A Trinity egy 3 fős csoport, amely 2011 vége felé alakult meg a részvételemmel, a saját és a hármasunk kiteljesedésének az elősegítésére a hármasság energia-dinamizmusával :) Ebben a körben  csodás tanításokat kapunk azóta is Kryontól, melyekből az általános jellegűeket itt  teszem közkinccsé. :)

Tartalomjegyzék:
  2014, április 06          A változásról és a Szívből élés művészete mesterkurzus kör szerepéről
 2013, február 04.  A spiritualitásról a szereteten keresztül
 2013, február 04. A spiritualitás befogadása
 2012, február 13.  A bizalomról
 2012, március 05. A Tórusz-ról
 2012, június 18. A változásról
 2012, július 17.
A megértésről
 2012, augusztus 30
A befogadásról
 2012, október 12. A szeretetről
 2012, november 24. 2012, december 21
    

2014, április 06. Kryon szól a Trinity csoporthoz: a változásokról és a Szívből élés művészete mesterkurzus kör szerepéről


Amit most megéltek az olyan, mintha évszázadokat sűrítenétek néhány évbe és ez a tendencia még gyorsul!

Mindenki érzi, hogy valami alapvetően és fundamentálisan változik...Nézzétek csak meg az egyre szaporodó nemzetközi konferenciákat, ahol az emberiség egyre inkább közösen keresi a megoldást a legfontosabb kérdésekre... és ezt csakis szívből lehet megvalósítani.

Ti is ezt az utat mutatjátok, mert azáltal, hogy önmagatokon és a Szívből élők közösségében dolgoztok, elhelyezitek a mintát az emberiség fejlődésének folyamatában.

Örvendezzetek mert csodák történnek körülöttetek!

És a csodáknak még nincsen vége. Sőt, most kezdődik az igazi „munka” ahogy egyre inkább kezditek élni önmagatokat, egyre nagyobb energia fog körülvenni titeket és egyre többen fogják hallgatni azt figyelemmel, amit mondotok, tanítotok, tanácsoltok. Mert hiteles lesz, mert mögötte lesz az életetek.2013, február 04. Kryon szól a Trinity csoporthoz: a spiritualitásról a szereteten keresztül


Amikor hozzátok szólunk, több síkon szólunk. Jelenbeli, jövőbeli, múltbeli lényetekhez szólunk egyszerre. Említettük a Szent Iratokat, melyek több ezer évvel később is, minden kor emberéhez szólnak. Ha nem így lenne, a Szent Könyveket nem tudnátok megérteni.

Krisztust azért ajánljuk most nektek, mert ez a „szeretetben levés” útja a számotokra. A spiritualitást meg lehet közelíteni szellemi területenként, és a szereteten keresztül is. Erre a pillanatra vetítve annak a jövőbeli lényeteknek van esélye, aki cselekszik. Keveset gondolkodik, mert tudja, hogy a jelenben minden tudás az övé. Nem fél, nem ítélkezik, nyitott a külvilágra, a változásra, emiatt a legnagyobb Mesterekhez hasonlatos, akik mindent befogadnak, elfogadnak, megélnek, és semmit sem korlátoznak. Most úgy tűnik, hogy ennek az örömteli változásnak a befogadói lehettek. Jövendőmondást a szabad akarat miatt mi soha nem teszünk, de a tendenciák alapján, melyek a jövőt szülik, bizonyos dolgok megjósolhatók.

Ám az ember a sorsot megváltoztatni jött a Földre. A jelenlegi fejlődés szerint az emberiség az Egység felé halad. Ez a nagyon jó hírünk, és a Biblia jó híre is, melyet Krisztus hirdetett, ugyanez volt. A szeretet végül mindent legyőz.

Azt mondjuk, hogy ismerjétek meg Krisztust - nem a szentírást, a templomokat, a kereszténységet, hanem Isten Fiát – személyesen, Kommunikáljatok Jézussal! Ismerjétek meg őt! Gyógyítsatok általa és gyógyítsatok vele!

 A festmények,képek  amiket ismertek róla, azok is a szeretet kiáradását mutatják szimbolikusan. De befogadnotok is tudni kell a Krisztustól felétek áradó szeretetet! Fogadjátok el, hogy Ő szeret titeket! Sokszor energiaforrásként tekintetek rá, de ő több ennél. Atyaként tekintsetek rá, akinek kérhetitek áldó kezét!

 Hagyjátok, hogy ez az atyai szeretetenergia áramoljon bennetek!

"Én vagyok az út." - mondtuk nektek, mert csak a tapasztaláson keresztül vezethet az élet.
"Én vagyok az igazság." - mondtuk, mert csak a szeretet felől igaz az élet. Az egós élet a hazugságról szól, az valótlan.
"Én vagyok az élet." Hiszen maga az Isten az élet.

Az Univerzum, a tárgyak, az étel is maga  Isten, nem kell keresnetek, mert előttetek van. Mindenki másban keresi, van, aki a fejlődésben, van, aki a természetben, van, aki a halálban, van, aki gyermeke tekintetében. De ti magatok vagytok Isten. Lekapcsolódás helyett a bekapcsolódást éljétek! Azt hittétek, Isten tőletek független realitás, de mindezt csak hittétek, gondoltátok. Ezt a szakaszt zárjátok le! Legyetek Isten partnerei a teremtésben, legjobb barátotok legyen! Hívjátok őt étkezéshez, baráti összejövetelekhez, nehézségekben is! Istent és teremtményeit nem lehet elválasztani egymástól, egy másik síkon tűnnek különbözőnek egymástól. A felébredt lény azonban azt látja, hogy a szeretet áramlásában élhető a legnagyobb boldogság.

