Pr?b?ljunk valami ?jat! Vizsg?ljuk meg, hogy mit esz?nk energia tekintet?ben, nem pedig a t?panyagok szempontj?b?l!

Ezen a vil?gon mindennek van egy saj?t egyedi rezg?se, f?gg?en a tartalm?t?l, min?s?gi jellemz?it?l. Ebbe beletartozik a test?nk, ?s az ?tel, amit elfogyasztunk. Min?l ?ntudatosabbak vagyunk, a tudatunk ?s a test?nk ann?l gyorsabban vibr?l, tudat?ban ?s szinkronban vagyunk a vil?ggal, ?s a k?r?l?tt?nk l?v? term?szettel.

Sok m?dszer l?tezik a rezg?s emel?s?re, hogy kapcsolatba ker?lj?nk a term?szet?nkkel. Az ?tkez?s lehet rendk?v?l t?pl?l?, az energikus ?lelmiszerek fogyaszt?sa az egyik legegyszer?bb ?s legink?bb k?zzelfoghat? m?dja ennek. Ezt ?rezni is fogod!

Itt egy lista a magas rezg?s?, term?szetes t?panyagokkal teli ?s finom ?telekr?l, hogy ?lvezhess?k a tudatoss?gunk kiterjed?s?t, ?s egy gy?ny?r?, j?l m?k?d? testet. A tiszta t?pl?lkoz?s tiszta gondolkod?st jelent, ?gyhogy kezdj?k el ezeket az agyhull?mokat mozgatni!

1. S?t?t leveles z?lds?gek

Ezek az ?telek a kelk?poszta, rukkola, spen?t, m?ngold, k?nai kel, ?s must?r z?ldje, stb. Ezek nagyon vibr?l?ak, mert az energi?t k?zvetlen?l a napb?l sz?vj?k fel a klorofill el??ll?t?sakor. F? szab?ly, hogy b?rmilyen vil?gos vagy s?t?t sz?n? z?lds?g vagy gy?m?lcs tele van t?panyagokkal ?s j? rezg?sekkel. Ezek k?z?l b?rmelyiket dob?ld bele egy sal?t?ba, vagy pir?tsd meg egy kis s?val ?s nyers almaecettel.

2. Z?ld l?

Ez egy t?k?letes m?dja annak, hogy elfogyaszd a s?t?t leveles z?lds?geket. Dobd ?ket gy?m?lcsfacsar?ba, ?s kapni fogsz egy k?nnyen fogyaszthat?, k?nnyen em?szthet?, azonnal felsz?v?d? energiaforr?st. Ez mindenekfelett kedvelt m?dja annak, hogy n?veld az energi?dat ?s a tudatoss?godat. Amikor ?gy ?rzed, hogy elakadt?l, elveszett vagy ?s elsz?llt az ihleted, ezek k?z?l valamelyiket elk?sz?tve, komolyan jobban fogod ?rezni magad n?h?ny m?sodperccel az els? korty ut?n. Meglep?dn?l, hogy mennyire finom ?s kiel?g?t? tud lenni a z?ld l? is. Kezdetnek itt egy j? recept.

3. Erjesztett ?telek

Ez az ?tel ?L! J?t?kony probiotikus fl?r?val rendelkezik, ?s csak arra v?r, hogy csatlakozzon a b?l ?kosziszt?m?nkhoz. Ez az, amit akarunk! Ebben sz? szerint annyi mozg?s van, hogy ennek megfelel?en van r?nk hat?ssal. Az ?l? ?telek k?nny?v? ?s vid?mm? tesznek, ?s egy ok? ?rz?st hagynak benn?nk. Nyers savany? k?poszta, kov?szolt savany?s?g, cs?r?ztatott gabona erjesztett folyad?ka ?s a kombucha mind j? p?lda.

4. Cs?r?k ?s b?rmilyen nyers ?s ?l? ?telek

Itt nyers di?f?l?kr?l, magvakr?l, gy?m?lcs?kr?l ?s z?lds?gekr?l besz?l?nk nyilv?nval? okokb?l. Ezek nem feldolgozottak vagy s?r?ltek semmilyen m?don, vitamin ?s ?sv?nyianyag aranyb?ny?k. A cs?r?k is! Cs?r?ztatni egyszer?, ?s jav?tj?k b?rmilyen di?f?le, h?velyes vagy mag em?szthet?s?g?t, elfogyaszt?s?t. Ha nem tudod hogyan, itt van egy egyszer? le?r?s. Adhatsz cs?r?kat b?rmilyen sal?t?hoz, vagy fog?shoz.

