K?v?ncsi r?, milyen n?v?nyt vett mag?hoz Nobel-d?jas orvosunk, a C-vitamin felfedez?je minden nap? Megmutatjuk, mire esk?d?tt Szent-Gy?rgyi Albert, ha az eg?szs?g?r?l volt sz?. Az is kider?l majd, hogy mindez a 21. sz?zadban egy teljesen term?szetes, magyar, bio ?trend kieg?sz?t? megsz?let?s?hez vezetett. Tartson vel?nk!

 

Szent-Gy?rgyi Albert Az 1920-as ?vek v?g?n ismeretlen anyagot fedezett fel a mell?kves?ben, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miut?n m?sodik doktor?tus?t megszerezte Cambridge-ben, 1931-t?l ?jra Magyarorsz?gon dolgozott, ?s a szegedi tudom?nyegyetemen n?v?nyekb?l pr?b?lta kivonni a kor?bban felfedezett anyagot. V?g?l a szegedi paprik?val folytatott k?s?rletei sor?n azonos?totta a hexuronsavat a C-vitaminnal, ?s seg?ts?g?vel a paprik?b?l kiindul? C-vitamin gy?rt?s?nak m?dszer?t is kidolgozt?k Szegeden. A t?mak?rben folytatott kutat?sai?rt 1937-ben kapott ?lettani-orvosi Nobel-d?jat. ? az egyetlen magyar tud?s, aki magyarorsz?gi tudom?nyos tev?kenys?g??rt kapta az elismer?st. 1947-t?l kezdve az Egyes?lt ?llamokban ?lt, ?s f?k?nt az izomm?k?d?s, a rosszindulat? daganatok, valamint a sejtszint? szab?lyoz?s ter?let?n folytatott kutat?sokat.

A professzor hitte, hogy a r?k gy?gy?that?, de a gy?gy?t?shoz el?sz?r a probl?ma alapjait kell megismern?nk, m?ghozz? a legegyszer?bb ?ton eljutva hozz?. Meggy?z?d?se volt, hogy a r?kellenes szereket a n?v?nyekben kell keresni, ez?rt kutat?sait a b?za f? ?s cs?ra ?llapot?nak szentelte a k?s?bbiekben. Ahogyan az al?bbi vide?ban is nyilatkozik a Nobel-d?jas orvosprofesszor, kutat?saik sor?n a b?zaf?ben tal?lt alkot?elemeket C-vitaminnal kombin?lt?k, ami sikeres megold?snak bizonyult a r?k meg?l?s?re, az ?llatk?s?rleteik alapj?n.

Szent-Gy?rgyi maga is fogyasztott b?zacs?r?t C-vitaminnal kombin?lva. Saj?t bevall?sa szerint, ahogy a vide?n is elhangzik, aktivit?s?t ?s ?leterej?t annak k?sz?nhette, hogy minden reggel mag?hoz vette a szok?sos b?za adagj?t (cs?ra, vagy f? form?j?ban). 93 ?ves kor?ig (!) ?lt!


http://youtu.be/tGqp33ASqac

F?ld, v?z, leveg? ?s napf?ny ereje egyetlen kapszul?ban

A Bio Reverde, egy magyar ?trend kieg?sz?t?, aminek megalkot?s?ban nem kis szerep jutott Szent-Gy?rgyi tapasztalatainak. Tulajdonk?ppen az ? nyom?n indultunk el, hogy egy olyan t?pl?l?k kieg?sz?t?t alkothassunk, ami biztons?gos, term?szetes, bio ?s megb?zhat? seg?ts?ge lehet a fiatal, a legyeng?lt, vagy ak?r az id?s szervezet?nek!

B?zaf?, b?zacs?ra ?s spen?t ? mind-mind k?l?n is rendk?v?li t?pl?l?k, ?m mindh?rom ?sszetev? C-vitaminnal megt?mogatva, egyetlen kapszul?ba z?rva maga az eg?szs?g. A magyar fejleszt?s?, innovat?v elj?r?ssal k?sz?l? Bio Reverde kapszul?nak egy doboza k?r?lbel?l 45 kilogramm z?lds?g ?s gy?m?lcs t?panyagtartalm?val egyen?rt?k?.

Amire egy Nobel-d?jas orvos is esk?d?tt!

Mi lehetne meggy?z?bb ?rv ann?l, hogy Szent-Gy?rgyi Albert is ezt fogyasztotta rendszeresen. Igaz a Bio Reverd?hez haszn?lt alapanyagokat k?l?n-k?l?n, mi csak annyit tett?nk, hogy a napi fogyaszt?st megk?nny?tend? esszenci?lis kivonatot k?sz?tett?nk az alkot?elemekb?l (bio b?zaf?, bio b?zacs?ra ?s bio spen?t), hozz?adtuk a megfelel? mennyis?g? term?szetes, bioakt?v C-vitamint (15 000 mg / doboz, 125 mg/ kapszula).

                                                      

Vegy?k sorra az ?sszetev?ket, mi mi?rt kapott helyet a Bio Reverde alkot?elemei k?z?tt:

B?ZAF? - A kapszula egyik legfontosabb ?sszetev?je, melynek hat?anyagai seg?tenek szervezet?nk k?ros anyagainak lebont?s?ban. Gazdag term?szetes vitaminokban, ?sv?nyi anyagokban, nyomelemekben, ?s hasznos enzimeket is tartalmaz. Szervezet?nk k?nnyen fel tudja dolgozni, hiszen em?szt?s?hez nem sz?ks?g sok energi?ra. A b?zaf? magas klorofill tartalma miatt oxig?nnel d?s?tja a v?rt, ?gy a gyullad?sok megsz?ntet?s?ben is komoly a szerepe. Egyszerre m?regtelen?t ?s n?veli az energiaszint?nket. Hat?anyag tartalm?r?l tudhat meg t?bbet!

                                                                  

 

B?ZACS?RA -  A b?zaszem cs?r?ja az egyik leg?rt?kesebb t?panyagforr?s. Nagy t?p?rt?k? feh?rj?k, tokoferol ?s B-vitaminok mellett fontos kinonok tal?lhat?k benne, melyek sz?mos l?tfontoss?g? ?lettani folyamatban j?tszanak szerepet, mint p?ld?ul a fotoszint?zis, a sejtl?gz?s ?s a v?ralvad?s. Ezenk?v?l b?velkedik  E-vitaminban, k?liumban, tov?bb? a foszfortartalom emelendo ki, de a vas, cink, B1-, B2-, B6-vitamin, folsav, biotin, kr?m, magn?zium, kalcium mennyis?ge sem lebecs?lend?. R?ad?sul a b?zaf?vel egyetemben az jelent?s mennyis?gben tartalmazza az ?sszes aminosavat is. Hat?anyag tartalm?r?l ?s azok k?lcs?nhat?sair?l b?vebben itt olvashat m?g!

 


SPEN?T - Kutat?sok szerint a spen?t level?ben 13 k?l?nb?z? flavonoid tal?lhat?, melyek j?l kieg?sz?tik az antioxid?nsok ?s m?s daganatellenes hat?anyagok eg?szs?gmeg?rz? szerep?t az?ltal, hogy cs?kkentik a sejtek oxidat?v k?rosod?s?t. T?bb k?s?rletben alkalmaztak spen?tkivonatokat k?l?nb?z? daganatos sejtek kezel?s?re ?s bebizony?tott?k, hogy a spen?t kivonatai lass?tj?k a gyomorr?k sejtek sejtoszt?d?s?t. A 80-as ?vekben New England-ban a mellr?k ?s a spen?tfogyaszt?s k?z?tti ?sszef?gg?st kerest?k egy k?s?rletben. A rendszeresen parajt fogyaszt? n?k k?z?tt kimutathat?an alacsonyabb volt a mellr?k el?fordul?s?nak ar?nya. A kivonatokkal v?gzett tov?bbi vizsg?latok azt mutatj?k, hogy a spen?t n?h?ny ?sszetev?je ? mint a folsav ?s a b?ta-karotin is ? lass?tja a r?kos sejtek oszt?d?s?t gyomorr?k eset?n, s?t szerepet j?tszhat a mell-, ?s b?rr?k sejtjeinek visszafejl?d?s?ben is. A spen?t ell?tja a szervezetet t?bb fontos t?panyaggal is: csontokat t?mogat? K-vitamint, valamint A- ?s C-vitamint is tartalmaz. Ezeken k?v?l nagy mennyis?gben megtal?lhat? benne a magn?zium ?s a vas is.

C-VITAMIN: Az emberi szervezet k?ptelen az aszkorbinsav el??ll?t?s?ra, ?gy azt t?pl?l?kkal kell bevinn?nk szervezet?nkbe. Amennyiben ez nem t?rt?nik meg, hi?nyt?netk?nt v?rz?kenys?g, ?nysorvad?s, izomb?ntalmak, lass? sebgy?gyul?s, a fert?z?sekkel szembeni fog?konys?g, ?s gyullad?sok kialakul?sa figyelhet? meg. A term?szetes C-vitamin megtal?lhat? nagy mennyis?gben a b?zaf?ben ?s -cs?r?ban is. Sajnos az ember szervezete nem k?pes a C-vitamint el??ll?tani, ez?rt jogosan mer?lhet fel a k?rd?s, hogy mennyi a val?s napi C-vitamin sz?ks?glet? A hivatalosan aj?nlott napi C-vitamin sz?ks?glet ? azaz az RDA szerint 60 mg, de ez csak ahhoz el?g, hogy ne alakuljon ki skorbut. Ezzel szemben sz?mos orvos enn?l j?val t?bbet javasol. P?ld?ul maga Dr. Szent-Gy?rgyi Albert minimum napi 1000 mg-ot (1 g-ot), s j? p?rszor m?g enn?l is j?val t?bbet fogyasztott bel?le, ennek ellen?re, vagy ink?bb ez?rt is - ahogy m?r eml?tett?k -  93 ?ves kor?ig (!) ?lt.

Ide kattintva t?bbet is megtudhatsz a val?di C-vitaminr?l!


Egyed?l?ll? el??ll?t?s

Sokan nem tudj?k, hogy hi?ba fogyasztanak b?zaf?vet, b?zacs?r?t, ha az el??ll?t?s sor?n, a rendk?v?l gyors oxid?ci? miatt, az eredeti hat?anyag tartalom egy r?sze elv?sz benne. A sz?r?t?ssal por?tott term?kekben megtal?lhat? ?sszetev?k meg sem k?zel?tik a friss b?zaf?l? ?s a b?zacs?ra hat?anyag tartalm?t. A Reverd?vel siker?lt ezt a probl?m?t ?thidalni: a term?ket a v?ztartalom gyors elvon?s?val hozzuk l?tre, az elj?r?sb?l mell?zz?k a sz?ls?s?ges h?hat?sokat, ?gy a hasznos ?sszetev?k nem k?rosodnak. Vagyis megsz?letett a b?zacs?ra ?s b?zaf?l? esszenci?lis kivonata. A veget?ri?nus ?trendbe is beilleszthet?, mivel a Bio Reverd?t n?v?nyi, vagyis cellul?z alap? l?gykapszul?ba t?ltj?k. R?ad?sul teljesen glut?nmentes, ?gy a glut?n- ?s liszt?rz?kenyek is fogyaszthatj?k.


---
vissza az elejére