Helyünk az Univerzumban

Teljes szívből élés  –  Alap-koherencia, harmonikus összhang

Van egy régi mondás, melyet napjainkban is hallani: Az élet egyetlen állandója a változás

A kvantum-szintű vizsgálódás és ismeretek világában minden, ami van, egyetemes alapszinten REZGÉS; a kvantumvilág valószínűségi hullámok tengere, melynek lényege a változás…Ez a mindent magába foglaló, gigantikus energiamező az élő, intelligens, átalakító erejű tudat-energia, a SZERETETENERGIA.

Alapszinten MINDEN ebből a ‘szövetből’ van ..MI IS!
A változás tehát a lényünk alaptermészete.
Ez jó hír, mert benne van az áramlással összhangra váltás lehetősége (is).

Hogyan érhetjük ezt el?

Az áramlás az egyetemes kvantummező / az egyetemes tudat / a szereteterő rezgő mozgása, hömpölygése, a mindenkori dinamikus egyensúly összjátéka, és mint ilyen, rezgés-számmal és hullámhosszal jellemezhető, fejezhető ki…és az áramlással való összehangolódást (rá)hangolással érhetjük el… az ide vezető tudatosság-technológiai stratégia pedig: szemlélet-váltás, tudat-váltás, rezgés-váltás.

Rumi sufi költő verse – az 1200-as évekből ! – érzékletesen fejezi ki a szemlélet váltást, az elszigetelt, kis egység tudat helyett az egységeket összekötő közegre.

‘Nem kis cseppje vagy a tengernek
A mindenható óceán vagy a kis cseppben’

Az üzenet szélesebb értelmezése pont az, ami a jelenlegi fordulópont meghívása: az elszigetelt, egyéni ego-tudatból az univerzális, mindent magába foglaló egyetemes tudatra váltás. A rezgésszint váltást pedig a szemlélet- és tudat-váltással érhetjük el.

Az emberi energia adó-vevő rendszerén az egyetemes szereteterő frekvenciájának vevő-állomása a szívmező. Az áramlással összehangolódás ALAP-PILLÉRE a szívmező minél teljesebb feltárása, aktiválása. A szív hullámhossza, a jól-érzés, nyugalom, béke, élet-igenlés állapotára hangol bennünket. A legközvetlenebb eszközök , melyekkel ezt elérhetjük- a természet után –  a frekvencia hangoló zenék ( Ősi Solfeggio frekvenciák),hang-, szín-terápia, Bach virágterápia, kvarckristályok, aura-soma,de bármilyen gyakorlat is megfelelő lehet, például tudatos légzés, természettel való erős kapcsolódás, megerősítések – Louise Hay, Abraham Hicks – , saját szívbéli élmények felidézése… a lényeg, hogy öröm-derű, életigenlő kedélyállapotba kerüljünk, és azt a számunkra bevált eszközeinkkel időről – időre fenntartsuk. Ezzel az egyetemes szeretetenergiával való összekapcsolódottságot alap-üzemmóddá tettük :)

A vágyaink megoldására innen, a ‘létezési’ üzemmódból váltunk ‘teremtői’ üzemmódra. A vágyaink rezgésével összehangolt gondolat, érzelem, szó és cselekvés minőségeinek koherenciájával.

Úgy jutunk oda, ahova szeretnénk, hogy megéljük, ott vagyunk.
Légy ott, ahol lenni szeretnél…ehhez hangold magad a végtelen lehetőségek dimenziójára, a szívmezőre, aztán engedd szabadon a képzelő erődet: ha boldog szeretnél lenni, légy boldog. Ha bölcs szeretnél lenni, légy bölcs. Ha szeretetet akarsz, légy a szeretet. Légy az, ami szeretnél lenni, az életed minden eseményében. Rezgésben-érzésben válj azzá, aki lenni kívánsz.

Helyünk – tehát – az egyetemes változásban, sodrásban: szívmezőre váltva ráhangolódni az egyetemes áramlásra, a szereteterő hullámhosszára – létezés üzemmód -, és örömmel-lelkesen énekelni a ‘szólamunkat ’ az összhangzásban.

Teremtő üzemmódra váltani, amikor szívbéli vágyainkat szeretnénk megvalósítani,: ilyenkor a gondolat, érzelem, szó, cselekvés rezgéseit képező minőségeket koherenciába hozzuk a vágyunk rezgésével, és időnként tudatvillantással erősítjük a projektünket.

