rdezte, mi tetszett
    legjobban Guatemal?ban? A v?laszom: az Atitlan t? volt a legkedvesebb helyem,a makad?miai mogyor?val k?sz?lt palacsinta legkedvesebb ?zem. A legkedvesebb ?lm?nyem pedig: az ?tszellem?l?sben val? r?szv?tel( Kira Zadkiel arkangyalt jelen?tette meg), ?s a gy?gy?t? energia l?bakon kereszt?li ?tad?sa/fogad?sa, illetve a Merkaba fed?lzeten tartott ?nnepi cerem?nia a guatamelai TOSA-farmon, amikor harmadik szem?nket a Kira ?ltal a Gangeszb?l hozott v?zzel pecs?telt?k meg. Boldog vagyok, hogy megismerhettem azt az er?fesz?t?sek n?lk?li m?dszert, amely a lelket t?pl?lja, a l?bakon kereszt?l." Illuminata (az egyik r?sztvev?)

    (ford?totta: Kupai Eszter)


      bővebben...
     


    Tosa z?lds?gkertAhogy arr?l  j?nius elej?n besz?moltunk,Somi-Kovacs M?ria, Magyarorsz?gr?l, a TOSA farmon t?lt?tte a j?niust,hogy az energi?val ?s a K?zpont c?ljaival ?sszhangban biodinamikus kertet hozzon l?tre.

    Tosa z?ls?gkert

    A sz?vb?l j?v? tiszta sz?nd?kot az univerzum es?s, meleg id? t?mogatta Az egy?ttes eredm?ny az al?bbi b?s?ges cukk?ni term?s!
    Tosa z?lds?gkert

     

      bővebben...
     


    A hiteless?g evol?ci?ja

    A spiritu?lis t?pl?l?s ?s az eg?-t?pl?l?s k?z?tti k?l?nbs?g

    Els? r?sz

    Sri Ram Kaa-t?l ?s Kira Raa-t?l

    Val?di t?pl?l?s az, amely egyens?lyt ?s harm?ni?t eredm?nyez, ?s seg?ti az igaz szeretetbe val? kiterjed?s?nket. Az igaz szeretet minden esereben ?t?lkez?s n?lk?li; egyszer?en azt jelenti, hogy a F?ny energi?j?t sug?rzod magadb?l. A test sz?m?ra a val?di t?pl?l?s az, amely olyan energi?t k?n?l, amely er?s?ti, an?lk?l, hogy m?reganyagokkal t?lten? fel; hiszen ezeket ki kell sz?rnie ahhoz, hogy a t?pl?l?khoz jusson.

    A l?lek sz?m?ra a val?di t?pl?l?s az, amely az Istenivel val? ?sszehangol?d?st k?n?lja f?l ?s a szeretet meger?s?t?s?t eredm?nyezi, an?lk?l, hogy a f?ny megt?rne a szem?lyes kontrollgyakorl?s miatt.


      bővebben...
     


    Sri ?s Kira Eur?p?ban - k?szen ?llsz, hogy csatlakozz?

    Megjelent: Az Essz?nusok Elveszett K?nyvei ? Els? r?sz

    E heti ?nfelemelked?s gyakorlatod


      bővebben...
     


    Az ?t Isteni tulajdons?g

    Ezen a h?ten ford?tsuk figyelm?nket a szabads?g aj?nd?k?ra! Hogyan nyilv?nul meg a szabads?god az ?letedben, hogyan nyilv?n?tod meg, hogyan ?led ?t?


      bővebben...
     


    E heti ?nfelemelked?s gyakorlatod

    A heti gyakorlat egy aj?nd?k ?nmagad sz?m?ra, amellyel felk?n?lod sz?vednek a bels? cs?nd, a kapcsol?d?s, az eml?kez?s ?s az ?r?m pillanatait. K?v?njuk, hogy gyakorl?sod minden egyes pillanata legyen Isteni pillanat!


      bővebben...
     


