K?ldet?s?nk, elk?pzel?seink, ?rt?keink

K?LDET?S

Az EEI  nemzetk?zi oktat? ?s tan?csad? szervezet, mely az emberi energiamez?vel kapcsolatos munk?kra szakosodott. Els?dleges programja, az  EMF Balancing Technique?  r?v?n az EEI az eg?sz vil?gon elismer?st szerzett, melynek sor?n a tanul?k elm?leti ?s gyakorlati tanfolyamokon okleveles kezel?i ?s tan?ri oklevelet szerezhetnek az EMF Balancing Technique? t?rgyb?l.
Sz?nd?kunk szerint:

?    Az oktat?s, gyakorlat ?s ?zletvitel magas szinvonal?t tartjuk, tisztelve mindenki egy?nis?g?t ?s a kezel?vel val? felemel? kapcsolat?t.  

?    Arra t?reksz?nk, hogy minden kliens n?veked? stabilit?s ?s egyens?ly?rzetet  tapasztaljon meg az  EMF Balancing Technique? kezel?s sor?n.

?    Alkalmat teremt?nk m?soknak arra, hogy  ?nmagukban biz?, felel?ss?gteljes emberek legyenek.

?    T?mogatjuk ?s b?toritjuk a kezel?ket ?s tan?rokat abban, hogy az  EMF ?zleti v?llalkoz?s lehessen sz?mukra.

?    Tev?kenys?g?nk ?lland? javit?s?t tartjuk szem el?tt; ?tt?r? ?j szinvonalat hozunk az energiamunk?ba, rendelkez?sre bocs?jtjuk a lehet? legnaprak?szebb inform?ci?kat.

ELK?PZEL?S

Elk?pzel?s?nk egy olyan val?s?g, melyben minden ember felismeri  saj?t egy?ni kapcsolat?t  valamennyi dolog kreativ forr?s?val  ? a szeretet energi?j?val.

?RT?KEK

?rt?keink etikai k?drendszert alkotnak, melyeket napi ?let?nkben ?s ?zletvitel?nkben is gyakorlunk. Ezek:

?    Becs?letess?g ?s integrit?s munk?nkban ?s mindennapi egy?ttm?k?d?seinkben m?sokkal. 

?    Minden embernek joga bels? b?lcsess?g?nek ismerte ?s kifejez?se.

?    Minden embernek joga, hogy meger?sit?st kapjon saj?t helyzet?ben.

?    Tiszteletteljes humorral segitj?k a nyilt, becs?letes kommunik?ci?t.

?    Bizalom l?gk?r?ben k?lcs?n?s visszajelz?ssel segitj?k a fejl?d?st ?s a pozitiv c?lokat.

?    Mestertulajdons?gokat gyakorlunk a mindennapi ?letben.


---
vissza az elejére