Ahol rezgünk – ott tapasztalunk!

Éberség: észrevenni, amikor kiesünk a szívbéliségből.

Tudatosság: megfelelő tudat-technológiai eszköz választása és alkalmazása a létezési üzemmódba kerüléshez.

Hajrá!

Röviden az alap-koherencia értelméről és szerepéről a változásokban:videó 1.rész

Alap-koherencia létrehozása  –  frekvencia hangoló eszközök

A szív hullámhosszán…. Az egyetemes mezőre hangolt egyéni mező a jól-levés létállapota… Mit kell tennünk, hogy biztosak legyünk, hogy ott vagyunk? Éberen felismerni a kedélyállapotunkat és tudatosan választott módszerrel koherenciába, összhangba hozni magunkat az univerzum rezgésszintjével, a szeretet energiával.

A frekvencia-hangoló eszközök természetes módon röpítenek bennünket a választott hullámhossz rezgésterébe.

A hangfrekvenciák kommunikációs rendszerek, amelyek információ-csomagokat közvetítenek sűrített és absztrakt formában a lineáris tudaton túlra. A hangzás a forrás kimondhatatlan intelligenciáját kommunikálja a sejtszintű tudathoz, a mindenre kiterjedő élet Egyetemes Nyelve és rezgés útján tár fel kvantum adatokat a hallgató számára, amely csakis ebben a formában állnak rendelkezésre.

Ősi Solfeggio frekvenciák
A Solfeggio frekvenciák ősi 6 hangú zenei skálából erednek, amelyről később fokozatosan áttértek a 12 egyenlő temperamentumos skálára A Solfeggio frekvenciák az ősi Gregoriánus kántálások alap-elemei.

Ezek a rezgések hordozzák a teremtés és az átalakulás energia-mintáit, ezáltal hatni tudnak az anyagra és a tudatra.

Amikor az egyéni tudat összhangba kerül az egyetemes harmonikusokkal (harmonics), a teremtés minősége és annak isteni kifejeződése áldottság, emelkedettség élményt nyújt a személyiség tudaton túl: kedves a fülnek, és a hallgatót relaxált, élvezetes állapotba ringatja.

A Solfeggio frekvenciák tehát az univerzum harmonikus dallamára rezonálnak. Ősi idők óta ezeket a frekvenciákat alkalmazták belső egyensúly, belső gyógyulás, és az imádkozás lelkiállapotának kifejlesztésére.. Mindegyik hangzás specifikus frekvencián rezeg, és a kedélyállapotunk minőségének bizonyos átalakításáért felelős.

396 Hz Megszabadulás a félelemtől

417 Hz Helyzetek bontása és változások elősegítése

– 528 Hz Átalakulás, csodák / DNS helyreállítás

639 Hz Kapcsolódás / kapcsolatok

741 Hz Intuíció felébresztése

852 Hz Visszatérés a spirituális rendbe

Solfeggio zenéket találsz itt:

http://kvantumlovaglas.hu/videok#–osi-solfeggio-frekvenciakrol

Eredeti forrás: http://sourcevibrations.com/download_solfeggio.html.

Biológiai testre vizsgálva a hatást, kísérleti tapasztalatok igazolják, hogy ezek az ősi frekvenciák molekuláris szintre hatolnak, ahol 70 különféle receptor található a molekolákon, melyek a vibráció és frekvencia hatására rezegni kezdenek. Rezgés közben összeérnek, csiklandozzák egymást, játszanak és egymásra halmozódnak. Ez a sejtszíntű energetikai tánc-rituálé feltárja a kromoszómákat, ezáltal a DNS-t is a frekvenciáknak. Amikor ezeket a hangokat hosszan kiénekeljük (tonoljuk), doboljuk, kántáljuk vagy hangvillázzuk – módot adunk az energia transzformáló hatásának. (Candice Pert, PhD)

A hat eredeti Solfeggio frekvenciát pithagorasi megközelítéssel vizsgálva, látjuk, hogy az alap vagy gyökér vibrációs számok a 3,6 &9. Nicola Tesla –t idézve: „ha ismernénk a 3, 6 és 9 nagyszerűségét, akkor kezünkben lenne az univerzum kulcsa.”

