Képzések


Végtelen szeretet jelképe Személyiségfejlesztő EMF I-IV. Fázis képzés

 A jelenlegi tanfolyamok időpontja:

2018, március 24. péntek -Hálóismeret 9:30-16:30

2018, április 07., szombat -  I.Fázis 9:30-16:00

2018, április 21., szombat - II.Fázis 9:30-16:00

A további 3 nap időpontját folyamatosan posztoljuk.


Párhuzamos tanfolyam időpontjai:

2018, január 20. péntek -Hálóismeret 9:30-16:30

2018, február 03., szombat -  I.Fázis

2018, február 27., kedd - II.Fázis

2018,március 11., vasárnap -III.Fázis

2018, március 18., vasárnap - Távkezelések

2018, április 10., kedd - IV. Fázis

 
 

A tanfolyam tematikája:

Első nap:  Háló / UCL ismeret műhely  - nyitott mindenki számára

Második nap: I.Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Harmadik nap:  II. Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Negyedik nap: III. Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

 Ötödik és hatodik nap: IV. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Bővebb információ:www.emf.hu ,képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 

Végtelen szeretet jelképe Mesterrégyakorló EMF V-VIII. Fázis képzés 

A következő 6 napos képzés a jelentkezők igénye szerint indul

Első két nap: V-VIII.Fázis  elméletének: a Mesterrégyakorlás fázisainak koncepciója.

Második két nap: V. és VI. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Harmadik két nap: VII. és VIII. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Bővebb informácó:  www.emf.hu, képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:  info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 

Végtelen szeretet jelképe Szabadság! A szeretet energiájában. EMF IX-XII. Fázis képzés

A következő 6 napos képzés a jelentkezők igénye szerint indul                                            


Első nap: IX-XII.Fázis elmélete.

2-6. nap: IX-XII.Fázisok megtapasztalása, lefolytatása.  

Bővebb információ:www.emf.hu, képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com

 


Végtelen szeretet jelképe LatticeLogic™ for Children   HálóLogika Gyerekek részére

Ez a program speciálisan arra készült, hogy irányítsa és kiteljesítse az iskoláskorú gyerekeket személyes energiájuk; gondolataik és érzelmeik használatában.

Az élet különböző oldalainak feltárásán keresztül tanulják és értik meg a gyerekek ,a tanfolyam során, energetikai természetük lényegi elemeit, ezáltal eszközt kapnak lehetőségeik teljesebb kifejlesztéséhez.

A HálóLogika gyerekek részére történeteken, játékokon, tapasztalatokon alapuló játékos módszereket alkalmaz, segítve a gyerekeket a könnyen gyakorolható technika elsajátításában egy magasabb szintű egyensúly és fókusz kialakítása és fenntartása céljából.
Ennek következtében pedig harmonikusabb és együttműködőbb kapcsolatok kialakítására lesznek képesek az iskolában és a szociális környezetükben egyaránt, egészségesebb érzelmi és tanulási folyamatot generálva.

A 7, egyenként másfél-két órás idő-modulból álló program hétvégékre széthúzva, több félnapos bontásban adható át, a jelentkezők igényeire igazítva.

A következő gyerek program első 4 moduljának időpontja: jelentkezési igény szerint 

A 6 modulos program részvételi díja: 15e Ft/gyerek

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu  somikovacsmaria@gmail.com

Facilitátor képzés

A 3 napos Facilitátor képző tanfolyam a résztvevőket a gyerek-program átadására, lefolytatására képesíti akár iskolai, akár magán környezetben.

A csoportos munka természetének elsajátításán túl útmutatókat és eszközöket kapnak a program lefolytatására a gyerekekre illeszkedő módon..

Előfeltétele az 1 napos UCL/ Háló műhely elvégzése

A következő 3 napos Facilitátor képzési program: a jelentkezők igénye szerint

 A képzés kedvezményes részvételi díja jelenleg: 180e Ft, a Háló műhelyé pedig 18e Ft.

