Olvasnival?

Cikkek:

Egyens?ly ?s harm?nia
A szeretet a nullpont energia mez?
27 ?letlecke Eckhart Tolle-t?l
A sejtjeid hallj?k, amit mondasz
25 furcsa t?net a kozmikus- ?s nap-tev?kenys?gek hat?sak?nt
Magyar h?zak m?gikus titkai
Mi micsoda a spiritu?lis vil?gban?
Az eg?szs?g 8 alappill?re
?tkez?s - magasabb rezg?s-szint el?r?s??rt
A KIMONDOTT SZ? EREJE - LOUISE L. HAY
Indig?, krist?ly, csillag gyerekek  A J?V? TAN?T?MESTEREI
Mit hoz 2015 asztrol?giai asztroz?fiai el?rejelz?s
Medit?ci? hat?sa az agy m?k?d?s?re
A v?z ?zenete
 A v?z megel?z? ?s gy?gy?t? szerepe ?let?nkben
528 Hz
A Smart home  -  Intelligens otthon
Egy orvos t?rt?nete, aki szembesz?llt a gy?gyszeriparral
Megd?bbent? kutat?s a r?kos megbeteged?sek okair?l
Dr Pim van Lommelt holland kardiol?gus - A tudat l?tezik a testen k?v?l is!
2012 ut?n sz?letett gyerekek
Egy film, amit mindenkinek l?tnia kell
Szimul?ci?k szerint hologram a vil?gunk
K?l?n?s ?l? g?trendszerrel hozt?k el a magyarok a f?d?jat a p?rizsi ?p?t?szeti versenyr?l
You can change your DNA - Meg tudod v?ltoztatni a DNS-edet
Szavaink ?s gondolataink hat?ssal vannak a DNS-?nkre
A kvantumfizika felfedezte... Istent!
M?trixmez? kicsit m?s szemmel. A gy?gy?t?k ?s a Schumann-hull?mok
Global coherence initiative
Sejtszint? fiatalod?st okoz az ?letm?dv?lt?s
Isha Lerner asztrologia ?s szellemi megl?t?s
L?z?r Antal, Kossuth-d?jas ?p?t?sz ismertette a budajen?i passz?vh?z ?p?t?szeti koncepci?j?t
Charon Institute
Gy?gy?t? szavak
Tudom?nyos eredm?nyek
Hoponopon?
A hal?lk?zeli ?lm?ny
A FELEMELKED?S T?NETEI
D?bbenetes inf?k, amiket m?g csak most fedez?nk fel - Tudatoss?g
M?gneses p?lusv?lt?s
Peggy Phoenix Dubro a kollekt?v tudatr?l ?s az arany kegyelemr?l

Russian scientist photographs the soul leaving the body at death
Hogyan er?s?tsd az intuit?v kapcsolatot a sz?ved ?s az agyad k?z?tt?


K?nyvek:
- Kryon 12
- 2012 van v?laszt?sod
- 2013 Maja napfelkelte
- Hoponopon?
- Dr David Hawkins: Er? kontra er?
- Bagdi Bella: A 7 LEGHAT?SOSABB boldogs?gfokoz? technika
- A GY?GYN?V?NYEK HAT?SA ?S HASZN?LATA
- A Compilation of Exercises from SethKryon 12

Unio Mystica ? Web?ruh?z ? K?nyv ? Kryon 12Kryon 12

Kryon nev?t nem kell bemutatni a spiritu?lis ?tkeres?knek, hiszen az emberis?g els? l?p?seit?l kezdve k?s?ri utaz?sunkat. Ezt a k?nyvet ? amely sorban a tizenkettedik ? sz?vb?l aj?nlhatjuk minden ?ton j?r? embernek, aki eld?nt?tte, hogy szeretn? megismerni ?nmag?t, egy olyan szinten, ahogyan tal?n m?g soha nem n?zett mag?ra. Megismerhetj?k l?tez?s?nk alapjait, az emberi 12 multidimenzion?lis DNS r?teget. Kryon k?zen fogva vezet benn?nket ?nmagunk m?ly?re, mint egy seg?t?t?rs ? vagy ahogyan ? fogalmaz: csal?dtag.

KEDVEZM?NYES ?RON RENDELHET?!

  • Teljes c?m: Az Emberi DNS tizenk?t r?tege
  • ?rta: Lee Carroll - Kryon
  • Kiad?: Unio Mystica Kiad?
  • Oldalsz?m: 308 (12 sz?nes oldal)
  • ISBN:978-963-08-4709-4
  • Megjelen?s d?tuma: 2012.10.15
  • K?t?s: Puhafedeles, ragasztott

Kor?bbi ?r: 2900 Ft

?r: 2610 Ft

Megtakar?t: 290 Ft! (10.00%)


2012 - VAN V?LASZT?SOD

Sri Ram Ka ?s Kira R?

2012

Arkangyali ?tmutat?s ?s gyakorlatok a kvantumugr?sra

A 2012-es ?v gyorsan k?zeleg ?s ezzel egy?tt j?r a tudatban t?rt?n? kvantumugr?s lehet?s?ge is. Mi lenne akkor, ha megengedn?d magadnak annak elismer?s?t, hogy egy isteni galaktikus k?ldet?sben veszel r?szt? Mi van akkor, ha ez az utaz?s eonok ?ta megkezd?d?tt, ?vezredeken kereszt?l bontakozott ki ?s most elj?tt az ideje, hogy hiperszonikus sebess?gre kapcsoljon?

