Avesa Quantum Healing™ (Avesa Kvantum Gyógyulás) a Kristály rezgésszint ajándéka, amellyel szinte röptében, igen intenzív módon, az önfelemelkedettség energetikai tartására hangolódhatunk, erősítve önvalónkkal a harmóniát és egyensúlyt.

A hangolási folyamat az Önfelemelkedettség csakrarendszerének aktiválására irányul, mely az Isteni galaktikus tervrajz feltárulását is kiváltja. Az Önfelemelkedés a hitelességedre – az egyéni én-ed Végtelen Én-edre – való visszakapcsolódását jelenti.

Az önfelemelkedettség csakra-képletében a szívközpont gyökérközponttá lép elő, lehorgonyozva a felemelkedettség rezgésszintjét. Ezt az ábrán két, egymást metsző nyolcas jelzi, ami a fizikai test átlényegülése a kozmikus energiával. A torok csakra kimarad ebből az egyesülésből, mivel az önfelemelkedettségben a szavak jelentősége háttérbe szorul. A kettős nyolcas folytatódik viszont a harmadik szem és a korona csakra szintjén. A nyolcadik csakra is megjelenik az ábrán, a lótusz központ, ahol állandósul az egyetemes energia fogadására való nyitottságunk. További részletek: http://www.sriandkira.com/courses/

Az Önfelemelkedettség csakrarendszerének aktivizálásával feltáruló Isteni galaktikus tervrajz az energia mintákat hordozó 12 fénypontból álló oktaéder rendszert ábrázolja. A szívközpontú életmód elkötelezettségével – önfelemelkedettség – megnyílt koronaközpont kiterjedt koronaközponttá tárul fel,kaput nyitva a finomabb valóságba.(Bővebben )

Avesa alap hangolás / Avesa level one healing

Előkészítő beszélgetést követően a kezelőágyon lefolytatott egy órás eljárás az Önfelemelkedettség csakrarendszerét aktiváló mozdulatsorral és az energia áramlást felerősítő eszközök  – kristály piramisok, Egyiptomi gyógyító rudak, hangvilla, kristályok, kövek – alkalmazásával teljesíti be a hangolást.

Avesa Atlantiszi Gyógyító Kamra / Atlantean Healing Chamber

„Avesa Atlantiszi Gyógyító Kamra optimalizálja az energiaáramlást, teljesebb önkifejezést téve lehetővé a kliens valóságteremtő folyamatában a mindennapi életben”. www.AvesaQuantumHealing.com

A két, egymás utáni napra kiterjedő 1,5-1,5 órás eljárás az első napon felépíti az energetikai átrendeződéseket az Önfelemelkedettség csakra-képletére, erőteljesebb eszközöket és részletesebb eljárás-sort alkalmazva. A fogadó a nap hátra levő részében sőt éjszaka is fenntartja a rezgésszintet három eszközzel, amelyet a hangolásról visz haza magával. A második napon csúcsosodik a hangolás az isteni áramlásra való intenzív ráhangolással… Ezt az új energia minták bevitelét elősegítő eljárás-sor zár be.

A szív-tudatosságban élés alapkövetelmény a rezgésszint fenntartására, mely energetikai tartást  gyakorlatok végzésével erősíthetjük. Legegyszerűbb, mégis igen hatásos az Avesa légzés alkalmazása, melyet a hangolás előtt elsajátít a fogadó. További gyakorlatokkal ismerkedhetsz meg Sri Ram Ká és Kira Rá : 2012, van választásod című könyvben
Hasznos lehet a Tisztánlátás kártyával való rendszeres önkonzultáció is 🙂

Az AVESA jelentése – eredete – kezelői küldetés.
Avesa Quantum Healing™ (Avesa Kvantum Gyógyulás) a Kristály dimenzió ajándéka, amely autentikus lélekenergiánkra való hangolást kínál, erősítve a harmóniát és egyensúlyt az igénybevevők lényében.
Az Avesa Quantum Kezelő a magas frekvenciájú energiákra nyíló kaput hoz létre, helyreállító és gyógyulási lehetőséget teremtve ezzel kliense számára.
Az Avesa Atlantean Healing Chamber™ (Avesa Atlantiszi Gyógyító Kamra) optimalizálja az energiaáramlást, teljesebb önkifejezést téve lehetővé a kliens valóságteremtő folyamatában a mindennapi életben.

