T?pl?lkoz?s

A hagyom?nyos magyar ?trend t?l sok h?st, zs?rt, kal?ri?t, de kev?s n?v?nyi rostot tartalmaz. Emellett rosszak az ?tkez?si szok?saink, mivel reggel szinte semmit, este pedig t?l sokat esz?nk. Az Eg?szs?g?gyi Vil?gszervezet aj?nl?sa alapj?n az eg?szs?ges t?pl?lkoz?s tejet ?s toj?st fogyaszt?, ?n. lakto-ovo-veget?ri?nus ?tkez?s. Ugyanakkor bizony?tott t?ny, hogy a teljes veget?ri?nus (tiszt?n n?v?nyi) ?trend is megfelel? lehet. Mindez arra int benn?nket, hogy a h?s helyett a n?v?nyeket (z?lds?g, gy?m?lcs, h?velyesek) r?szes?ts?k el?nyben, melyek v?delmet ny?jtanak a vastagb?lr?k ?s m?s r?kfajt?k, valamint a sz?vinfarktus ?s agyv?rz?s kialakul?s?val szemben. Egyre t?bb helyen hozz?f?rhet?ek a modern veget?ri?nus szak?csk?nyvek, melyek ?tleteket ?s seg?ts?get ny?jtanak az ?trendbeli v?lt?shoz.

Testedz?s

A mai modern vil?g egyik jellegzetess?ge a mozg?sszeg?ny ?letm?d. Ennek sz?mos k?ros k?vetkezm?nye van az eg?szs?gre, pl. elh?z?s, magas v?rnyom?s, cukorbetegs?g. Tal?n kevesen tudj?k, de nem kell k?l?n?sebben megterhelni a szervezetet, csup?n naponta egy j? ?ra temp?s s?t?ra volna sz?ks?g?nk ahhoz, hogy a testmozg?s pozit?v hat?sait tapasztaljuk ?let?nkben. Term?szetesen enn?l t?bbet szabad mozogni, de enn?l kevesebbet nem?

V?z

Egy feln?tt embernek naponta kb. 1,5-2 liter vizet kellene meginnia ahhoz, hogy a szervezet sz?m?ra optim?lis k?r?lm?nyeket biztos?tson. Ehhez k?pest az ?tlag ember f?l liter folyad?kot se iszik. Pedig a rendszeres ?s tudatos v?ziv?ssal olyan panaszokat lehet megel?zni, mint a fejf?j?s, alacsony v?rnyom?s, vesek?k?pz?d?s. Hallgat?i k?rd?s: Az eddigi el?ad?sokban megnyugtattak benn?nket, hogy ebbe a leves, egy?b folyad?kok is beletartoznak. Teh?t h?ny poh?r v?z javasolt ezen fel?l? V?lasz: Legal?bb 6-8 poh?r naponta

Napf?ny

A XXI. sz?zad technikai v?vm?nyai ugyan k?nyelmess? teszik ?let?nket, de sajnos be is z?rnak sokszor a szob?ba, a munkahelyre a sz?m?t?g?p vagy a telev?zi? el?. Pedig a naps?t?s j?t?kony hat?sait ki kellene haszn?lnunk. Term?szetesen hangs?lyozni kell azt is, hogy a ny?r k?zeledt?vel egyre er?sebb az ultraibolya sug?rz?s, ?gy a napon val? tart?zkod?sra legink?bb alkalmas id?pont a d?lel?tt 11 el?tti ?s d?lut?n 5 ut?ni id?pontok. Fontos a j? napszem?veg beszerz?se, a nagyon olcs? darabok sokszor nem sz?rik megfelel?en a k?ros sugarakat.

M?rt?kletess?g

A legt?bb ?letm?dbeli betegs?g a m?rt?ktelen ?letvitel k?vetkezm?nye. A m?rt?kletess?g nemcsak azt jelenti, hogy mindent csak bizonyos hat?rig tesz?nk, hanem azt is, hogy egyes, nyilv?nval?an k?ros dologban egy?ltal?n nem vesz?nk r?szt. ?gy az eg?szs?ges ?letm?d szempontj?b?l a m?rt?kletess?g fogalma ink?bb ?nmegtart?ztat?st jelent. Ez mag?ba foglalja az alkohol, a k?v? fogyaszt?s teljes elhagy?s?t, a doh?nyz?s teljes mell?z?s?t ?s term?szetesen a drogokkal val? vissza?l?st, vagy a gy?gyszerek helytelen ?s indokolatlan haszn?lat?t.

Leveg?

Tal?n keveset gondolunk arra, hogy milyen nagy sz?ks?g?nk van a friss leveg?re, illetve arra, hogy napj?ban t?bbsz?r kellene l?gz?gyakorlatokat v?gezn?nk ahhoz, hogy a szellemi ?s fizikai frissess?g?nket fenntartsuk. Az ?l? ?letm?d, a g?rnyedt testtart?s, a bez?rts?g mind-mind az eg?szs?ges l?gz?s ellen dolgoznak. Ha naponta 2-3x szak?tunk id?t, hogy 1-2 percig igaz?n m?ly l?legzeteket vegy?nk, akkor tapasztalni fogjuk, hogy ez nemcsak felfriss?t, hanem cs?kkenti az idegess?g?nket is.

Pihen?s

A rohan? ember ?ltal?ban a pihen?st igyekszik megsp?rolni, gondolv?n, hogy ezzel id?t nyer. Pedig ez egy?ltal?n nem igaz. Min?l f?radtabb valaki, ann?l t?bb id?re van sz?ks?ge ahhoz, hogy egy adott feladatot j?l ?s hib?tlanul elv?gezzen. Ez?rt mindannyiunknak meg kell aludnunk a sz?ks?ges ?jszakai alv?sunkat. Ez valakinek csak 6 ?ra, m?snak pedig ak?r 10 ?ra is lehet. Egy dologban az?rt egyform?k vagyunk: a legfontosabb, hogy mindig ?jf?l el?tt aludjunk el, mert ez az alv?s legpihentet?bb m?dja.

Bizalom

Manaps?g nagyon neh?z b?zni az emberekben, a j?v?ben. Hol tal?lhatunk olyan biztos pontot, ami nem v?ltozik, nem csap be, ?s nem kell csal?dni benne? A Bibli?ban van egy sz?p gondolat: ?J?zus krisztus tegnap ?s ma ?s mind?r?kk? ugyanaz.? Ha tudunk b?zni az isteni gondvisel?sben, abban, hogy Valaki mindig tud a gondjainkra megold?st, akkor ez is nagyon sokat jelent az eg?szs?g meg?rz?s?ben, mind fizikailag, mind pedig lelkileg.Dr. G?sp?r R?bert

---
vissza az elejére