Ne hierarchiában gondolkodjatok! Veletek Isten ugyanúgy szeret játszani, ha kéritek. Számtalan formában megmutatkozik: színben, hangban, rezgésben. Ez mind-mind Isten.

Számold meg egy nap, hányféle módon érzed a szeretetet? Ha erre figyelsz, egyre több dolgot fogsz észrevenni, ami téged szeret. Ez egy csodálatos játék, hogy felfedezzétek életetekben Istent. Hány ponton találkozol egy nap a szeretettel? Számold és figyeld a gyümölcsárusnál, a szomszédnál, a gondolataidban, a napsütésben, egy csiklandozó esőcseppben, ezekben mind-mind megélheted a végtelen áramlást, Isten végtelen közelségét. Így fogod megérteni Jézus szavait, hogy "Én vagyok az út, az igazság és az élet...".2013, február 04. Kryon szól a Trinity csoporthoz: a spiritualitás befogadásáról  (részlet)


A spirituális élet fejlődésében az egyik első élmény, amit tapasztal egy ember, hogy többet örül, és kevesebbet szomorú, kevesebbet szorong, vonásai megszépülnek, egyre nyugodtabb az arca, és egyre fényesebb a tekintete. Egyre hosszabb periódusokra éli meg a boldogságot. Tapasztalni fogjátok, ahogy a boldogság az egész fizikai valótokat mintegy felújítja, megújítja, és ahogy egyre inkább képesek lesztek a boldogság megélésére, egy örök körforgássá válik az életetek, ahol az egyik boldog pillanatot egy másik boldog pillanat, egyik szellemi felismerést egy másik szellemi felismerés követ. Részegítő, mámorító érzés, gondolhatjátok, és mégis, mindez a tiétek lehet, ezt már tapasztaltátok sokszor, és előttetek a lehetőség, hogy ebben kiteljesedjetek (Részlet)
2012, december 11. Kryon szól a Trinity csoporthoz:  a dinamikus jelenlétről

'Köszöntünk titeket azzal az arany fény és szeretet energiával, amellyel egyre inkább ti is körbeveszitek lelketeket, és azokét, akik hozzátok közelednek. Fontos látnotok ebben a dinamizmust! Amit mi mondunk, az soha nem statikus maghatározás. Mindig a dinamizmusból beszélünk, csak a ti fényképeiteken tűnnek statikusnak a dolgok, csak a leírt szöveg tűnik statikusnak, a valóság mindig dinamikus.


Tudnotok kell, hogy a valótoknak egy síkja, egy vetülete az, ami a földi síkon megjelenve és tevékenykedve, magát izolálva kérdéseket tesz föl a fátyol túlsó oldalának. Ám lényetek sok más dimenzióban egyszerre van jelen. Egy olyan dimenzióban is jelen van, ahol nincsenek kérdések, hiszen a minden tudás létezik, és ezért tulajdonképpen saját feladatotok csak annyi, hogy összekapcsolódjatok végtelen énetekkel.


Dinamikus állapotban vagytok, ez azt jelenti, hogy dinamikusan közeledtek ahhoz az állapothoz, amikor fenn tudjátok tartani a saját lényetek örök körforgását. Ez egy természetes folyamat, ha az ember elindul a spirituális fényforrás felé: ha felfogja, hogy sötétség van, felfogja, hogy a világosság is létezik, felfogja, hogy a világosság neki jó, felfogja, hogy el kell indulnia a világosság felé, és felfogja, hogy az úton türelmesnek kell lennie… erről az emberről elmondható, hogy spirituális úton halad. Ezen a spirituális úton pedig teljesen természetes, hogy az ember néha csak pillanatokra lép kapcsolatba önmagával, önmaga különböző rétegeivel, és ahogy a spirituális fény növekszik, egyre dinamikusabbá válik ez a kapcsolat: egyre több időt tölt ott, egyre mélyebb információkat, egyre meghittebb, és egyre nagyobb hittel, és mély tudással rendelkező kapcsolatot fejleszt ki önmaga és a lénye között.


Amikor a jelenlétet tanítjátok másoknak, akik ezt a jelenlétet még nem ismerik, nem tudják megtapasztalni….ilyenkor szükséges visszatekinteni saját spirituális fejlődésetekre, és ahogy mi türelemmel voltunk felétek, és ahogy Isten is türelemmel van mifelénk, ti is legyetek türelemmel a saját barátaitok felé, azokhoz, akik nálatok keresnek felüdülést, s mindegy, hogy milyen szinten érkeznek. Ne ti válogassatok, hanem hagyjátok, hogy áramoljanak felétek azok, akik titeket keresnek! Mindenkit tiszteljetek meg és segítsetek a maguk szintjén!

Mindig a következő lépést világosítsátok meg!