A szív hullámhosszára váltás videón    – 2.rész

Alap-koherencia létrehozása (folytatás) – mantrával és gyakorlatokkal

Az 1-2. részből tudjuk, hogy a szívbéli öröm, derű érzése az univerzum alaprezgésével összehangolt, koherens létállapot, amely támogatottságot, békét és nyugalomérzetet vált ki… Az egyetemes mezőre hangolt egyéni mező hatása a jól-levés állapota..

Hogyan röpíthetjük magunkat a szívbéli öröm állapotába, és hogyan tarthatjuk fent ezt a számunkra optimális „létezés üzem-módot” ?

Az egyetemes mező frekvenciájára hangolni az egyéni mezőnket – értelemszerűen – hangolással lehet. Az 2. részben ennek legtermészetesebb eszközeivel, módszereivel ismerkedtünk meg, a közvetlen frekvenciahangoló eszközökkel.

A 3. részben olyan gyakorlatokat gyűjtöttem össze, amelyek a gondolat-érzelem-szó-cselekvés minőségében – közvetett módon – hordozzák az egyetemes mező, a szeretet erő frekvenciáját:

Peggy Phoenix Dubro szeretetben közvetített Mantrája azonnali hatású:

Üzenet a végtelen univerzumtól az embernek:”Veled vagyok mindig, mert én te vagyok!”

Üzenet az embertől a végtelen univerzumhoz:”Veled vagyok mindig, mert én te vagyok!”

Ismételd ezt reggel – este,napközben… fogadd be, és éld át…

Teljesség sugárzásEMF Balancing Techniqe® módszer / Peggy Phoenix Dubro

Alap gyakorlat, egyszerű és igen hatásos. Alkalmazhatod reggel–este a rezonanciád beállítására keretként…napközben is bármikor bevetheted a gyakorlatot a kihívásként megélt helyzetek előtt, alatt vagy után, Vagy éppen emlékeztetőül, a hálád kifejezéseként.

Válassz olyan gondolatot, amely jól-érzést vált ki. Minél általánosabb témára gondolsz, annál könnyebb jóérzést találni.

Rezegj abban legalább 1 percig. Ennyi idő alatt elegendő mozgáslendület halmozódik fel az új minták beindulásához.. Például: Élni jó! Az élet szép! Bízom magamban!

somi 8

A teljesség sugárzása – Gyakorlat

1. Kapcsolatba lépek az alsó portállal – kb 60 cm-rel a láb alatt
2. Kapcsolatba lépek a felső portállal – kb 60cm-rel a fej felett
3. Sugárzom a teljességem rezonanciáját – a figyelmemet a szívközponton tartani
4. 8-as alakzat felrajzolása – jobbra indulva a felső portáltól, köldök magasságban keresztezni a testet, bal láb mentén le az alsó portálhoz, és a jobb láb mentén felfelé, köldöknél keresztezni a testet, bal váll, fej mentén fel a felső portálhoz. 3 légzés alatt tartani a 4 pont állapotát.

Hála kifejezés naponta

Szív-tudatossági gyakorlat: Reggel, este vagy napközben állj meg egy pillanatra fordítsd a figyelmedet a szívedre, lélegezz oda 3-6x, majd nevezz meg három dolgot, ami kiváltotta aznap a hála-, jó-érzést belőled. Tartsd magad ebben a jól-érzésben pár pillanatig… le is írhatod ezeket az észleléseidet a hálafüzetedbe.

Tudatos légzés & természetben való feltöltődés

Bármikor, bárhol alkalmazhatod a légzésre figyelést:: egy pillanatra irányítsd befelé a figyelmedet, kezdd el figyelni és érezni a légzésedet. Különösen légy éber az érzéseidre a légzés két fordulópontjánál, amikor telített, és amikor üres a tüdőd. Összekapcsolhatod a tudatos lélegzést a természetben való időzéseddel, bár ez utóbbi önmagában is kiváló szívbéliségre hangoló rezgéstér.

Megerősítések, meditációk

Abraham Hicks http://www.kvantumlovaglas.hu/videok#abraham-hicks,

Louise Hay , ,Eckhart Tolle,

http://www.kvantumlovaglas.hu/videok#louise-hay,-eckhard-tolle-es-donald-welsh-tanitasai

Kryon www.kryon.hu

Bármi, ami a szívbéli öröm-derűre, az univerzum alaprezgésével összehangolt állapotba röpít, alkalmas eszköz, gyakorlat. A teszt az eredmény: a támogatottság, béke-nyugalomérzet., önbizalom, és önerő, intuíció beáramlása, kreatív megoldások, ötletek, életigenlő kedélyállapot… jól-levés létállapot.