Mi az Avesa jelentése?

A szó, Avesa, sanskrit eredetű, amely a tudat emelkedésének az evolúcióját, vagy az isteni jelleg kiteljesedését – Divine Empowerment – jelenti.

Zadkiel Arkangyal meghatározása:

„Avesa maga a tiszta, angyali átlényegülés (pure in-soulment). Ez azt jelenti, hogy amikor valaki megéli a saját igazságát, a megvilágosító és kristály sugárzással telített energia az ego szűrője fölé emeli az egyént.”

Honnan ered az Avesa?

Időszámítás előtti első évezredben a tudományok mögött meghúzódó alapokat kereső Rishi-k fektették le az Avesa Quantum Healing™ alapkoncepcióit:
1. A változó világ mögött egy végtelen, változatlan valóság húzódik meg.
2. Ugyanez a valóság alkotja minden ember személyiségének a magját.
3. Az élet értelme ennek a valóságnak a feltárása tapasztalás útján.

Avesa Ez a három megállapítás képezei az Avesa Quantum Healing™ Mesterszintjének lényegét. Az univerzum isteni energiájának az alkalmazásához vagy fogadásához gyógyítás illetve gyógyulás céljából emlékeznünk (re-member) kell erre az univerzális isteni energiára, jogot kell formálnunk rá, és teljesen azzá is kell válnunk. Először az Atlantisz magvetésére szolgáló kultúrában, nem itt a földön, alkalmazták az Avesa energiát, amikor kristály lények hozták el a fényüket ide a földre, és elültették az Avesa információt. Ezt az energiát aztán ezeknek a csodálatos lényeknek a leszármazottjai hordozták és adták tovább az idők kezdete óta. A Himalája barlangjaiban és Tibetben élő bölcsek és guruk alkalmazták és tartották fent a technikát teljes titoktartás mellett.

Az 1800-as évek vége felé egy kisebb reneszánsz csoport alkalmazta utoljára aktívan az Avesa-t, majd a Mesterek elhatározásából az Avesa vibráció legközelebb a 2. évezred kezdetével (Y2K) jelenhetett meg újra a földön.Szükséges volt a karma elengedésének a rezgésszintje, amely sokakat támogathatott erre az energiára való ráhangolásban.

Avesa„Az Avesa energia felismerése és befogadása felelősséggel jár; az információ hordozása, még inkább a kapcsolat megélése komoly felelősséget jelent, mert a valóságteremtő folyamatban való tényleges részvételre késztet multi-galaktikus szinten. Készen állsz-e erre? Csak a szíved tudja a választ, csak a szívedből indulhat a szólitás. Hatalmat jelent, hogy újra rendelkezésre áll az Avesa energia. Tiszteljük a befogadás lehetőségét, a te felismerésed mondja ki az igent vagy a nemet. Mindenképp fontos a döntésed. Emlékezz, hogy beteljesedés idejét éljük, igen erőteljes időszak ez, sokféle energia tetőzik most. Áldás rátok.”    (Zadkiel)

 

Sri Ram Kaa és Kira Raa (www.selfascension.com) kapta azt a megtisztelő megbizatást az Arkangyali birodalomból, hogy felvegye, hordozza és továbbadja az Avesa Quantum Healing™ gyakorlatát.

Mi történik az Avesa Quantum Healing™ alkalmával?