Számotokra a következő lépcsőfok és lépés jelenti a dinamikus fejlődés felé való elindulást, és a dinamizmus egyre inkább való megélését. Statikus állapot elérése helyett, a dinamizmusra törekedjetek, hiszen statikus állapot nincs! Nem egyszer kell megvilágosodni, hanem a megvilágosodás folyamatában lenni. Ez a cél sem kötelező, csak szeretettel ajánljuk nektek, hiszen ebben az állapotban a szeretet folyamatosan izzik, a boldogságnak nincs határa, ezt megélni a lehető legnagyobb csoda egy ember számára.


Ahogy ti megélitek ezt a csodát, úgy jelenik meg a minta az emberiség számára, nemcsak azok között, akik ismernek titeket, hanem misztikus módon azok között is, akik soha nem hallottak vagy láttak titeket. Ugyanis megjelenik az emberek minden szinten összekötött közös lelkében a minta, és ez bevilágítja az egész földkerekséget. Az emberiség ügye az egész univerzum közös ügye, miképpen minden entitásé és lényé, és így az egész univerzumra hatással vagytok. Azok a változások, amik a Földön most végbemennek, nemcsak a Földet érintik. Csillagászaitok és tudósaitok már most egészen különleges felfedezésekről számolnak be, mely nemcsak a föld légkörét, bioszféráját, mágneses sugárzását illeti, de a napét, a többi bolygóét, és még a Holdét is.


A tudomány még mindig föld- és univerzum-centrikus, még mindig nem látja a dimenziókat, még mindig lineárisan gondolkodik, és nem érti azt, hogy az ember szellemi fejlődése hatással van a naprendszerre, arra az anyagra, arra a közegre, amely összeköti a bolygókat, a csillagokat, a sötét anyagot, az univerzum egészét.


Ám sokan vannak olyanok, akik már látják a fejlődés ívét. Látják, hogy egy csodálatos egység, egy sokkal magasabb szintű egység felé indult el nemcsak az emberiség, de az egész univerzum. Egy fantasztikus csoda megszületése előtt álltok, ezért vagyunk mi is jelen az életetekben, ezért fogjátok fel ti is az üzeneteinket, és jöttök rá arra, hogy nemcsak a ti életetekben kell a változást megélni, hanem az egész emberiség életében, és jöttök rá arra, hogy ti sosem voltatok elszigetelődve tőlünk, csak azt gondoltátok. És most, hogy rájöttök, hogy veletek együtt ugyanazért a célért küzdünk, ugyanazért a célért vagyunk, ki tudjátok nyújtani karotokat, hogy velünk együtt, kart karba öltve, ahogy ti mondjátok, dolgozzunk egy szent célért együtt. Ismét elmondjuk: nekünk épp olyan fontos a célotok, mint nektek. Mi végtelenül szeretünk titeket. Nincs alá-, fölérendeltségi viszony, nincs hierarchia. Aki szeret, az csak szeret, és nem gondol másra. Így szeretünk mi is titeket, és így vezetünk mi is titeket, ha kéritek, és ha befogadjátok. Segítünk a megértésben, segítünk a megélésben, a megvalósításban is.


Figyeljetek arra, hogy megkülönböztessétek a boldogság érzetét és állapotát, ahol eltűnnek a kérdéseitek, ahol csak a boldogság megélése van. A boldogság egy másik vetület, melyet minden egyes létező, bármilyen szellemi síkon megélhet. Isten senkit sem zárt ki a végtelen szeretet megéléséből. A legegyszerűbb embert és a legbonyolultabb embert éppúgy szereti, s mindkettő bármelyik pillanatban beléphet a teljes boldogság állapotába. Ez tehát egy sík, és egy másik sík a szellemileg fejlődés síkja, amely minden embernek csodálatos lehetősége. Nem lesz olyan pont, amikor azt mondhatjátok, hogy "Köszönöm, befejeztem a tanulást, itt megállok, mert nekem ennyi elég". Mert a felfedezések újabb felfedezésekhez fognak vezetni. Nyugodtan hagyjátok és éljétek meg ezt a folyamatot, mert ez jó, mert ez így jó! 'http://www.kvantumlovaglas.hu/kryon-szol-a-trinity-csoporthoz#kvantum


2012, november 24. Kryon szól a Trinity csoporthoz: 2012, december 21-ről

Mi is ez a december 21, 2012?

2012 december 21. fontos dátum az emberiség fejlődésében. Azt jelenti, hogy véget ér egy korábbi ciklus, és indul egy olyan, amely teljesen új síkok felé vezeti az emberiséget. Mintha egy 90 fokos elfordulás lenne attól, amit eddig csináltatok. Olyan, mintha az emberiség élete teljesen más dimenzióba indulna el. Fejlődésetek egy olyan pontra ér, ahol radikális változás történik az emberi gondolkodásban.

Tudnotok kell, hogy ez a radikális változás azonnal érezhető lesz. Ugyanakkor mégis, ahogy saját élettapasztalatotok is mutatja, kell némi idő, amíg az emberiség feldolgozza azt. Egy dolog volt felfedezni például a gravitáció törvényét, és másik dolog volt ezzel a gravitációval évszázadokkal később, repülőjárműveket tervezni, űrkutatást indítani. Most nem kellenek évszázadok, de valamennyi időnek el kell telnie ahhoz, hogy az emberiség ezt az új típusú gondolkodást felfedezze.

Ez az új típusú gondolkodás az egységről szól, és nem a szeparálódásról. A szinergiákról, az együtt-hatásokról szól, arról, hogy az egyik tudomány segíti a másikat, arról, hogy az életvitel, a kultúra, a vallás, a pszichológia, a tudomány, mind-mind egymást segítő folyamattá válik, arról, hogy az emberi élet a kiteljesedés felé halad. Másoknak fájdalmat okozás, mások szeretetének a csorbítása helyett a teljes szeretet megteremtése kerül a fókuszba.

Hatalmas és radikális változás ez. Innentől kezdve tulajdonképpen, - bár mindez most új, és akár bizonyos szinten feldolgozhatatlannak tűnik - az emberiség történelme immár nem a számokról és az évekről fog szólni, nem az időről. Ha megvilágosodtál, mi értelme van számodra annak, hogy szerdát vagy csütörtököt írsz? Ha megvilágosodtál, mi értelme mérni az éveket, keresni az évfordulókat, amikor a végtelen és örök jelenben a legnagyobb boldogságot találod meg?

A maja kalendárium, mint általában a kalendáriumok, az idő mérésére szolgált. A maják azonban azt is tudták, hogy az idő fraktál jellegű, periodikus tulajdonsággal bír, és a mérhető időben csodálatosan mutatja a végtelen törvények ritmikus hullámzását, ismétlődését. Azonban az idő fogalma egy időtlen dimenzióban használhatatlanná válik. Használhatnátok, csak nincs értelme A maja kalendárium megszűnése tulajdonképpen ezt a szimbólumot tartogatja számotokra.

Ne külső jeleket keressetek, és ne féljetek a külső változástól! Bár tudósaitok valóban érzékelik a sugárzások, az elektromágneses mező átalakulását, és különböző mérőműszerekkel érezhető, eddig stabilnak hitt részecskeáramlás, fluktuáció akár radikális átváltozását is. Észlelhettek légköri eseményeket, de mindaz, amit a maják jövendöltek, tudnotok kell, hogy szimbolikus!

Emlékezzetek a Karácsony szent üzenetére, hogy a legnagyobb sötétségben megjelenik a fény. Ez a téli napforduló, a leghosszabb éjszaka. Egy parányi fény, minthogyha csak egy gyertyát gyújtanátok a teljes sötétségben. Ilyen most a tudatosság az emberiség történetében. Egy parányi fény ahhoz képest, ahol hamarosan lesz. Egy parányi fény felgyullad, de ha a végtelen sötétséget látod, ahol nincsenek tájékozódási pontok, és megjelenik egy csöppnyi fény, hirtelen mindenhez viszonyítási alapot ad. És igen, ez a viszonyítási pont lehet az új kor első pillanata szimbolikusan.

Nagyon sok munka, és nagyon sok tudatos ember tudatos cselekedete, tudatossá váló ember tudatossá váló cselekedete is kellett ahhoz, hogy ez a pont eljöhessen.

Hogyan ünnepeljétek? Elsősorban nyugalommal, szeretettel, egymásra való odafigyeléssel, hogy teljesen egymásnak adjátok magatokat azon az estén, hogy örömtüzet gyújtotok a saját szívetekben, és a végtelen szeretetnek adjátok át magatokat. Ebben a boldogságban, ebben az áramlásban tudjátok leginkább megérteni azt, amit ez az átalakulás jelent.

Az emberiség egésze még nincs kész erre, Még nem érti ezt az átalakulást és bizalmatlan. Ezt a bizalmatlanságot látjátok a Földön sokfelől felhorkanni agresszió képében. Szinte minden héten egy újabb tűzfészek lobban fel. Az emberek a bizonytalanságukat a régi módszer szerint az agresszióban élik ki. De nézzétek meg, hogy mely népek ezek! Mely helyeken történik ez? Nemde ott, ahol a legkevesebb a fény még az emberek lelkében? A tudatosabb civilizációk már nem ragadtatják magukat fizikai agresszióra. Az ő felelősségük, hogy azokat, akik még sötétségben élnek, áthozzák a fény oldalára.

Azzal tudjátok segíteni a folyamatot, hogy magatok között ezt egy csodálatos áramlással, egyetlen mozdulattal megteremtitek. Az új egységkor csodálatos egységét. És átléptek könnyedén, mintegy könnyed szökellésben az új kor új energiáiba, és azt mondjátok: "Köszönjük! Tudjuk, kik vagyunk, tudjuk, hova tartunk, és tudjuk, hol vagyunk!" Mondjátok ezt magatoknak párszor, örömmel a szemetekben! "Tudjuk, kik vagyunk, tudjuk, hol vagyunk, és tudjuk, hová tartunk."

Ennél csodálatosabb dolog nem történt még az emberiség történelmében. Fel-felvillant a fény, megmutatta magát, hívogatta és csábította az embert a tovább lépésre, most azonban itt az esélyetek, hogy átlépjetek a teljes fény birodalmába., ahol már nem fluktuál, a sötétség ki nem oltja azt. Érezzétek, ahogy egyre hosszabbak lesznek a nappalok! Egyre hosszabb lesz a fény periódusa az életetekben. Melengessétek ezt a soha el nem hamvadó tüzet!