5. Gy?gygomb?k

A Chaga ?s a Reishi a legismertebbek. Minden ehet? gomba er?s?ti az immunrendszert, ?s antioxid?ns, gyullad?scs?kkent? hat?suk el?ny?s. Ezeknek a leny?g?z? n?v?nyeknek a finom teremt?se el?g ahhoz, hogy l?ssuk a rezg?si min?s?geiket. Csak n?zd meg ?ket, igaz?n sz?pek ?s leny?g?z?ek. Ezen tulajdons?gaik miatt van ez a k?t orvosi gomba a lista tetej?n, ?s m?g sok minden m?s?rt is.

6. Tiszta v?z

A ford?tott ozm?zis vagy a frissen gy?jt?tt forr?sv?z a legjobb v?laszt?s. Ezek a vizek tiszt?k, ?s azonnal felsz?v?dnak, beker?lnek a kering?sbe. A szerveinket hidrat?lni kell a megfelel? m?k?d?shez, ?s ehhez az sz?ks?ges, hogy tiszt?n gondolkodjunk. Test?nk t?bb mint 50 sz?zal?ka v?z, ez?rt ?rdemes erre odafigyelni. Ezek a vizek a legjobbak, mert mentesek a k?miai salakanyagokt?l ?s gy?gyszerekt?l, melyek a v?zrendszereinkben lappanganak. Ebben benne van a legrosszabb b?n?s is, k?l?n?sen a szellemi ?s kreat?v n?veked?sre val? hat?sa miatt... a FLUORID. Ez az egyik legvitatottabb t?ma, de att?l f?ggetlen?l, hogy ezzel mosod a fogadat, mindannyian egyet?rt?nk abban, hogy meginni nem akarjuk.

Ha ezek a j? min?s?g? vizek nem ?llnak a rendelkez?sedre, a v?z megsz?r?se egy?rtelm?en jobb, mint egyenesen a csapb?l inni. Ker?ld a palackozott vizet, mert a m?anyag belemos?dik a v?zbe. Vannak olyan j? min?s?g? v?zsz?r?k, melyek nem haszn?lnak ford?tott ozm?zist, de m?g mindig kisz?rik a fluoridot.

7. Szupergy?m?lcs?k ?s bogy?k

Goji bogy?, s?rga m?lna, egres, ?fonya, m?lna, eper, amit akarsz. Ezek a sz?nes ?lvezetek magas frekvenci?n rezegnek, a ny?ri h?napokban vagyunk meg?ldva k?z?l?k a legt?bbel, frissek ?s k?nny?ek.

8. Nyers csokol?d?

A nyers z?zott kaka?bab term?szetes, feldolgozatlan form?ja a kaka?babnak, ?s megal?lhat? minden eg?szs?gboltban. Ez az egyik legink?bb antioxid?nsban gazdag ?tel a f?ld?n. ?s csak a h? tudja t?nkretenni ezt a csod?s ?lelmiszert, ?gy a legjobb, ha nyersen essz?k. A z?zott kaka?babot j? hozz?adni sal?t?khoz, magkever?khez, vagy csak saj?t mag?ban egy keser? ?s ?des energia er?s?t?nek. A csokol?d?ban magas a feniletilamin, vagy m?s n?ven a szerelmi vegyianyag, ami boldogg? ?s szenved?llyel teliv? tesz benn?nket... mint amikor szerelmesek vagyunk! Ha ez nem magasszint? energia, akkor micsoda?

9. ?ldd meg az ?teled

Gondolj pozit?v dolgokra, ?s ?ntsd r? a saj?t energi?dat arra, amit eszel. ?rezz val?di h?l?t ?s szeretetet azzal kapcsolatban, amit hamarosan elfogyasztasz (?s a r?szedd? v?lik!). Minden ?tkez?s el?tt megteheted, ak?r fizikai gesztussal k?s?rve vagy an?lk?l, arra k?nyszer?tve magad, hogy lass?ts, ?rt?keld ?s l?gy h?l?s az ?tel?rt, miel?tt nekil?tn?l az els? falatnak.

10. V?s?rolj bio ?teleket

Nem csak a n?v?nyv?d? szerek hi?nya n?veli az ?tel rezg?s?t, hanem az el?ltet?se, kezel?se ?s gondoz?sa is nagy szerepet j?tszik. Ez?rt a legjobb kombin?ci? a helyi ?s a bio egy?tt, eltekintve a vadon term? ?lelmiszerekt?l.

?s ez m?g csak a kezdet! Bolyg?nk tele van tiszta, friss?t?, ?ltet? ?lelmiszerekkel. Annyira sok minden van m?g!

Rajtad a sor...

wake up world
---
vissza az elejére