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.comVégtelen szeretet jelképe Reflexiós Facilitátor képzés  Az energia univerzum és az ember, mint energetikai lény optimális kölcsönhatása két pilléren nyugszik: az első, és alapvető pillér az emberi lény  energetikai beágyazottságára vonatkozik. Az univerzum tiszta esszenciájával való teljes összhang vagy koherencia az emberből a béke-nyugalom-jól-levés állapotát váltja ki... ezt már számos mérés igazolja ( ld.HeartMath Inst eredményei) Az egyetemes és az emberi elektromágneses mező tökéletes összhangja az ellenállás mentes áramlást eredményezi, és ezzel az emberi elektromágneses mező optimális 'töltő módba' kerül. Amikor a magas koherenciájú rezgésszint eléri a lendület intenzitás küszöbét, meghatározóvá válik... képesítve az emberi lényt az univerzum végtelen intelligenciájának teljes spektrumából való önkifejezésére. Ez a nyugalmi állapot, az eredendő egyensúly, a pihenő mód. A második pillér az optimális teremtő módról szól.Mit tehetünk a nyugodt-béke-derű-pihenéssel telítettség állapotában a feltörő intuícióink megvalósítása sőt aktualizálása érdekében?

A Reflexiós ülés  rezonancia-eszköz , 'lézer' fénycsóva a személyes energiánk - gondolataink-érzelmeink -  menedzselésének művészetében. A méltóság / kegyesség / áldottság  és teljesség energiájának egyszerű és hatékony felerősítésével  a Reflexiós Facilitátor  elősegíti a kliens intuíciójának tudatos használatát  Az intuitív képességeinket tudjuk lézer intenzitásúvá és tisztaságúvá összpontosítani és ezáltal a szándékaink energiáját a tudatos teremtés-aktualizálás szintjére váltani. A nagyjából 1 órás kezelés/ülés alatt a fogadó /kliens átéli, hogy mit jelent többet lehozni valódi lényéből, és a szándék valósággá aktualizáló képességével feltölteni a lényét.

Az ülés során a kliens gyengéd irányítást kap a szándék megfogalmazásától, a cirkuláris / kvantum érvelésen át a reflexiós kiáramoltatásig. A kliensben letisztul és lényegesen nagyobb fókuszba kerül a szándéka,amit tapasztalni kíván a valóságában. A Háló részein / prizmáin cirkuláris érveléssel végig haladva a figyelemmel, átrendezhetők a hangsúlyok. Ezzel finom-energiák áramlása indul be az új minták létrehozására..

A Fókuszált szándék munkalap kitöltését az új mintákra rendeződő, összehangolt / koherens energia-kiáramoltatás követi a teljességgel / forrással összehangoló energetikai tartás 3 pontján: láb alatt (Föld felé), fej felett (Magasabb, finomabb dimenziók felé)  és a szívközpontból (a teljesség kifejezéseként) mandalaként alkalmazott formulába ágyazott Fókuszált szándék kimondásával és az abban rezgéssel..

A kiáramoltatást zárónyilatkozat követi, a gyakorlásra tett javaslattal, és a segédletek átadásával.

A Reflexiók Facilitátor képzés két részből áll: 1.Részben megérted az energiád fókuszálásának erejét és szerepét a kívánt élmények megvalósítási folyamatában - Önreflexiózás.

A 2.Részben elsajátítod Reflexiós ülés szolgáltatását mások számára a változtatás aktualizálásának hatékony eszközeként


Kedvezményes bevezető díj: 29e Ft ( 1.Rész:10e, 2.Rész:19e), melyet a programra érkezéskor lehet befizetni

A következő Reflexiós facilitátor képzés időpontja:  2017, januárjában indul

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu   somikovacsmaria@gmail.com


KRYON szavai Lee Carroll közvetítésében, a Reflexiók születéséről:

„Több mint 20 éven át fogadta Peggy, Phoenix Dubro a nagyhatású EMF Balancing Technique®-re ( EMF Kiegyenlítő Technikára) vonatkozó információt. Most a tanár magává a folyamattá vált, és a DNS-e ennek megfelelően átváltott. Ő az egyetlen emberi lény a földön, aki teljesen befogadta az EMF tanítások összhatását…100%-ban. Ez azt jelenti, hogy különleges módon képes együttérzést reflexiózni az emberiség számára, és olyan csatornát létrehozni, amelyen át  igaz mesterként a teljes energiát le lehet tölteni. Peggy DNS-ének kapui nyitva állnak erre az új kiteljesedésre, a Reflexiók-ra … és még sok másra!”