A tűz, a fény a központi szimbóluma ennek a napnak. A fény és a tűz relációban áll egymással. A tűz az energia, ami átalakít, a fizikait átalakítja szellemivé. Ez pontosan az emberiség szimbóluma is, a földit átszellemíteni. S a tűz ennek az átalakulásnak a szimbóluma. Miközben a fizikaiból szellemivé alakultok át úgy, hogy mindkettő megmarad, ez pontosan a tűz lobogásának a szimbóluma. Amikor a fizikai még ég és fényt ad. Ez a fellobbanás az, amit most meg fogtok élni. Lobbantsátok fel a szívetekben ezt a fényt! Ha akarjátok, gyertyákkal is szimbolizálhatjátok a tűz és a fény fellobbanását a világban és önmagatokban.

A Karácsony pontosan ennek a szimbóluma. Éljétek meg a Karácsony csodáját is nyugodtan, békességben, boldog biztonságban!

A háromnapos sötétségről:

A háromnapos sötétség egy félreértett koncepció.Ahogy az előbb már mondtam, amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor jelenik meg egy parányi fény. Azt a háromnapos sötétséget, fénytelenséget, valóban az évnek ebben a szakaszában élitek meg. S ennek a periódusnak, a sötétség periódusának a végén különösen szimbolikus jelentőségű.

Aki erre érzékeny, megérezheti ezt, a változást, az átmeneti kort, azt a hihetetlen kalibrációt, aminek most az emberiség részese lesz. Azonban tudnotok kell, hogy ezt fizikailag, az időjárásban nem fogjátok érezni. Nem lesz sötétség a Földön fizikai értelemben. Lelki értelemben érezni fogjátok, ahogy segítőitek leválnak rólatok, ezt sokan érzékenyen élhetik meg.

A szabad akarat függvénye lesz, hogy mi fog történni, ahogy globális mértékben ezt mindannyian megélitek. Ám az emberiség, tudatlansága ellenére is józanabb és mértéktartóbb annál, hogy ezt az állapotot pánikra, vagy bármi más rosszra, kollektív rosszra használja fel. Sőt, ha megtanuljátok ezt az érzést kezelni önmagatokban, egymásnak is tudtok segíteni. A kollektív kalibrációban a legfontosabb az emberek egymás segítése, az összefogás. 

Miképpen tudjátok azt is, hogy bármi történik - háború, sötétség, tragédia -, ilyenkor nagyon sok gyermek fogan, és ennek kettős oka van. Az egyik az, hogy az emberek egymás felé fordulnak ösztönösen, és szeretettel teremtik meg a szeretetlenség, reménytelenség ellenpólusát, másrészt ilyenkor nagyon sok lélek érkezik, hogy segítsen. Segíteni jönnek a reményt visszahozni az emberek szívébe. Ez történt szeptember 11. után is, és számtalan helyen most is a világban, ahol a sötétség előre tör.

Bízzatok, legyetek önmagatok, és a belső tudatosságotokkal látni fogtok másokat is, el tudjátok kerülni azokat a helyzeteket, amik számotokra nem kívánatosak. Ezért hát ne féljetek, csak tápláljátok magatokban a tüzet, és éltessétek! Figyeljetek, hogy a tűz el ne hamvadjon bennetek! Csak szeressétek önmagatokat és egymást! Ez most a legfontosabb számotokra ebben az időszakban.

Kryon

2012, Október 12. Kryon szól a Trinity csoporthoz : a SZERETETről


Amikor Kryon-t kérdezitek, tudnotok kell, hogy olyan üzenetet kaptok, ami nem más, mint a saját isteni hangotok tanácsa. Ahogy gyermekeitekkel kapcsolatban is tapasztaljátok: az ő személyes életükbe nektek csak bizonyos síkon lehetséges beavatkoznotok, és ez a sík a szeretetet. Mi is csak a szeretet okán és síkján avatkozhatunk be az életetekbe és ez sem minősül beavatkozásnak csak ráhatásnak, hiszen maga a Szeretet az Út.

Küldetésünk arra irányul, hogy felhívjuk figyelmeteket arra, hogy bármit teremtetek, a szereteten keresztül valósul meg a lehető leggyorsabban. Úgy, ha szeretitek azt, amit műveltek, és ha szeretitek közben önmagatokat, társaitokat és azokat is, akikkel mindvégig kapcsolatba kerültök. Ez nem jelenti azt, hogy ők is szeretni fognak Titeket feltétlenül, de a ti életetek, mivel szeretet veszi körül, boldogságban fog úszni. Ugyanis egy szeretet áramlatában levő embert csakis olyan események vesznek körül, amiben ő minduntalan a szeretet szerepét és értelmét veszi észre.

A szeretetnek ugyanis értelme van. Sőt, ha jobban megnézed, csakis a szeretetnek van értelme, az összes többi dolog ugyanis csak ideig-óráig marad fenn. A szeretet-cselekedetek – még a legkisebbek is – örökre fennmaradnak. De azok, melyek nem a szeretetről szólnak, esetlegesek.

Ha érzed egy ügyön, hogy nincsen rajta áldás, akkor bizony a szeretet hiányát érzed. Az ilyen ügyek elhalnak (hiszen maga a szeretet éltet mindent) és tulajdonképpen minden jóslás pontosan ebből a pontból nyer csak értelmet: a jós – vagyis a személy, aki ráhangolódik az energiádra – megérzi, mely témákhoz állsz szeretettel és melyekhez nem. Amelyeket szeretsz, azok fontosságot nyernek, amelyek nem, azok is, de később azok fognak elmúlni körülötted.

