Nyomtatott anyagok


EMF Practice Mastery CardsMesterr? gyakorl?s k?rty?k

A mesterr?gyakorl?s a mai id?ben tudatos elk?telezetts?g k?rd?se.

Ebben a k?rtyacsomagban 44 mestertulajdons?g tal?lhat?, r?vid defin?ci?val. A tulajdons?gok mindenki sz?m?ra ismertek a mindennapi ?letb?l, a k?rty?k h?z?sa megh?v?s a tulajdons?gok kifejez?s?re a val?s?godban.

?r?mtelis?g  Tisztelet  ?talakul?k?szs?g   Meg?rt?s  Vil?g

?ra: 9.610- Ft

Megrendelem!

 

V?gtelen szeretet jelk?pe A 12 DNS r?teg ?s ?br?zol?suk poszteren

The 12 DNA Layers and IllustrationsK?zvet?tette: Lee Carrol
Az illusztr?ci?t k?sz?tette: Ilan Dubro-Cohen

Az illusztr?ci?k magas min?s?g? offszetnyom?ssal k?sz?lt poszterek.
M?ret?k: letter (amerikai A4-es - 216x279mm)
Keretez?sre k?szen, 12 db poszter a szettben (csak egyben rendelhet?)

Diavet?t?s a poszterekr?l    ?sszefoglal? oldal megtekint?se

?ra: 13.950 Ft

Megrendelem!V?gtelen szeretet jelk?peA Mesterl?t V?gtelen Tulajdons?gai

 


?ssze?ll?totta: : 

Stephen Dubro

 Ennek a k?nyvecsk?nek az a c?lja, hogy gondolatokat ?bresszen  a Mesterl?t V?gtelen Tulajdons?gair?l. Az itt bemutatott 44 Mestertulajdons?g az EMF Kiegyenl?t? Technika? Mesterr? Gyakorl? V-VIII f?zisainak az alapja, ami Peggy Phoenix Dubro-ban fogant meg, ?s amit ? hozott l?tre. Ezek a tulajdons?gok ?sszef?ggnek ?s elv?laszthatatlanok egym?st?l, mindegyik a leghatalmasabb er?, a szeretet energi?j?nak a kifejez?se.

?ra: 2.500 Ft

Megrendelem!Itt vagyok   K?sz vagyok Nyitott vagyok    Vezetnek...

A szent ?nfelemelked?s tiszt?nl?t?s k?rty?k

Ezek a k?rty?k az Arkangyali Birodalom ?tmutat?sa szerint k?sz?ltek. Megnyitj?k az isteni ?tmutat?s tiszta forr?s?t. Persze, neked kell ?sszehangoltan cselekedned. A l?lek-alap? l?t ?r?me meg?ri a f?radoz?st. ?nneplem a d?nt?sedet, hogy a hiteless?gedb?l k?v?nsz ?lni  Kira Raa

50 k?rty?b?l ?ll? csomag, ?tmutat? k?nyvecske angolul, magyar ford?t?s digit?lis form?ban, tetszet?s arany-barna b?rsony tarsoly:


?ra: 8.600 Ft

Megrendelem!

Az arany delfin aj?nd?ka/The Gift of the Golden Dolphin

The Gift of the Golden Dolphin
Form?tum:eK?nyv+CD angol ?s magyar nyelven

A spir?lis tiszt?t?s energia gyakorlat gyerekeknek, minden korban.
Peggy Phoenix Dubro


E-book magyar nyelven megrendelhet? ?s let?lthet? itt


D?sz Tekintsd meg a k?nyvb?l k?sz?lt kivonatot
Magyar nyelv? ismertet?: Az arany delfin aj?nd?ka

Csill?m hang r?szlet:

Csill?m (a let?lt?shez kattints ide)

Csill?m hanganyag (Ford?totta: Kupai Eszter), Hang: (Eszm?nyi Anett)
 


---
vissza az elejére