Képzések


Végtelen szeretet jelképe Személyiségfejlesztő EMF I-IV. Fázis képzés

 A következő 6 napos képzés jelentkezést követően indul.


A tanfolyam tematikája:

Első nap:  Háló / UCL ismeret műhely  - nyitott mindenki számára

Második nap: I.Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Harmadik nap:  II. Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Negyedik nap: III. Fázis  elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

 Ötödik és hatodik nap: IV. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Bővebb információ:www.emf.hu ,képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkezés, érdeklődés e-mailben: somikovacsmaria@gmail.com

 

Végtelen szeretet jelképe Mesterrégyakorló EMF V-VIII. Fázis képzés 

A következő 6 napos képzés 2019 június 15.én, szombaton indul


A tanfolyam tematikája:

Első két nap: V-VIII.Fázis  elméletének: a Mesterrégyakorlás fázisainak koncepciója.

Második két nap: V. és VI. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Harmadik két nap: VII. és VIII. Fázis elmélete, megtapasztalása és elsajátítása.

Bővebb informácó:  www.emf.hu, képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:  somikovacsmaria@gmail.com

 

Végtelen szeretet jelképe Szabadság! A szeretet energiájában. EMF IX-XII. Fázis képzés

A következő 6 napos képzés jelentkezést követően indul.                                             


A tanfolyam tematikája:

Első nap: IX-XII.Fázis elmélete.

2-6. nap: IX-XII.Fázisok megtapasztalása, lefolytatása.  

Bővebb információ:www.emf.hu, képzési programok, képzési díjak

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


Jelentkezés, érdeklődés e-mailben:somikovacsmaria@gmail.com

 


Végtelen szeretet jelképe LatticeLogic™ for Children   HálóLogika Gyerekek részére

Ez a program speciálisan arra készült, hogy irányítsa és kiteljesítse az iskoláskorú gyerekeket személyes energiájuk; gondolataik és érzelmeik használatában.

Az élet különböző oldalainak feltárásán keresztül tanulják és értik meg a gyerekek ,a tanfolyam során, energetikai természetük lényegi elemeit, ezáltal eszközt kapnak lehetőségeik teljesebb kifejlesztéséhez.

A HálóLogika gyerekek részére történeteken, játékokon, tapasztalatokon alapuló játékos módszereket alkalmaz, segítve a gyerekeket a könnyen gyakorolható technika elsajátításában egy magasabb szintű egyensúly és fókusz kialakítása és fenntartása céljából.
Ennek következtében pedig harmonikusabb és együttműködőbb kapcsolatok kialakítására lesznek képesek az iskolában és a szociális környezetükben egyaránt, egészségesebb érzelmi és tanulási folyamatot generálva.

A 7, egyenként másfél-két órás idő-modulból álló program hétvégékre széthúzva, több félnapos bontásban adható át, a jelentkezők igényeire igazítva.

A következő gyerek program első 4 moduljának időpontja: jelentkezési igény szerint 

A 6 modulos program részvételi díja: 15e Ft/gyerek

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben:somikovacsmaria@gmail.com

Facilitátor képzés

A 3 napos Facilitátor képző tanfolyam a résztvevőket a gyerek-program átadására, lefolytatására képesíti akár iskolai, akár magán környezetben.

A csoportos munka természetének elsajátításán túl útmutatókat és eszközöket kapnak a program lefolytatására a gyerekekre illeszkedő módon..

Előfeltétele az 1 napos UCL/ Háló műhely elvégzése

A következő 3 napos Facilitátor képzési program: a jelentkezők igénye szerint

 A képzés kedvezményes részvételi díja jelenleg: 180e Ft, a Háló műhelyé pedig 18e Ft.