Így működik az ember: szeretetével célokat tűz ki maga elé és a szeretet végtelen bizalmával elindul a világba.  Azonban döbbenten akad el mások szeretetlenségén megütközve és azon, ahogy mások akadályozni próbálják szeretetlenségükkel az úton. Ebből a sokkból úgy megy tovább, hogy a kételyt hordozza a szívében és a minél több rossz tanulság csak megerősíti a félelmét. Így egyre több félelem zárja el őt a Valóság megélésétől, a Szeretet áramlásától.

Ami problémát jelent ma az emberiség számára, az pontosan ez: attól még, hogy bármi akadályoz az úton, ha Te magad látod a célt, és nagyfokú szeretettel teszed a dolgot, senki sem akadályozhat meg. Az idő síkján lehet, hogy várnod kell a műved (szereteted) beteljesedésére, azonban a nagyobb energia (a szeretet) MINDIG győz a szeretetlenség felett.

Gondoljatok bele, ez nem lehet másként. Ha az egész Univerzumot átható alapvető erőforrás, a szeretet az, ami meghatároz mindent, akkor nincsen nála erősebb energia. A Szeretet ezért mindig győz, mindig felülemelkedik, végül mindig beérik. A szentek ezt tudták: művük nem csökkent, hanem csak nőtt az idők során. És ha megnézed az emberiség művét, azok alkották a legnagyobbakat, akik végtelenül, egyre erőteljesebben, egyre nagyobb szeretettel vették körbe saját műveiket.

A Teremtő is pontosan így teremtett, tanulmányozzátok az Ő útjait! Mi magunk is ezt tesszük. Az a végtelen, soha el nem fáradó, soha nem vádoló, számon kérő, vagy követelő szeretet, amit a mi szavainkból érezhettek, azért van, mert mi megtanultuk a szeretet útjait. És számunkra már nem létezik nagyobb út és dolog a szeretetnél. Egyszerűen nem tudunk másban gondolkodni, mint a szeretet útjában, a szeretet megélésében, bár nekünk is szabad akaratunk van.

2012, augusztus 30. Kryon szól a Trinity csoporthoz: A BEFOGADÁSról

Amikor valaki  a végtelen elfogadás állapotában van, akkor jön át az energia a legtisztábban. Az elfogadás állapotába kerülni annyi, mint a végtelen szeretet állapotába kerülni – ez a feladat! Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmedet  a végtelen szeretet energiájának megélésére. Ez maga a legfontosabb dolog. Hiszen a szeretet energiája tatja össze az univerzumot. A szeretet energiájának megélésével az összes energiához és információhoz hozzájutsz. Ez a legfontosabb információ, mert ez maga az információ. Ez nem felhangja az információnak, nem egy másfajta síkja az információnak, hanem maga a valóság. Ez maga az információ. Ez maga a fény. Maga az energia. Maga az összetartó ereje az Univerzumnak, és az összetartó ereje a saját lényednek. Legyetek bizalommal és szeretettel egymás iránt. Hagyjátok a csodát megtapasztalni, ami veletek éppen történik. Legyetek abban az érzésben, hogy minden úgy jó,ahogy van. Tapasztaljátok meg a csodát, és tapasztaljátok meg ezt minél több síkon!

2012, júlus 17. Kryon szól a Trinity csoporthoz: A MEGÉRTÉSről


 A teljességünk kifejező-képességének fejlesztése az információáramlás komplex megértésén és befogadásán keresztül

Egy érdekes dolog, amire még nem vagytok tudatosak. Bárhol jársz, bármilyen információt kapsz, ha nem is vagy rá tudatos, életed későbbi felében, amikor a megértésnek arra a szintjére jutsz, megérted azt az információt. Bármikor is történt az életedben, vagy akár még azon túl is. Ezért egy információ-átadás, egy beavatás úgymond, úgy is történhet, hogy a másik fél mit sem tud róla akkor, amikor az információ-átadás történik. És csak egy későbbi időpontban, napokkal, órákkal, évekkel vagy évtizedekkel később, vagy akár még egy emberi életen túlmutatóan jön rá, hogy mit tapasztalt meg akkor. Ez az emberi megértés. Minél magasabbra vándorolsz, annál teljesebben látod meg az összefüggéseket, és bárhol voltál, az információ sosem vész el. Nem kell félnetek még attól sem, hogy a halál eltörli mindezt. Nem törli el, hiszen a lelketekbe van kódolva mindez, ami örök, a csodálatos tapasztalat, a tanulási folyamat, már az egész megszületés, a születés előtti kor, a megszületés utáni kor, és egy egész életen át, egész életet átölelő tapasztalás folyamata. Élvezzétek ezt! Ez a kulcs. És valahogy legyetek egyre tudatosabbak a titeket érő energiákra, hatásokra, melyeket egy másik ember érzelmi jelenléte okoz az utcán, és egyáltalán a körülöttetek levő emberek rezgései, magának Gaianak a lélegzése, a ritmusa, az élet áramlata, az Univerzumból jövő energiák, és a saját testeteken belüli változások.

Ezeket azért mondjuk el, mert ezekre képesek vagytok, már most! És minél inkább benne vagytok a rezgésekben, minél inkább figyelmesek vagytok önmagatokra, minél több információt befogadtok önmagatokról, annál magasabb szintű energiát tudtok megmozgatni. Amelyek mindig is veletek voltak, de most befogadhatókká váltok rá. S éppen ezért meg tudjátok mozgatni ezeket az energiákat. Ez az igazi válasz, ami a kérdésedre adható: hogyan tehetem magam fogékonyabbá a magasabb rezgésszintre?

