Dr Kulcs?r Gyula kutat?si eredm?ny?r?l


Hat?sos r?kgy?gyszert fejlesztett ki Kulcs?r Gyula p?csi kutat?


P?CS - Megt?rt?nt a csoda!
  2012-11-23 21:24:45, p?ntek
 
  Feltal?ltuk a r?k ellenszer?t!

P?CS - Megt?rt?nt a csoda! P?csi tud?sok megtal?lt?k azt a gy?gym?dot, amellyel gy?gy?that? a rettegett betegs?g, a r?k. A szert a betegek inf?zi? form?j?ban kapj?k majd, de a r?ms?ges mell?khat?sok n?lk?l gy?zhetik le a k?rt. A tervek szerint hamarosan embereken is kipr?b?lj?k az ?j elj?r?st.

Hirdet?s K?zel sz?znyolcvanezer ember ?let?t mentheti meg csak Magyarorsz?gon dr. Kulcs?r Gyula felfedez?se. A p?csi biok?mikus csapat?val feltal?lta a r?k ellenszer?t. A kutat? az emberi testben tal?lhat? molekul?kban bukkant r? a hal?los k?r gy?gyszer?re.

Fot?: Bauch G?bor

Dr. Kulcs?r Gyula ?pp az ?j szert vizsg?lja

- Abb?l indultunk ki, hogy az emberi szervezetnek kell legyen saj?t v?dekez?rendszere a r?k ellen, hisz ha ilyen nem l?tezne, akkor mindenki daganatos beteg volna. Nyolcvankilenc molekul?t vizsg?ltunk, ?s ebb?l megtal?ltuk azt a tizenhatot, amely gyakorlatilag elpuszt?tja a r?kos sejteket - kezdte a biok?mikus.

De hogyan gy?gy?tanak ezek a molekul?k? Egy norm?l sejt csup?n annyit vesz f?l a bejuttatott molekul?kb?l, amennyire sz?ks?ge van, ?m a r?kos sejtek szinte magukba sz?vj?k a "csodamolekul?kat", amelyek sz? szerint felzab?lj?k az elfajzott sejteket. A molekul?kb?l k?sz?tett inf?zi?t eddig a r?k tucatnyi t?pus?n tesztelt?k.

- Elvileg mindenf?le r?kot gy?gy?t, az eddigi tesztek sor?n g?ge-, m?hnyak-, mell-, m?j- ?s v?gb?lr?kos, valamint leuk?mi?s ?s limf?m?s beteg ?llatokat gy?gy?tottunk meg - sorolta Gyula. Az elj?r?s csod?ja a term?szetess?gben rejlik.

A daganat minden egyes sejtj?t 16 molekula veszi k?rbe, ?s elpuszt?tja

- Mivel nem k?miai, hanem az emberi szervezetben megtal?lhat? term?szetes molekul?kr?l van sz?, ?gy a kezel?snek nincs mell?khat?sa, a bejuttatott anyag nem k?ros?tja az eg?szs?ges sejteket. A tesztek alapj?n hat?konys?ga ugyanolyan, mint a kemoter?pi??, viszont a beteg nem szenved a kezel?st k?s?r? mell?khat?sokt?l - magyar?zta a feltal?l?. A csodaszer m?sik hatalmas el?nye, hogy v?gleges gy?gyul?st ad a betegeknek.

- A k?miai anyagok kezel?s?nek h?tr?nya, hogy a r?kos sejtek felismerik, hogy nem term?szetes anyagokkal bomb?zz?k ?ket, ?s ellen?ll?v? v?lnak, emiatt k?s?bb ?tt?tek alakulnak ki. Ez az inf?zi? viszont az ?sszes r?kos sejtet meg?li - tette hozz? Kulcs?r Gyula. A gy?gyszer k?s?rleteinek anyag?t m?g id?n beny?jtj?k az Orsz?gos Gy?gyszer?szeti Int?zetnek, ?s a tervek szerint hamarosan kipr?b?lhatj?k embereken is.

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/hatasos-rakgyogyszert-fejlesztett-ki-kulcsar-gyula-pecsi-kutato

---
vissza az elejére