Avesa Quatum Healing™ lehetőséget kínál a teljes integrálódásra, valamint a fizikai, érzelmi valamint spirituális test teljes gyógyulását akadályozó korlátok kioldásra. Minden Avesa Quantum Kezelő gondos képzésben részesül az isteni energiával való kapcsolat ajándékára, és a finomabb, mögöttes energiamozgásokra vonatkozóan.
Az alap energiakiegyenlítő kezelés során áldott boldogságot tapasztalhatsz meg, miközben az univerzum hatalmas gyógyító energiáját „szólítja” a kezelő időn és téren túl.
Akik megtapasztalták ezt a beható ajándékot, gyakran számolnak be fizikai tünetek megszűnéséről, mély nyugalomérzetről, valóságteremtő képesség erősödéséről, életcél megvilágosodásáról, és az isteni lényükkel kiépült valódi kapocsról. (Az Avesa kliens erőteréről készült Aura fotón különbség látható a kezelés előtt és után.) Ebben a nagy ébredési hullámban, amelyben most vagyunk, az Avesa Quantum Healing™ nagyszerű lehetőség arra, hogy erőfeszítés nélkül és örömmel fogadjuk be a körülöttünk zajló valamennyi változást.

Avesa Quantum Healer / Kezelő küldetés:

AvesaAvesa Quantum Healer-ként
hitemet az Isteni Szeretetbe helyezem;
Hangolás
Egyensúly beállítás
Harmonizálás és Gyógyulás
céljából azok részére, akik nyitottak és készek a
teljességre kapcsolódás ajándékának fogadására.
Tisztelem az Isteni energia
megnyilvánulását minden egyes lényben,
és azokban, aki hozzám fordulnak,
továbbá
hiszek és bízom
az egyedi valóságteremtő folyamatukban.
Végtelenül hálás vagyok
Az isteni Egy-ségnek
A megtisztelő kapcsolódásért
Mindazzal,
AKI VAGYOK.
És ez így van !
(And so it is!)

LótuszA két alap szimbólum

Önfelemelkedettség csakra rendszere /Self-Ascension Chakra Portrait

CsakraAz Önfelemelkedettség csakra rendszere azt a változást reprezentálja, amely akkor következik be, amikor teljesen átadjuk magunkat az önfelemelkedést kísérő béke, szeretet és öröm érzések rezgésszintjének. A csillag (a két egymásba csúsztatott háromszög) a női és férfi energia integrálását képviseli. Az arany kapu a konténer, a gyűjtőedény, amely az önfelemelkedés terét hordozza. Ahogy a fizikai kifejeződés és a lélek közelebb kerül egymáshoz az autentikusság/hitelesség ölelésében, a csakrák az energia új szintjén kezdenek vibrálni. Mindegyik tradicionális csakra a felemelkedett állapotát mutatja. A sor tetején a Lótusz vagy nyolcadik csakrát
látjuk, legalul pedig a gyökér, vagy első csakra található.

Ajánlatos naponta 5 percet a portréra koncentrálva tölteni. Lélegezz a térbe (a konténerbe), és engedd, hogy megnyílj az arany kapu áldására és energiájára. Először fogadd be a portré egészét. Van-e olyan pontja, amely különösen vonz? Ha igen, menj oda, és érzékeld a csakra energiáját, amely felhívta magára a figyelmedet. Majd kövesd az arany kapu spirálját, érezve az áramló energiát.

A portré energiájába való belelazulás után add át magad a piros, vagy gyökér csakrára való fókuszálásnak. Érezd, érzékeld, képzeld, vagy gondold, hogy az energiája beléd áramlik. Engedd, hogy a béke, a szeretet és az öröm járja át az energiaközpontodat. Haladj felfelé ezzel az elképzeléssel, minden egyes csakránál elidőzve. A 8. csakrával való kapcsolat igen fontos az önfelemelkedés szempontjából.

Kör-ciklusú légzés jelentősen felerősíti az energia megtapasztalását. Ezt úgy éred el, ha egyszerűen belégzel
az orrodon át, majd örvényként átöblíted az egész testedet, és mélyről kilélegzel.
Szünet nélkül végezd az egymás utáni légzéseket.

Galaktikus tervrajz

Isteni galaktikus tervrajz /The Divine Galactic Blueprint

A szívcsakránál kezdődve ez a 12 pontból álló felemelkedési útszakasz feltárja
a multidimenzionális lét, valamint az isteni forrás kapuját.

AVESA alaphangolás időtartama:1,5 óra  díja 6e Ft
AVESA Atlantiszi Gyógyító kamra időtartama 2×1,5 óra   díja 12e Ft

Jelentkezés: