Most már tudjuk, hogy mintha az az internet lenne, a DNS-ünk is képes a saját adatait betáplálni a tudatosság hálózatába és információkat lehívni a hálózatról, valamint kapcsolatot létesíteni más hálózati résztvevőkkel. Ezen kívül bizonyíték van egy teljesen új gyógyszerfajtára, amellyel a befolyásolni lehet a DNS-t és újra lehet programozni szavakkal anélkül, hogy egyes géneket eltávolítanánk vagy kicserélnénk.

 

Miután a rezgéseink több ezer éven keresztül el voltak választva a magasabb dimenziók rezgéseitől, a DNS-ünk végül megszabadult a régi mintáktól, amelyek összekötötték a világidő mátrixával. Azonban, hamarosan meg fogja tudni és meg fogja érteni, hogy miért van a DNS 97%-nak magasabb rendű célja és hogy annak átalakulása miért vezet el bennünket egy olyan ébredéshez, amelyet sohasem hittünk volna.

Amikor a tudósok górcső alá vették a „hulladékot” – azokat a DNS-darabokat, melyek nem a fehérjékhez szükséges utasításokat tartalmazó valódi gének –, akkor egy géneket vezérlő komplex rendszert fedeztek fel. Ennek a DNS-nek legalább a 80 százaléka aktív és szükség. A fennmaradó 15-17 százaléknak pedig magasabb funkciói vannak, melyet a tudósok még mindig próbálnak megfejteni.

Ez azt jelenti, hogy nekik például sikerül módosítaniuk bizonyos rezgésmintákat a lézersugáron és azzal hatást tudnak gyakorolni a DNS rezgésére, ily módon magára a genetikai információra. Amióta a DNS alkáli molekulapároknak és a nyelvnek (amint azt korábban elmagyaráztuk) ugyanaz a váza, egyáltalán nincs szükség a DNS-dekódolásra.

Míg a nyugati kutatók kivágják az egyszerű géneket a DNS-szálaiból és máshová illesztik be, addig az oroszok lelkesen olyan eszköz kifejlesztésén dolgoznak, amely a sejtek anyagcseréjére van hatással a megfelelően modulált rádió és fényfrekvenciák révén, s ily módon javítják ki a genetikai hibákat

A Fantom-DNS hatás egy különleges eset: a DNS minta energiamezője még akkor is érzékelhető marad a lézerfénnyel, ha a fizikai mintát már eltávolították. Egy fundamentális szinten az ember tiszta energia. A hullám-genetikában a szuperkódok és a hullámkommunikáció gazdag infrastruktúrájának a szintjén található hulladék DNS funkciók materiális formában nyilvánulnak meg, mint a kromoszómakontinuum folyadékkristályaiban lévő kristályszerkezetek – dinamikus gén- hologramok. Ez a modell azt sugallja, hogy az emberi gén egy hulláminformációkból álló valóság nagyobb hologramjának (multiverzumának) a része. A hiperkommunikáció – a távérzékelés, a távgyógyítás és a telepátia formájában – kétségtelenül az emberi protokoll része.

A tudósok tisztában vannak a DNS 97%-val, mivel azt „hulladék DNS-nek” hívják. Azért hívják ezt hulladéknak, mert nem látják, hogy mi a gyakorlati szerepük. A DNS-nek csak a 3%-a csavarodik fel spirális dupla-hélix (felcsavarodott) fonállá. 75 ezer év alatt, amíg a legtöbb torziós energiahullámnak voltunk kitéve, ez úgy hatott a DNS-re, hogy két szálas dupla hélixből 12 szálas hélix szervezte újjá a „hulladék” DNS 97%-át, ami felsegítette az embert az evolúció következő fokára.

A természetben a hiperkommunikáció sikeresen került alkalmazásra évmilliókon keresztül. A rovarállamokban található élet szervezett áramlata ezt elsöprően bizonyítja. A modern ember ezt csak egy sokkalta kifinomultabb szinten, „intuícióként” ismeri. Azonban mi is visszanyerhetjük annak teljes használatát. Egy természetből vett példa: Amikor a hangyakirálynő térben el van választva a kolóniájától, az építkezés akkor is nagy ügybuzgalommal zajlik a tervek szerint. Ellenben, ha a királynő elpusztul, akkor a kolónia minden munkása megáll. Egyik hangya sem tudja, mi a dolga.

Évekkel ezelőtt egy 42 esztendős ápoló egy olyan helyzetről álmodott, amelyben ő egy CD-ROM féle dologgal volt összekapcsolva. Ezután az összes elképzelhető területről származó, visszaigazolható tudást adtak át neki, amire reggel vissza tudott emlékezni. Egy információáradat volt, amely egy teljes enciklopédiának tűnt, amit éjszaka közöltek vele. A tények többsége kívül esett a személyes tudásbázisán és olyan technikai részleteket tartalmazott, amelyekről neki abszolúte semmi tudomása nem volt.

A hiperkommunikáció folyamatát az ember meg tudja figyelni a DNS-ben csakúgy, mint az emberi lét speciális jelenségeiben. Az orosz tudósok a DNS-mintákat lézerfénnyel világították meg. A monitoron egy tipikus hullámminta rajzolódott ki. Amikor eltávolították a DNS-mintát, akkor a hullámminta nem tűnt el, hanem megmaradt. Számos ellenőrző kísérlet kimutatta, hogy a minták még mindig áradnak abból az eltávolított mintából, amelynek az energiamezője látszatra egymagában maradt. Ezt az effektust jelenleg fantom DNS-hatásnak hívják.

Néhány állat távolról tudomást szerez róla, amikor a gazdája a hazajövetelét tervezi. Ezt újabban a hiperkommunikáció és a csoporttudatosság koncepcióin keresztül lehet magyarázni és értelmezni. A kollektív tudatosságot nem lehet minden időciklusban érzékelhetően használni megkülönböztető jellegek nélkül. Máskülönben visszatérhetnénk a primitív csordaszellemhez, amely könnyen manipulálható.

A hiperkommunikáció az új évezredben valami egészen mást jelent: a kutatók azt gondolják, hogy ha a kifejlett individuummal rendelkező emberek visszanyernék a csoporttudatosságot, akkor istenhez hasonló hatalmat kapnának arra, hogy megteremtsék, megváltoztassák és megformálják a dolgokat itt a Földön! ÉS az emberiség kollektíven egy ilyen újfajta csoporttudat felé halad. A mai gyermekek fele problémás gyerek lesz, amint iskolás éveibe lép. A rendszer mindenkit egy kalap alá vesz és beszabályozást követel. De a mai gyerekek egyénisége olyan erős, hogy elutasítják ezt a beszabályozást és nem hagyják letörni a különböző formában kifejezésre jutó egyéni sajátosságaikat.

Az univerzumnak nincsenek korlátai. Mi a saját hiedelemrendszerünkön alapuló határokat hozunk létre. Ezek a határok korlátozzák a spirituális fejlődésünket/ a belső fejlődésünket, amely kihat a DNS-re és fordítva.

Csak a magasabb tudatossággal és rezgésekkel teli új világ teszi lehetővé a bennünk található legnagyobb fokú jóval való rezgésbeli összehangolódást. Minden más félre lesz téve és arra fog kényszeríteni bennünket, hogy alkalmazkodjunk, míg alkalmassá nem válunk. Ez egy új kapu, amely minden hónapban erősödni fog.

Készül fel arra, hogy minden egyes nap megteremts új önmagadat!

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

Fordította: Száraz György


---
vissza az elejére