Még fontosabb az, hogy Te magad tapasztald meg a multidimenzionális síkon egyszerre önmagadat. Ez is fontos része az információnknak. Nemcsak egy dolgot tudsz egy időben megtapasztalni. Emlékezz vissza, és majd olvasd vissza ezeket a sorokat, gondolatokat, amiket most mondtunk! Az energia-áramlás négy szintjére hívjuk fel a figyelmedet:…ezek a következők: az energia, amit Te adsz, az energia, amit kapsz, a fogadó személy energiája, és a köztetek levő kapcsolatot átölelő Univerzális energia. Ha ezen a négy síkon egyszerre tudod fogadni az információt, amikor már nemcsak önmagadat érzed, de érzékeled a másik embert is, érzékeled az Univerzumot, sőt, érzékeled a fogadó személy és közötted levő közös energiát is, mintha gömböket képzelnél el: egy vagy Te, kettő a fogadó személy, három a köztetek levő harmadik gömb, és a negyedik, amiben vagytok mindannyian. Ha erre a négy dimenzióra, úgymond négy síkra, négy gömbre egyszerre tudsz figyelni, és egyszerre kapsz információt, úgy gyakorlatilag egy információ-robbanás történik benned. Hiszen többféle síkon fogod élni az életedet.

Az egyik dolog az lesz, ami történik Veled, a másik dolog az lesz, amit egy magasabb lelki síkon levonsz abból, megértesz, egy harmadik síkon azt látod, hogy mit adsz hozzá az élethez, az emberiséghez, milyen információ-áramlás van az emberiség és az Univerzum között, és a negyedik síkon betöltöd a saját sorsodat. Látod a kicsiben a nagyot. Látod az egészre vetítve, hogy az éppen aktuális pillanatod hogyan illeszkedik bele az egész életedbe. Ez egy csodálatos dolog! Kezd el ezt így megélni, és hamarosan nem lesz szükséged semmiféle információra, külső segítségre, mert a belül megélt információ gazdagsága, színessége nem lesz fogható ahhoz, amit egy papírlapról, vagy a számítógép segítségével el tudsz olvasni!

 


 

2012, június 18. Kryon szól a Trinity csoporthoz: A VÁLTOZÁSról

Az élet maga a változás – de hogyan értelmezzük ezt a saját életünkre?

„AZ ÉLET SZÉP!

Mikor az emberi lény egy fajta alábukásként megérkezik a fizikai létbe, úgy érzékeli, mintha a fényből a sötétségbe kerülne. Ugyanis már megszületés előtt, és közvetlenül utána az emberi lény megtapasztalja, hogy a körülötte állók és levők félnek. Egy emberi lény még el sem kezdi igazából tapasztalni a fizikai lét boldogságát, már körbeveszik a félelemmel, melyet egyfajta sötét masszaként él meg. A csecsemő hirtelen nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. S ezt a sötétséget később aztán majd munkával kell eloszlatnia. Mintha alámerülnél, a víz alá buknál, s onnan feltörnél ismét a fényre.

Az alámerülés fontos. Ez maga a Tapasztalás. Amikor megtanulsz valamit, akkor alámerülsz. Alámerülsz a tudásnak, és elindulsz a célod felé, a tudás megszerzése felé. Ugyanezt vállalta fel az emberi lény, amikor úgy döntött, hogy elindul, s alámerítkezik a biológiai létnek.

Magára vállalva a Megszületés, a Tapasztalás és a Halál élményét. S ez így van jól.

Ez az emberi élet. Azt, hogy az élet szép, az emberi lény nem találja természetesnek, pont ebből az alámerülésből következik.

Az élet maga a Változás.

Az a fajta biztonság, amire az emberek áhítoznak, nem az állandó változatlanságban, hanem éppen az állandó változásban rejlik. Nincs olyan nyugvó pont, amikor azt lehet mondani, hogy megérkeztél, ki lehet szállni, le lehet táborozni, mostantól így lesznek, így maradnak a dolgok. Minden egyes nap minden egyes órájának minden egyes percében változás van. MAGA A VÁLTOZÁS VAN. Nem tud másként lenni. Ha az Univerzum gömbjét távolról nézhetnéd, állandónak és változatlannak látnád. De hogyha közelebb mennél, mindenhol, minden egyes pontján állandó hemzsegést, változást találnál.

Hogyan lehetne más az egyén élete?

A Boldogság fenntartása az Állandó Változás állandó változásként való észlelése, elfogadása és megélése. Azt kívánod az élettől, és önmagadtól, hogy ezt az állandó változást mindig örömmel, és boldog megnyugvással fogadd. Ha így teszel, az életed boldog lesz. S akkor felfogod, hogy az ÉLET SZÉP.

Messziről a család modellje is a biztonság és a változatlanság képét mutatja. Ha viszont közelről nézed, ugyanazt látod, mint amit az Univerzumról mondtunk. Minden hemzseg, minden változik. A folyamatos változást éli meg a család is, ahogy az Univerzum mintázatát csodásan leképezi. Mindig és minden változik. Minél nagyobb egy család, annál jobban lehet látni ezt a folyamatos energia-áramlást. Azok a legboldogabb családok, akik folyamatosan újra tudják szülni önmagukat és a kapcsolataikat. Semmiféle múltbeli képhez nem ragaszkodnak, hanem élik a sajátos mintázatot, amelyet kaptak, és amelyet megélni megszülettek.

