2018-as évvel érkezett az új, expressz energia minták fogadására késztető 13 Aktiválás.Az ülések alkalmával  figyelmünket a pillanatnyi érzelmi állapotunkra irányítva, felismerjük azt, majd onnan kiindulva választjuk azt a mozgásban lévő energiát / érzést, amelyet a felismert helyett választani kívánunk a kifejezés/kiáramlás érdekében. Gondolhatunk életünk bizonyos területére , amelyre a választott érzelemmel különösen hatni szeretnénk.

Ilyen előkészítés után kerül sor ülésenként  3 Aktiválásra, illetve az utolsó ülésen 4 -re.

Ez a modalitás, – neve is innen ered –   gyorsan működik, a mindennapi élet forgatagában használandó, segíti az egyensúlyból, éber tudatból élést, hogy többet kifejezzünk ki abból, akik vagyunk…És az eredmény; nagyobb szabadság és harmónia egyénileg és kollektív szinten.

Motto: Légy legértékesebb forrásod, személyes energiád mestere…

Aktiválási minták:

1. Expressz Inspiráció Korona Központ (144 Fénypont)

Korona Központod számos új, a 144 Fénypont által teremtett konfigurációval telített, mely mindannyiunkban ott rejlik. Az EMF Expressz Energia aktiválások erősítik a középpontúságra és kiegyensúlyozottságra való képességed, ahogy az éber tudatosságod tovább gyorsul a változásnak ebben az idejében. A konfliktusok lényedben való kioldásának képessége és az egyensúly új sávszélességében való stabilizálódás mind egyéni, mind kollektív értelemben jótékony hatású. A káosz és koherencia közti egyensúly mindannyiunkat az evolúciós fejlődés bámulatos állapotában tart, miközben tovább gyakoroljuk Mesterlétünket!

2 Expressz Intuíció és Intellektus A fej körüli energia gyűrűk

A fej körüli energia gyűrűk az egyensúly új sávszélességének fontos receptorai. A teljesség frekvenciájának fogadásához és kibocsátásához nyújtanak stabil alapot az energia éberségnek ebben az új rezonanciájában. Ezzel az aktiválással az EMF Expressz Energia új bölcsesség támogatását segíti elő, mely a kollektívből, a felsőbb énedből, a végtelen énedből, és abból a multidimenziós lényből érkezik, aki vagy. Ez hálát vált ki a felelősség új szintjeinek felszabadító minőségeiért, melyek egyedi módokon a miénk. A hálával pedig együtt érkeznek az új ötletek és új kifejezésre juttatások!

3 Expressz Bölcsesség A Harmadik Szem Szíve

Az agy szent kamrájában rejlik a talamusz, hipotalamusz és tobozmirigy. Itt az egyensúly sávszélessége egyfajta szervezőként működik, hogy a koherencia új szintjeit teremtse meg. Ez azért válik lehetővé, mert egyre több felébredt ember él a bolygón. A harmadik szem szíve olyan rezonanciát generál, mely a vezető szerep természetét átalakítja az egyénben csakúgy, mint a kollektívben. Mi más található ebben a szent kamrában? Igen, annak a sávszélessége, amely arról szól, mit jelent egyedinek és értékesnek lenni, mindezt pedig a kollektívvel való egység állapotában.

4 Expressz Kommunikáció A nyak hátulja és a torok

E területen található az Egyetemes Ember mintázata, egy fény és energia oktaéder. Bizonyos ősi tanításokban ez az a hely, ahol megnyíltunk a megfigyelői energia felé. A nyak hátuljának és a toroknak egyidőben való megérintése annak a megfelelően kiegyensúlyozott tudását stimulálja, miként legyünk energetikailag éberebbek a világban. A kimondott szó és az Egyetemes Ember belső meglátásainak inspirációjával, energia áramlik lefelé a gerincen keresztül, amely – a sikerre való képességgel telítve – megnyitja a földi jelenlét csatornáit.

5 Expressz Végtelen Szeretet Szív és Magas-szív Központok

Amikor a szív területét aktiváljuk, elöl és hátul, valamint az egyensúly új sávszélességével dolgozunk, az EMF Expressz Energia megerősíti a képességünket, hogy érzelmeink energiáját újrakalibráljuk. A szív intelligenciáját integrálva, képesek vagyunk nagyobb tisztánlátással kiválasztani és összpontosítani a kifejezett érzelmeinkre. Ez egy evolúciós alkalmazkodás, ami elérhetővé vált számunkra! Az érzelmek megválasztása nagy jelentőséggel bír, mely jó szolgálatunkra áll, akár simán mennek a dolgaink, akár felforduláson vagy változáson megyünk keresztül. Ez az, ahol belső szeretetteljes és gyógyító isteni géniuszunkat támogatja az EMF Expressz.