    Autentikus evol?ci?

    A spiritu?lis t?pl?l?s ?s az eg?-t?pl?l?s k?z?tti k?l?nbs?g

    M?sodik r?sz

    Sri Ram Kaa-t?l ?s Kira Raa-t?l

    Mik?zben a glob?lis ?jrarendez?d?s tov?bb folytat?dik, sz?mos f?ldi v?ltoz?snak lehet?nk tan?i. A megt?rt f?nyenergia ?ltal l?trehozott rendszereken bel?l t?rsadalmi konfliktusok l?ngolnak fel ?s er?s?dik f?jdalom. Azok, akik bels? bizalmukat nem a L?lek-energi?ban horgonyozz?k le, egyre ink?bb ennek p?tl?kaiba fognak kapaszkodni. A l?lek biztons?g?nak helyettes?t?i a k?l?nb?z? k?ls? tekint?lyek, p?ld?ul a politikai ?s vall?si vezet?k. Ezek a "vezet?k" mind a voksodat akarj?k.


      bővebben...
     


    V?gre megkaptuk az oly hossz? ideje v?rt elk?peszt?en er?teljes ?zenetet a T-12-t?l!

    Isteni F?ny?zenetek

    ?gy sz?l a T-12:
    Igen! ?dv?zl?nk benneteket hatalmas energi?j?-?s f?ny? Szeretteink, egy tisztul? f?lben l?v? vil?gban, mely nagyszer? id?szak?t ?li. ?dv?zl?nk benneteket, mik?zben egy er?teljes energetikai burokban tartunk titeket a mai nap.


      bővebben...
     


    Tosa tipiSzab?lyozzuk a f?kuszunk!

    Ny?lj meg okt?ber h?nap aj?nd?k?ra!

    Itt vagyunk, k?szen ?llunk, nyitottak vagyunk. Vezetnek benn?nket.
    (Az ?nfelemelked?s mantr?ja)      bővebben...
     
      Helyszín: Tosa La Laguna, Guatemala,
    A Maya v?nek legf?bb b?lcse 2011 december 29i szent cerem?ni?ban az al?bbi ?zenetet hozta le  Tosa La Laguna ?n, Guatemal?ban


    ?2012 ?ve m?ris itt van. Sokan v?lik ?gy, hogy a vil?g v?g?t hozza, ahogy m?r hallottatok err?l. Nincs igazuk. 2012, december 21. nem a vil?g v?g?t jelenti, b?r a k?osz feler?s?dik azok sz?m?ra, akik ragaszkodnak ehhez az ill?zi?hoz. Mindenkinek mag?nak kell most d?nt?st hoznia; a sz?vb?l ?l?s, ?s a f?ny ir?nti hat?rozott elk?telezetts?g ?gy?ben. Ez a 2012es ?ven val? ?thalad?s ir?nya. Ez az ?j Vil?g? 


     

      bővebben...
     
      bővebben...
     


    H?l? ismeret m?hely

     


    Az 1 napos m?helymunka id?pontja: 2013, m?rcius 10.,vas?rnap 9:30-17:30
    El?felt?tel: Nincs - b?rki r?szt vehet

    Az emberi tudat folyamatosan fejl?dik ?s ez az evol?ci? t?kr?z?dik az energia rendszer?nk?n, a H?l?nkon Az energia felv?tel?nk 70%-a j? esetben a H?l?nkon kereszt?l t?rt?nik. Szeretn?d-e ismerni ezt a rendszert, ?s meg?rtve a m?k?d?s?t, alkalmazni a mindennapokban a v?lasztott ?lm?nyek teremt?s?re?

    Ez a program, tapasztal?son alapul? bevezet?s annak meg?rt?s?re, hogyan hat a H?l? a tudatunkra, ?s a lehet? legmegvil?gosodottabb val?s?g-teremt? k?pess?g?nkre!

    D?lel?tt

    A H?l? / Universal Calibration Lattice megismer?se; szerkezeti fel?p?t?se ?s m?k?d?se
    Anim?ci?s vide? seg?ti a H?l? elk?pzel?s?t, majd a m?k?d?s?t/ m?k?dtet?s?t a kalibr?ci?s folyamat ?s az ?j energia-dinamizmus meg?rt?se teljes?ti ki. Arr?l is sz? lesz, hogy ezek az inform?ci?k hogyan alkalmazhat?k az egy?ni fejl?d?s?nk el?seg?t?s?re ?s felgyors?t?s?ra?

    D?lut?n

    Spir?lis tiszt?t?s ? a teljes l?ny?nk arany energi?s ?t?bl?t?se. Energetikai gyakorlatok a mindennapi ?letre: V?ltakoz? Tiszt?t?s (gyakorlat a tiszta val?s?gteremt?sre),. Energiak?ld?s gyakorl?sa a termen bel?l, vagy b?rhov? a vil?gon. Megtanulod adni ?s fogadni az EMF Balancing Technique szeretetben ?s t?mogat?sban kiteljes?t? Bemutat? Kezel?s?t.

    Ez az 1 napos foglalkoz?s ?nmag?ban ?rt?kes tapasztalatokat ad az emberi energia-rendszer meg?rt?s?hez ?s m?k?dtet?s?hez, egyben az EMF I-IV. F?zis Szem?lyis?gfejleszt? K?pz?s els? l?pcs?je, ?s a H?l?Logika Facilit?tor k?pz?sek el?felt?tele.
    A r?sztvev?k munkaf?zetet kapnak.

    A tanfolyam d?ja 70 Eur? Ft ?rt?kben, melyet ?rkez?skor lehet befizetni

    Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

    Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com      bővebben...
         • 2013: Mayan Sunrise


     Maja napfelkelte

     Sri Ram Kaa ?s Kira Raa nemr?g megjelent, ?t?dik k?nyve, a 2013: Mayan Sunrise, a 2007-es Atlantean Revelations-hoz hasonl?an - egy csod?latos ?s igencsak intenz?v bels? utaz?sra utaz?sra h?v, s ami a legfontosabb: abban seg?t benn?nket, hogy tov?bbl?phess?nk.
     A k?nyv val?di ereje maga az ?j perspekt?va, melyet felk?n?l: egyszerre n?z a 2012-r?l sz?l? eddigi diskurzus m?g? ?s haladja meg azt.

     olvass r?la t?bbet >>>


       bővebben...
      


     Heti h?rlev?lb?l: 2010 augusztus 2-9-ig

     N?zz k?r?l, ?s l?gy jelen a z?ld sz?m?ra. Figyelj a z?ld ?tdereng?s?re. M?ly?lj bele a z?ldbe, ?s tal?lj r? a Krist?ly Sug?rra. Add ?t magad a felismer?snek, hogy ahol z?ld van, ott gy?gyul?s van; ahol gy?gyul?s van, ott kiteljesed?s van; ahol kiteljesed?s van, ott az univerzum isteni szeretete jelen?t?dik meg a Most-on kereszt?l. Te vagy az isteni szeretet, amely a Most-on ?t manifeszt?l?dik.

      

     Zadkiel Arkangyal sz?l

     Szeretett l?nyek, F?nyhordoz?k, F?klyaviv?k, ?tmutat?k, Gondoskod?k, Vigy?z?k, B?lcsess?g ?tment?k, ?s b?rmely m?don val? l?tez?k, ti most a sz?let?s teljes rezonanci?j?ban vagytok. A f?ny nagyszer? k?z?ss?gei ki?ltanak ?sszecseng? hangon : "Hello. Itt vagyunk." Sokan hallj?k, ?s sokan nem.


       bővebben...
      


