Küldetésünk, elképzeléseink, értékeink

KÜLDETÉS

Az EEI  nemzetközi oktató és tanácsadó szervezet, mely az emberi energiamezővel kapcsolatos munkákra szakosodott. Elsődleges programja, az  EMF Balancing Technique®  révén az EEI az egész világon elismerést szerzett, melynek során a tanulók elméleti és gyakorlati tanfolyamokon okleveles kezelői és tanári oklevelet szerezhetnek az EMF Balancing Technique® tárgyból.
Szándékunk szerint:

•    Az oktatás, gyakorlat és üzletvitel magas szinvonalát tartjuk, tisztelve mindenki egyéniségét és a kezelővel való felemelő kapcsolatát.  

•    Arra törekszünk, hogy minden kliens növekedő stabilitás és egyensúlyérzetet  tapasztaljon meg az  EMF Balancing Technique® kezelés során.

•    Alkalmat teremtünk másoknak arra, hogy  önmagukban bizó, felelősségteljes emberek legyenek.

•    Támogatjuk és bátoritjuk a kezelőket és tanárokat abban, hogy az  EMF üzleti vállalkozás lehessen számukra.

•    Tevékenységünk állandó javitását tartjuk szem előtt; úttörő új szinvonalat hozunk az energiamunkába, rendelkezésre bocsájtjuk a lehető legnaprakészebb információkat.

ELKÉPZELÉS

Elképzelésünk egy olyan valóság, melyben minden ember felismeri  saját egyéni kapcsolatát  valamennyi dolog kreativ forrásával  – a szeretet energiájával.

ÉRTÉKEK

Értékeink etikai kódrendszert alkotnak, melyeket napi életünkben és üzletvitelünkben is gyakorlunk. Ezek:

•    Becsületesség és integritás munkánkban és mindennapi együttműködéseinkben másokkal. 

•    Minden embernek joga belső bölcsességének ismerte és kifejezése.

•    Minden embernek joga, hogy megerősitést kapjon saját helyzetében.

•    Tiszteletteljes humorral segitjük a nyilt, becsületes kommunikációt.

•    Bizalom légkörében kölcsönös visszajelzéssel segitjük a fejlődést és a pozitiv célokat.

•    Mestertulajdonságokat gyakorlunk a mindennapi életben.


---
vissza az elejére