A felsorolást gondolat ébresztőnek szántam. Az eszközök kiválasztása, összegyűjtése mindenkinek a saját hatásköre, mint ahogy az alkalmazás is.

Bizonyos időközönként alap-hangolódás céljából ajánlom továbbá csoportos szívbéliségre töltögető foglalkozáson való részvételt: a csoport energia ereje, pár órás abban levés jó esetben csurig tölti a szívmeződet, stabilizálva ezzel a jól-levés létállapotot.

Szímezőre váltó gyakorlatok videó – 3.rész

 Alap létállapotból  Teremtő üzemmódra váltás, a szívbéli vágyaink megvalósítására

A szív hullámhosszán ringatózva élvezzük a jól-levés állapotát, a ’létezési üzemmód’-ot, ahova a közvetlen és közvetett frekvencia-hangoló gyakorlatok alkalmazásával jutottunk el.

Hogyan lendüljünk aktivitásba ebből a nyugalmi létállapotból, a szívbéli vágyaink megvalósítására? Hogyan tudunk eredményesen hatni – a figyelmünkkel, tudatunkkal, kedélyállapotunkkal a kvantum-világra, az egyetemes mezőre? Eredményes kölcsönhatás alatt a szívbéli kívánságaink megvalósítását értem a mindennapokban

Hogyan vállaljunk felelősséget a valóságunkért?

A ’teremtés-üzemmód’-ra váltáshoz éberen figyeljünk arra, amit éppen kifejezünk a szívmezőre hangolt kedélyállapotunkkal,: gondolat, érzés, szó és cselekvés. Ha szív hullámhosszáról koherensen, összehangoltan arra irányítjuk a személyes energiánkat, amit szeretnénk a tapasztalatunk részévé tenni, akkor tudjuk eredményesen befolyásolni a kvantum-világot, azaz annak, amire összpontosítunk, elérni a megvalósulását.( összeomlasztani a hullám-függvényt)

Ez a szívbéli szándékra fókuszálás módszere, amelyet az EMF Kiegyenlítő Munka részeként Peggy Phoenix Dubro fejlesztett ki, és amelynek az alkalmazására interaktív magyar nyelvű weboldal áll rendelkezésre

A varázs-sapkával hipp-hopp ott legyek, ahol akarok teremtési módszere a szívben-élés magasiskolája, a ’táltos üzemmód’

Úgy jutunk oda, ahova szeretnénk, hogy megéljük, ott vagyunk. Légy ott, ahol lenni szeretnél:

1.) Állítsd be a végtelen lehetőségek csatornáját, sávszélességét:   szívmező aktiválása

2.) Engedd szabadon a képzelő erődet: ha boldog szeretnél lenni, légy boldog. Ha bölcs szeretnél lenni, légy bölcs. Ha szeretetet akarsz, légy a szeretet. Légy az, ami lenni szeretnél, az életed minden eseményében. Építsd fel a rezgéseddel azt a verzióját magadnak, aki lenni kívánsz.

Az alapstratégia tehát a  koherencia létrehozására és fenntartása:

1.) Tudatosan SZÍVMEZŐRE VÁLTUNK: koherencia az egyetemes mezővel 2.3. rész

2.) A szívbéli vágyunkra FÓKUSZÁLUNK: a kedélyállapotunk tartalmi jellegéért felelős gondolatok, érzelmek, szavak és cselekedetek minőségét egyneműre, azonos tartalomra, koherensre hangoljuk a vágyainkkal 4.-5.rész

Ahol rezgünk – ott tapasztalunk

A szívbéliség fenntartása a tudatosság lépése:

– Éberség – észrevenni, hogy kiestünk, figyelni a kedélyállapotunkat

– Elfogadás – hála, hogy felismertük a helyzetet, megijedés, önkritizálás helyett

–  Szívmezőben levés frissítése – eszközválasztás és alkalmazás a saját eszköztárunkból napi szinten

Folyamatos házi feladat: saját, bevált módszerek, eszközök gyűjteményének kialakítása, építése, alkalmazása

Kész vagy rá?

Vágyaink megvalósítása: Teremtő üzemmód videó  4.rész

Vágyaink megvalósítása Teremtő üzemmód folytatás videó5.rész