Ha pedig felemelkedsz arra a szintre, hogy megértsd, hogy az emberiség EGY és mint ilyen, változatlan, az örökké változatosságban változatlan, akkor már mindenkit úgy tudsz szeretni, mint a saját családodat. És rájössz, hogy ez ugyanolyan biztonságos családot jelent, mint a már meglévő, vagy majdan létrejövő saját családod.

Arra figyelj, tehát hogy a SZERETET ÉRZÉSE legyen VÁLTOZATLAN benned! A szeretet élményét éld meg minden nap a lehető legmagasabb rezgésben! Azt, hogy az élet szép, csak az tudja kimondani, aki szeret. S aki szeret, az nem fél, nem törekszik biztonságra, mert már biztonságban van. Megéli a végtelenséget, az állandóságot a változásban, s emiatt nem fél semmitől.”


Abraham ugyanerről:

2012, március 5. Kryon szól a Trinity csoporthoz: A TÓRUSZrólMinden szimbólum intuitíven segíti felfogni, amit az agyunkkal csak több lépcsőben tudnánk megérteni. Az univerzum az áramlás, a végtelen szeretet megnyilvánulási tere... ebben a cirkulációban a végtelen szeretet nagysága meg tud nyilvánulni. S nemcsak megnyilvánul, hanem rejtélyes módon fel is erősödik. Maga az áramlás révén. A  tórusz a végtelen szeretet áramlási és cirkulációs modellje. Ha az ember ebbe a cirkulációba belehelyezi magát, és megéli a végtelen szeretetet, és áramoltatja azt, a sejtjeit, a lelkét, az éteri és asztrál testét, vagy más megközelítésben a DNS-ét teljes mértékben átjárja az univerzum teljes ereje, békessége, természetessége, gyógyultsága, mindentudása.
Szinte felfoghatatlan ugrást tud így végrehajtani az emberi lény. A tórusszal belehelyezkedhettek ebbe a mindentudásba...minden a tiétek lehet, minden tudás, amire igényetek van, és még annál több is.De ne a szimbólumot csodáljátok, hanem a szimbólum üzenetét! Az üzenet akkor mélyül el, ha ti elmélyítitek, azaz használjátok. Éljétek meg az üzenetbe csomagolt igazságot! Élvezzétek, tegyétek magatokévá! Legyen a tiétek, és adjátok át másoknak!Ha megértitek az igazi áramlás titkát, akkor egyértelművé válik, hogy minél többet adtok, annál többet kaptok. Az adásra figyeljetek, mert ott van elrejtve a kapás titka: minél többet adtok, annál többet kaptok!
Az életetek pedig boldogságba borul, végtelen, túlcsorduló szeretet lesz az életetek.
A végtelen univerzum a szeretet. Minden energia a szeretetet. Aki tehát ezt akarja megélni, az a szeretetben járjon elöl.Úgy kapcsolódjatok a tóruszba, hogy végtelen szeretetet áramoltattok  mindenki számára a környezetetekben. Mindenki számára. És nem csak fizikailag kell ezt tennetek, hanem szellemileg is. Áramoltassátok a végtelen szeretetet az egész emberiség teljes családja számára! Ez a feladat!2012, február 13. Kryon szól a Trinity csoporthoz: A BIZALOMról

A bizalom egy létmód.
Létmód, mely egész különleges rezgésben szinte meglepi az emberi lényt, aki azonnal felfogja annak jelenlétét. Ez a rezgés a végtelen szeretet erőtere, ereje, kisugárzása. Ebben az állapotban vagy benne van valaki, vagy nincs benne, de kívüle lenni és "programozni" az abban levést, azt nem lehet.
Higgyetek az életben! Ha valóban felfognátok, hogy az egész nem más, csak szeretettel teli megtapasztalás, és hogy mindez valóban csak örömjáték, akkor nem ragaszkodnátok semmihez és senkihez, nem lenne bennetek félelem az elvesztéstől, félelem a következményektől, félelem a jótól és a rossztól, félelem a változástól. Csak lennétek, és megtapasztalnátok a végtelen boldogságot.
Ez a végtelen boldogság bármikor elérhető az emberi lény számára; nincs olyan pillanat, amikor ne választhatná ezt egy emberi lény saját, szabad akaratából. Tudd ezt, és élvezd ennek a valódiságát.
Ez egy rezgés... Ne egy gondolattól várd, hogy elvezessen oda, hanem csak hagyd, hogy tested önmagától rátaláljon a bizalom nyugalmára, a boldogság rezgésére... és akkor már nem hat rád mások véleménye, és az ő félelmük nem tud megérinteni téged.
Nem kell semmit tenned, csak légy jelen önmagadban, és bízz a bizalomban!
Semmi nem történhet veled, ami ne a végső célt szolgálná..a felismerést. Ha ezt meg tudod érteni az elméddel, és meg tudod érezni a testeddel, akkor vagy a bizalom rezgésében... és ezt a pillanatot már nincs hova mélyíteni, itt már a kérdések is eltűnnek, mert helyükbe lép a megtapasztalás.


---
vissza az elejére