Végtelen szeretet jelképeSzívbéliség mint a mindennapok életmódja

     LatticeLogic™ Lifestyle     HálóLogika Életmód

Ez a program a jelenleg zajló intenzív változások kezelésére készít fel, a kvantumszintű - a gondolati-érzelmi töltéseid -  átrendezésével, teljesebb és igényeidre szabott valóság létrehozására.

Az emberiség hatalmas evolúciós ugrásban van, a gondolatok, érzelmek és cselekvések megnyilvánulásának jelentősen magasabb koherenciája felé, örömteliség és felismerések új szintjeinek kíséretében.

Érdeklődés és örömteli izgalom-kíváncsiság tárulhat fel ebben az utazásban, ha megértjük, ami éppen zajlik, és alkalmazzuk a megfelelő eszközöket, vagy lehet teljes zűrzavar, és aggodalom ez a folyamat, értetlenül állva a változások előtt, miközben a bejáratott régit felváltja az ismeretlen új.

Irányítsd a Személyes Energiádat - Irányítsd a Valóságodat

El tudsz-e fogadni újfajta eredményeket a mindennapi életedben,  vagy az eddigi gondolkodásodnak megfelelően alakítod a valóságodat?

Félre tudod-e tenni a dolgok bejáratott menetét? -  hiszen ha abban maradsz, nem juthatsz el abba az érzékelési állapotba, ahol lehetővé válik a tudati átváltás.


Mit szeretnél a világodban megváltoztatni?

Szeretnél több szeretetet, örömet, békét, szabadságot és személyes erőt tapasztalni az életedben?

Ez a sajátos program


•Kiteljesíti a képességedet a saját energiád - gondolat-érzelem rezgésszintjének - megfigyelésére, megismerésére és tudatos átszervezésére a számodra kívánatos rezgésszintre/ észlelési sávra. 

Eszközöket ad arra, hogy tudatosabban és pontosabban teremtsd a saját valóságodat. Mi mindannyian anyagi formában megnyilvánult információ- és fényminták - energetikai lények - vagyunk. Ebben a minőségünkben - kvantum-állapotunkban - hozzáférhetünk a világegyetem végtelen energia mezőjéhez. A tudatunk módosult állapotába való átváltással  új kvantum-valóságba fonhatjuk össze a megfigyelőt a megfigyelés tárgyával - és máris teret engedünk a változásnak!

•Bevezeti a kvantum érvelést a hétköznapi döntésekbe

Ez a Kvantum Ember eszköze: tudományosan alátámasztott eredmények és transzcendens, spirituális megértések egymásba illesztésével új gondolati, érzelmi és cselekvési képességek alakíthatók ki, amelyek radikális változást tesznek lehetővé a hétköznapi életben.

A HálóLogika kiteljesíti a megértésedet...eszközöket ad, amelyek segítségével képes leszel befogadni és kifejezni a többdimenziós létállapotodat, olyan szinten, amire korábban nem is gondoltál volna. A változás kvantum szintű művészete ez - a teremtő erő összehangolt irányítása a vágyaid megvalósítására,a teljességed kifejezőképességének folyamatos fejlesztésére az igényeidet tükröző változások, élmények, tapasztalatok megvalósításának elősegítésére:

És mivel minden egyes útnak indított szándék teremtő erővel bír, fokozatosan megtanulod a hasznos és hatékony valóság-teremtést!