     Sri ?s Kira:

     Minden h?ten megkapjuk a Veletek val? kapcsolattart?s aj?nd?k?t, a k?rd?seitekre ?rkez? szeretetteljes v?laszokat. Ha teh?t ?szrev?teled, k?rd?sed van, vagy szeretn?l megosztani vel?nk valamit, ezen a linken kereszt?l megteheted:newsletter@selfascension.com

        

     TOSA Center

      

     K?nyvaj?nl?

     A Mandala-V?da kiad?s?ban 2007 november?ben megjelent 2012: van v?laszt?sod c. k?nyvre szeretn?m itt k?l?n felh?vni a figyelmet, mivel a k?nyv szerz?i: Sri Ram Kaa ?s Kira Raa az Avesa Gy?gy?t? Praktikum tan?t?i. A 2012: van v?laszt?sod sz?mtalan hasznos tan?t?st tartalmaz Zadkiel Arkangyalt?l az ?nfelemelked?s energetikai ?llapot?r?l, a rezg?sszintv?lt?s folyamat?nak ?s t?neteinek meg?rt?s?r?l ?s felismer?s?r?l, valamint a felemelkedetts?g fenntart?s?ra ir?nyul? gyakorlatokr?l. Sz?vb?l aj?nlom mindazok sz?m?ra, akik m?r megtapasztalt?k az Avesa hangol?sokat, ?s azok sz?m?ra is, akik h?v?st ?reznek arra, hogy elolvass?k.


       bővebben...
      


     2012

     Arkangyali ?tmutat?s ?s gyakorlatok a kvantumugr?sra

     A 2012-es ?v gyorsan k?zeleg ?s ezzel egy?tt j?r a tudatban t?rt?n? kvantumugr?s lehet?s?ge is. Mi lenne akkor, ha megengedn?d magadnak annak elismer?s?t, hogy egy isteni galaktikus k?ldet?sben veszel r?szt? Mi van akkor, ha ez az utaz?s eonok ?ta megkezd?d?tt, ?vezredeken kereszt?l bontakozott ki ?s most elj?tt az ideje, hogy hiperszonikus sebess?gre kapcsoljon?

     Az?rt osztjuk meg veled ezt az inform?ci?t, mert a titkok ideje lej?rt. K?szen ?llsz arra, hogy teljes m?rt?kben fel?bredj az ?lomb?l? K?szen ?llsz vagy sem, de ?bredezel! Val?j?ban ez?rt olvasod most ezt a k?nyvet is!
     Mi t?rt?nik a kapcsolatainkkal az energetikai ?jrahangol?d?s univerz?lis ?ramlat?ban?
     Val?ban elengedt?k az ?sszes eddigi karm?nkat? Honnan tudhatjuk, hogy a megfelel? ?sv?nyt v?lasztottuk? Hogyan ?lj?nk a sz?v?nkb?l? Hogyan oldjuk meg a f?lelem-harag k?rforg?s?t, mely v?gs? soron a gy?l?lethez vezet, ?s elt?vol?t isteni l?nyeg?nkt?l?

     A kor?bbi ?vsz?zadokt?l k?l?nb?z?en, a bolyg? rezg?sszintje most energetikai t?mogat?st biztos?t ahhoz, hogy felismerj?k saj?t l?ny?nk ?r?kk?val? igazs?g?t ?s ism?t ?sszekapcsol?djunk lelk?nk tud?s?val.

     ?lvezd a k?nyv?n kereszt?l megnyilv?nul? arkangyali kommunik?ci? k?zvetlen csod?j?t. Haszn?ld a k?nyvben tal?lhat? energetikai gyakorlatokat, medit?ci?kat, meger?s?t?seket, technik?kat ?s tan?csokat, melyek seg?tenek sz?vb?l meg?rteni, ?t?lni a felemelked?shez vezet? ?sv?ny l?p?seit energiamez?d megnyit?s?n kereszt?l.

     ?dv?zl?gy a galaktikus ?r?m idej?ben, amikor az Utaz?k hazat?rnek!

      

     L?tuszka


       bővebben...
      
     ---
     vissza az elejére