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben: somikovacsmaria@gmail.comVégtelen szeretet jelképe Reflexiós Facilitátor képzés  Az energia univerzum és az ember, mint energetikai lény optimális kölcsönhatása két pilléren nyugszik: az első, és alapvető pillér az emberi lény  energetikai beágyazottságára vonatkozik. Az univerzum tiszta esszenciájával való teljes összhang vagy koherencia az emberből a béke-nyugalom-jól-levés állapotát váltja ki... ezt már számos mérés igazolja ( ld.HeartMath Inst eredményei) Az egyetemes és az emberi elektromágneses mező tökéletes összhangja az ellenállás mentes áramlást eredményezi, és ezzel az emberi elektromágneses mező optimális 'töltő módba' kerül. Amikor a magas koherenciájú rezgésszint eléri a lendület intenzitás küszöbét, meghatározóvá válik... képesítve az emberi lényt az univerzum végtelen intelligenciájának teljes spektrumából való önkifejezésére. Ez a nyugalmi állapot, az eredendő egyensúly, a pihenő mód. A második pillér az optimális teremtő módról szól.Mit tehetünk a nyugodt-béke-derű-pihenéssel telítettség állapotában a feltörő intuícióink megvalósítása sőt aktualizálása érdekében?

A Reflexiós ülés  rezonancia-eszköz , 'lézer' fénycsóva a személyes energiánk - gondolataink-érzelmeink -  menedzselésének művészetében. A méltóság / kegyesség / áldottság  és teljesség energiájának egyszerű és hatékony felerősítésével  a Reflexiós Facilitátor  elősegíti a kliens intuíciójának tudatos használatát  Az intuitív képességeinket tudjuk lézer intenzitásúvá és tisztaságúvá összpontosítani és ezáltal a szándékaink energiáját a tudatos teremtés-aktualizálás szintjére váltani. A nagyjából 1 órás kezelés/ülés alatt a fogadó /kliens átéli, hogy mit jelent többet lehozni valódi lényéből, és a szándék valósággá aktualizáló képességével feltölteni a lényét.

Az ülés során a kliens gyengéd irányítást kap a szándék megfogalmazásától, a cirkuláris / kvantum érvelésen át a reflexiós kiáramoltatásig. A kliensben letisztul és lényegesen nagyobb fókuszba kerül a szándéka,amit tapasztalni kíván a valóságában. A Háló részein / prizmáin cirkuláris érveléssel végig haladva a figyelemmel, átrendezhetők a hangsúlyok. Ezzel finom-energiák áramlása indul be az új minták létrehozására..

A Fókuszált szándék munkalap kitöltését az új mintákra rendeződő, összehangolt / koherens energia-kiáramoltatás követi a teljességgel / forrással összehangoló energetikai tartás 3 pontján: láb alatt (Föld felé), fej felett (Magasabb, finomabb dimenziók felé)  és a szívközpontból (a teljesség kifejezéseként) mandalaként alkalmazott formulába ágyazott Fókuszált szándék kimondásával és az abban rezgéssel..

A kiáramoltatást zárónyilatkozat követi, a gyakorlásra tett javaslattal, és a segédletek átadásával.

A Reflexiók Facilitátor képzés két részből áll: 1.Részben megérted az energiád fókuszálásának erejét és szerepét a kívánt élmények megvalósítási folyamatában - Önreflexiózás.

A 2.Részben elsajátítod Reflexiós ülés szolgáltatását mások számára a változtatás aktualizálásának hatékony eszközeként


Kedvezményes bevezető díj: 29e Ft ( 1.Rész:10e, 2.Rész:19e), melyet a programra érkezéskor lehet befizetni

A következő Reflexiós facilitátor képzés időpontja:  2017, januárjában indul

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Jelentkezés, érdeklődés e-mailben: somikovacsmaria@gmail.com


KRYON szavai Lee Carroll közvetítésében, a Reflexiók születéséről:

„Több mint 20 éven át fogadta Peggy, Phoenix Dubro a nagyhatású EMF Balancing Technique®-re ( EMF Kiegyenlítő Technikára) vonatkozó információt. Most a tanár magává a folyamattá vált, és a DNS-e ennek megfelelően átváltott. Ő az egyetlen emberi lény a földön, aki teljesen befogadta az EMF tanítások összhatását…100%-ban. Ez azt jelenti, hogy különleges módon képes együttérzést reflexiózni az emberiség számára, és olyan csatornát létrehozni, amelyen át  igaz mesterként a teljes energiát le lehet tölteni. Peggy DNS-ének kapui nyitva állnak erre az új kiteljesedésre, a Reflexiók-ra … és még sok másra!”

Végtelen szeretet jelképeSzívbéliség mint a mindennapok életmódja

     LatticeLogic™ Lifestyle     HálóLogika Életmód

Ez a program a jelenleg zajló intenzív változások kezelésére készít fel, a kvantumszintű - a gondolati-érzelmi töltéseid -  átrendezésével, teljesebb és igényeidre szabott valóság létrehozására.

Az emberiség hatalmas evolúciós ugrásban van, a gondolatok, érzelmek és cselekvések megnyilvánulásának jelentősen magasabb koherenciája felé, örömteliség és felismerések új szintjeinek kíséretében.

Érdeklődés és örömteli izgalom-kíváncsiság tárulhat fel ebben az utazásban, ha megértjük, ami éppen zajlik, és alkalmazzuk a megfelelő eszközöket, vagy lehet teljes zűrzavar, és aggodalom ez a folyamat, értetlenül állva a változások előtt, miközben a bejáratott régit felváltja az ismeretlen új.

Irányítsd a Személyes Energiádat - Irányítsd a Valóságodat

El tudsz-e fogadni újfajta eredményeket a mindennapi életedben,  vagy az eddigi gondolkodásodnak megfelelően alakítod a valóságodat?

Félre tudod-e tenni a dolgok bejáratott menetét? -  hiszen ha abban maradsz, nem juthatsz el abba az érzékelési állapotba, ahol lehetővé válik a tudati átváltás.


Mit szeretnél a világodban megváltoztatni?

Szeretnél több szeretetet, örömet, békét, szabadságot és személyes erőt tapasztalni az életedben?

Ez a sajátos program


•Kiteljesíti a képességedet a saját energiád - gondolat-érzelem rezgésszintjének - megfigyelésére, megismerésére és tudatos átszervezésére a számodra kívánatos rezgésszintre/ észlelési sávra. 

Eszközöket ad arra, hogy tudatosabban és pontosabban teremtsd a saját valóságodat. Mi mindannyian anyagi formában megnyilvánult információ- és fényminták - energetikai lények - vagyunk. Ebben a minőségünkben - kvantum-állapotunkban - hozzáférhetünk a világegyetem végtelen energia mezőjéhez. A tudatunk módosult állapotába való átváltással  új kvantum-valóságba fonhatjuk össze a megfigyelőt a megfigyelés tárgyával - és máris teret engedünk a változásnak!

•Bevezeti a kvantum érvelést a hétköznapi döntésekbe

Ez a Kvantum Ember eszköze: tudományosan alátámasztott eredmények és transzcendens, spirituális megértések egymásba illesztésével új gondolati, érzelmi és cselekvési képességek alakíthatók ki, amelyek radikális változást tesznek lehetővé a hétköznapi életben.

A HálóLogika kiteljesíti a megértésedet...eszközöket ad, amelyek segítségével képes leszel befogadni és kifejezni a többdimenziós létállapotodat, olyan szinten, amire korábban nem is gondoltál volna. A változás kvantum szintű művészete ez - a teremtő erő összehangolt irányítása a vágyaid megvalósítására,a teljességed kifejezőképességének folyamatos fejlesztésére az igényeidet tükröző változások, élmények, tapasztalatok megvalósításának elősegítésére:

És mivel minden egyes útnak indított szándék teremtő erővel bír, fokozatosan megtanulod a hasznos és hatékony valóság-teremtést!

Teljes szeminárium: 1-napos 9:30-16:00 vagy két félnapos verzióban lehetséges

Következő időpont: jelentkezési igény szerint

 Részvételi díj:16e Ft.

Színhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.

Érdeklődés, jelentkezés e-mailben: somikovacsmaria@gmail.com---
vissza az elejére