Teljes szeminárium: 1-napos 9:30-16:00 vagy két félnapos verzióban lehetséges

Következő időpont: jelentkezési igény szerint

 Részvételi díj:16e Ft.

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben:info@kvantumlovaglas.hu  somikovacsmaria@gmail.com


Végtelen szeretet jelképe iPhoenix Facilitátor - Új!

Peggy Phoenix Dubro 2016,május 31-június 01-i, 2 napos programjának résztvevői az iPhoenix webinar 12 részes sorozatára  kedvezményes díjjal regisztrálhatnak(177$, 499$ helyett),és ez a felvett videók megvásárlására is érvényes, tehát igény szerint időzíthető az abban lévő  tananyag elsajátítása és a csomag megvásárlása.
A két programon való részvétel  iPhoenix Facilitátori képesítésre jogosít. A felvett videó csomaggal magyar hanganyag és munkafüzet is készül

Az iPhoenix anyag rövid bemutatása Peggy szavaival:

 HALO/ Glória!! Ezzel az üdvözléssel először utalok az iPhoenix – Egyensúlyozó energia mintákra… melyeket máris kifejtek!

Mély hálát és szeretet érzek, az iPhoenix program online átadási lehetőségéért, személyiségfejlesztő és
okleveles kurzusként. Az otthonod kényelmében vehetsz részt a kurzuson, sőt a saját környezetedben a saját igényed szerinti időzítésben tanulhatod és gyakorolhatod az anyagot, amennyiben az élőadásokon való részvétel nehézséget okoz. Akik elvégzik a teljes kurzust, Facilitátori oklevelet szereznek, és igény esetén web oldalon való feltüntetést Az oklevél iPhoenix tanári végzettséget adó későbbi kurzus részvételére jogosít. Az iPhoenix gyorsított tanulási kurzus, amely a mai változásra késztető időkben az egyensúlyozó energia minták gyors elsajátítására hivatott.

HALO/ Glória!! A történelem során az emberek a glóriát, a fej körüli egyetlen arany kör ábrázolásában ismerték, amely az isteni rezonanciát képviselte. Az EMF Kiegyenlítő Technika - EMF Balancing Technique® - minden egyes fázisa a fej körül keringő 12 arany energia kör egyensúlyra és egészséges összhangra serkentésével fejeződik be. Az iPhoenix munka az EMF kezelések eme részének felnagyítása és evolúciós feltárása. Kvantumugrásban vagyunk az emberi glória/Halo feltárási képességét, az isteni energiánk arany köreihez való hozzáférésünket illetően ... 144 arany energia kör helyezkedik el a teljes test körül! Február 14n indul az iPhoenix kurzus „Érzékelek”Energia Mintával, és ezt követi további 11 iPhoenix Energia Minta a sorozatban, az első 36 arany energia körrel dolgozva.

Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek fel, milyen valódi lényetek nagyobb hozzáférésének és jelenlétének a megtapasztalása, kedves Arany Fény-lények. Angyalok (ezzel a) hozzáállással. itt az idő a felemelkedésre és a ragyogásra!

iPhoenix, ( én Főnix), és te?
Végtelen szeretetben szívtől szívhez.

Peggy Phoenix Dubro

A 177$ kedvezményes díj befizetési opciói:

1.Bank kártya -  e-mailben elküldöd Steve-nek a kártya infót.

2.Bank kártya másképp: jelzed, hogy így szeretnél fizetni, Steve küld Paypal Invoice-otaz email címedre, és oda fizethetsz ha van számlád a Paypallal, ha nincs

3  Bank kártya még másképp: ezen a linken keresztül, ha van számlád Paypallal, ha nincs
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TW37P2JBP75BU


4.banki utalás esetén, adatok:

Sparkasse Freiburg-Nördl.Breisgau                                                                     
Kaiser-Joseph-Str. 186-190         
D-79098 Freiburg                   
Account – name: E.E.I. / EMF          
Account No:  12 19 73 34       
Sort Code: 680 501 01        
IBAN DE 31680501010012197334       
BIC FRSPDE 66xxx


---
vissza az elejére