Az?rt osztjuk meg veled ezt az inform?ci?t, mert a titkok ideje lej?rt. K?szen ?llsz arra, hogy teljes m?rt?kben fel?bredj az ?lomb?l? K?szen ?llsz vagy sem, de ?bredezel! Val?j?ban ez?rt olvasod most ezt a k?nyvet is!
Mi t?rt?nik a kapcsolatainkkal az energetikai ?jrahangol?d?s univerz?lis ?ramlat?ban?
Val?ban elengedt?k az ?sszes eddigi karm?nkat? Honnan tudhatjuk, hogy a megfelel? ?sv?nyt v?lasztottuk? Hogyan ?lj?nk a sz?v?nkb?l? Hogyan oldjuk meg a f?lelem-harag k?rforg?s?t, mely v?gs? soron a gy?l?lethez vezet, ?s elt?vol?t isteni l?nyeg?nkt?l?

A kor?bbi ?vsz?zadokt?l k?l?nb?z?en, a bolyg? rezg?sszintje most energetikai t?mogat?st biztos?t ahhoz, hogy felismerj?k saj?t l?ny?nk ?r?kk?val? igazs?g?t ?s ism?t ?sszekapcsol?djunk lelk?nk tud?s?val.

?lvezd a k?nyv?n kereszt?l megnyilv?nul? arkangyali kommunik?ci? k?zvetlen csod?j?t. Haszn?ld a k?nyvben tal?lhat? energetikai gyakorlatokat, medit?ci?kat, meger?s?t?seket, technik?kat ?s tan?csokat, melyek seg?tenek sz?vb?l meg?rteni, ?t?lni a felemelked?shez vezet? ?sv?ny l?p?seit energiamez?d megnyit?s?n kereszt?l.

?dv?zl?gy a galaktikus ?r?m idej?ben, amikor az Utaz?k hazat?rnek!

 

L?tuszka

Maja napfelkelte

2013: Mayan Sunrise


Sri Ram Kaa ?s Kira Raa nemr?g megjelent, ?t?dik k?nyve, a 2013: Mayan Sunrise, a 2007-es Atlantean Revelations-hoz hasonl?an - egy csod?latos ?s igencsak intenz?v bels? utaz?sra utaz?sra h?v, s ami a legfontosabb: abban seg?t benn?nket, hogy tov?bbl?phess?nk.
A k?nyv val?di ereje maga az ?j perspekt?va, melyet felk?n?l: egyszerre n?z a 2012-r?l sz?l? eddigi diskurzus m?g? ?s haladja meg azt.

olvass r?la t?bbet >>>Hoponopon?

Joe Vitale, dr Ihaleakala Hew Len

 A titkos hawaii m?dszer, amivel b?s?get, eg?szs?get ?s b?k?t teremthetszSzeretlek ?s megbocs?tok!

Mi a Ho'oponopono?

A Ho oponopono egy kev?ss? ismert, de rendk?v?l er?s ?n?talak?t?si technika. Haawaii nyelven, valami olyasmit jelent, hogy a dolgokat jobbra ford?tani, t?k?letess? tenni valamit.

A Ho oponopono (ho-o-Pono-Pono) egy ?si Hawaii gyakorlat a megb?k?l?s ?s a megbocs?t?s technik?ja. Hasonl? megbocs?t?s gyakorlatot v?geztek az eg?sz Csendes-?ce?n d?li r?sz?n l?v? szigeteken, bele?rtve a Szamoa, Tahitin ?s ?j-Z?landon. Hagyom?nyosan a ho oponoponot gyakorolj?k a gy?gy?t? papok vagy Kahuna Lapa au -k. A modern v?ltozatot tan?totta Morrnah Nalamaku Simeona .Morrnah gy?gy?t? volt, ?s 1983-ban megkapta a nagy megtiszteltet?ssel j?r? Hawaii ?l? kincse kit?ntet?st. ? tan?tott a Ho'oponopono -t  kis ?s nagy csoportok r?sz?re, valamint a k?rh?zak, f?iskol?k ?s m?g az Egyes?lt Nemzetek szem?lyzet?nek is. B?vebben

HAL?LK?ZELI ?LM?NY- EGY KICSIT M?SK?PP!

R?szlet Dr. Lee Worth Bailey ?s Jenny Yates A hal?lk?zeli ?lm?ny: sz?veggy?jtem?ny (The Near-Death Experience: A Reader) c?m? k?nyv?b?l.

Mellen-Thomas Benedict 1982-ben ?lt ?t hal?lk?zeli ?lm?nyt.(HK?) T?bb mint m?sf?l ?r?n ?t volt halott, miut?n r?kban meghalt. HK?-je sor?n kiemelkedett a test?b?l, ?s bel?pett a f?nybe. Mivel k?v?ncsi volt, hogyan m?k?dik az univerzum, felt?rultak el?tte a l?tez?s t?voli m?lys?gei; s?t m?g ezen is t?lra, az ?srobban?s m?g?tti  ?ress?g?be is eljutott. Tapasztalata sor?n sokat meg?rtett a reinkarn?ci?r?l is.

Hal?lk?zeli ?lm?ny?b?l tudom?nyos felfedez?seket is vissza tudott hozni. Mellen-Thomas Benedict az?ta a sejtes kommunik?ci? mechanizmusait, valamint az ?let ?s a f?ny kapcsolat?t kutatja. Azt
tal?lta, hogy az ?l? sejtek nagyon gyorsan reag?lnak, ha f?nnyel ingerlik ?ket, ami - t?bbek k?z?tt - nagy sebess?g? gy?gyul?st eredm?nyez. Mellent-Thomas Benedict kutat?, feltal?l? ?s el?ad?; hat szabadalma van az USA-ban. B?vebben

---
vissza az elejére