6 Expressz Önvaló Érzet A Napfonat Központ Szíve

E területen az egyensúly új sávszélessége található, mely biztonságérzetet, ön-tiszteletet és önértékelést segít elő, annak érdekében, hogy hű lehess magadhoz. A napfonat központ szívének az EMF Expressz Energiájával való aktiválása új meglátásokat eredményez, mely a múltad energiájából, jelened „most” idejéből, és jövőbeni potenciáljaidból merít. Folytatod ama képességed fejlesztését és erősítését, hogy figyelmesen válaszd legértékesebb forrásod, személyes energiád használatát, a világban. Energetikai táplálék ez, mely erősíti a regenerálódásra való képességed, és képesítettséggel látja el itteni jelenléted indokát.

7.Expressz Kiteljesedett Képesítettség Csípő

Állj az erődben és tudd, hogy mindig van mód bátorsággal és bizalommal áthaladni bármilyen élettapasztalaton. Van, amikor a cselekvés pontos formáját az adott pillanatban nem ismerjük. Van, amikor az általad jónak ítélt cselekvés véghezvitele nem lehetséges, abban a pillanatban. Tartsd az energiád. Legyél továbbra is pihenő és várakozó állapotban. Állj az erődben és engedd, hogy az út vagy a lehetséges utak kitisztuljanak előtted. Aztán dönts és… cselekedj… vagy dönts úgy, hogy nem cselekszel!

8Expressz Rugalmasság Térd, comb és lábfej

Annak folyamata, hogy jobban azzá válj, aki vagy, rugalmasságot igényel annak érdekében, hogy továbbra is új tehetségeket, készségeket és képességeket fejlessz. Folyamatosan új alkalmak nyílnak számunkra, hogy a rugalmasságot gyakorolhassuk. Hogy rugalmasak legyünk és rendszeresen meghaladjuk, amit már tudunk, örömöt jelent, amely mozgásban lévő evolúcióhoz vezet. Bölcs dolog befogadni a rugalmasságra való alkalmakat a változásnak ebben az idejében. A véget nem érő energia, mely mindig felfelé halad spirális alakban, azt kéri tőlünk, hogy spirituálisan érettebbek legyünk azáltal, ahogy személyes energiánkat tudatos éberséggel irányítjuk.

9 Expressz Egyensúly és Gyógyulás Egész Test

A nyolcas mintázat a Végtelen erejét képviseli. A végtelen természetünk tudatos éberségében való élet megváltoztatja a változások, amiken keresztülmegyünk, érzékelését. Immár nyitottak vagyunk a gyógyulás új szintjeinek lehetőségeire az egyensúly új sávszélességei által. A test és elme képességeimegerősödnek a gyógyulás energiájának elfogadása érdekében, bármi is legyen az a gyógyulás. A régi korlátok fölé emelkedünk, bízva és tudva azt, hogy minden rendben van!

10 Expressz Adok és Kapok Kéz

Az „adok és kapok” kiegyensúlyozása képességednek megnövelése hozzájárul az energetikai éberséged személyes evolúciós kifejezéséhez teljes lényeden keresztül. A kollektívhez való hozzájárulásodat szintén növelheted, ahogy továbbfejlődsz. A kíváncsiság a gyakorlás nagyszerű tulajdonsága, ahogy felbecsülöd az adás és fogadás megtapasztalásait minden szinten. A reagálás helyett a válaszolásra való képességed fejlesztése fontos része az „adok és kapok” bölcs egyensúlya megállapításának. Kész vagy arra, hogy a válaszolást gyakorold tovább? Mit jelent számodra a válaszolás? Miként tudod alakítani a válaszolás képességét? Gyakorolj, kísérletezz, gyakorolj, kísérletezz!

11 Expressz Gyógyír Tisztelet, Tisztítás, Egyensúly, Gyógyulás

Az energetikailag éber élet olyan alap, ami megnöveli az új készségeid és lehetőségeid fejlődését. Az EMF Expressz Gyógyír tisztítja és kiegyensúlyozza az élet minden területének azon tulajdonságait, melyek már nem hasznosak többé. Ahogy egyensúlyba kerülsz és stabilizálódsz a teljesség egy újabb szintjén, a jelenlét új formái tárulnak fel. Emlékezz, Gyakorló Mester… önmagad és mások tisztelete a „gyógyulás” fontos része, multidimenziós emberként.

12 Expressz Kvantum Aktiválás Magenergia

A teljesség és szentség áldásai magadévá válnak, ahogy továbbfejlődsz és megnyitod annak módjait, hogy több légy abból, aki vagy. A bizalom energiája növekszik, ahogy a régi korlátozások feloldását tapasztalod. A Végtelen jelen van és erőteljes benned. Egyre inkább ezt az igazságod-éled. Az egyensúly új sávszélessége megnyílik a béke és egység energiájában, ahogy elfogadod magad, itt, ott és mindenhol! Végtelen Szeretet…

13 Expressz Főnix Tartások – BÓNUSZ Szívközpontú Jelenlét és Eredendő- Zabolátlan Bölcsesség

A Végtelen Szeretet energiájában…Gyakorolj, Gyakorolj, Gyakorolj!

A 13 Aktiválást 4 ülés alkalmával tapasztalhatod meg, egy alkalommal 3 Mintát választhatsz aktiválásra, a 4. ülésen pedig 4.

Az Aktiválásodról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt

.Az Aktiválások 1,5-2 órásak,  díjuk 5e Ft / Alkalom

Jelentkezés: