Frekvencia Hangolás

Energia Univerzumban élünk…minden energia…rezgés…frekvencia…

Minden és mindenki folytonosan energia nyelven kommunikál egymással… a nap 24 órájában, 86,400 másodpercében..

Minden összefügg mindennel…Mindez EGY-gyé áll össze.

Minden megjelenés az anyagban, mint legsűrűbb rezgés-sávban, a megjelenés létének esszenciáját kódoló energia-minta-összetétel formai kifejeződése. Minden, így az emberi lény is saját energia-mezővel rendelkezik, amely a rezgés-sűrűség szerinti felosztásban: Test – Lélek/gondolat-érzelem – Szellem/Forrás hármas komplexitásban működik.

Az ember személyes energiájának – gondolat, szó, érzelem és cselekvés – hatékony, optimális működéséhez ismernünk kell az energia-univerzum működési elveit, szabályait.

Egyik ilyen működési szabály, hogy a rezgés-áramlás a magasabb rendből / forrásból a káosz felé halad, és a besugárzása hatására a káosz a rend mintáira hangolódik

Ennek a fizikai jelenségnek – passzív vagy szimpatikus rezonanciának -a hatását alkalmazzuk, amikor az Ősi Solfeggio frekvenciákat szólaltatjuk a térben, ahol tartózkodunk, vagy fejhallgatóval közvetlenül hallgatjuk.

Ezzel a módszerrel eljuthatunk a teljes-szívűség élményének megtapasztalásához – utóhatás nélkül… Ha sokat és folyamatosan hallgatjuk ezeket a frekvenciákat, a harmónia szintjén tudjuk tartani magunkat, és abból a létállapotból nyilvánulunk meg…Ahol rezgünk – ott tapasztalunk!
Az egyetemes mezőre hangolt egyéni mező a jól-levés létállapota, a szívközpontú jelenlét.

Mit kell tennünk, hogy tudjuk, hogy ott vagyunk?

Éberen felismerni a kedélyállapotunkat és tudatosan választott módszerrel harmóniára, összhangba hozni magunkat az univerzum rezgésszintjével, a végtelen szeretet energiával, a jól-levés érzésébe.

A frekvencia-hangoló eszközök természetes módon röpítenek bennünket a választott hullámhossz rezgésterébe.

A hangfrekvenciák kommunikációs rendszerek, amelyek információ-csomagokat közvetítenek sűrített és absztrakt formában a lineáris tudaton túlra. A hangzás a forrás intelligenciáját kommunikálja a sejtszintű tudathoz, a mindenre kiterjedő élet Egyetemes Nyelve és rezgés útján tár fel kvantum kódokat, jeleket a fogadó számára, amelyek csakis ebben a formában állnak rendelkezésre.

Ősi Solfeggio frekvenciák
A Solfeggio frekvenciák ősi 6 hangú zenei skálából erednek. (Erről később fokozatosan áttértek a 12 egyenlő temperamentumos skálára)
A Solfeggio frekvenciák az ősi Gregoriánus kántálások alap-elemei.

Ezek a rezgések hordozzák a teremtés és az átalakulás energia-mintáit, ezáltal hatni tudnak az anyagra és a tudatra.

Amikor az egyéni tudat összhangba kerül az egyetemes harmonikusokkal (harmonics), a teremtés minősége és annak isteni kifejeződése áldottság, emelkedettség élményt nyújtanak a személyiség tudaton túl: kedves a fülnek, és a hallgatót relaxált, élvezetes állapotba ringatja.

A Solfeggio frekvenciák tehát az univerzum harmonikus dallamára – a szférák zenéjére – rezonálnak. Ősi idők óta ezeket a frekvenciákat alkalmazták belső egyensúly, belső gyógyulás, és az imádkozás lelkiállapotának kifejlesztésére.. Mindegyik hangzás specifikus frekvencián rezeg, és a kedélyállapotunk minőségének bizonyos átalakításáért felelős.

– 396 Hz Megszabadulás a félelemtől

– 417 Hz Helyzetek bontása és változások elősegítése

– 528 Hz Átalakulás, csodák / DNS helyreállítás

– 639 Hz Kapcsolódás / kapcsolatok

– 741 Hz Intuíció felébresztése

– 852 Hz Visszatérés a spirituális rendbe

Solfeggio zenéket találsz itt:

Eredeti forrás: http://sourcevibrations.com/download_solfeggio.html.

Biológiai testre vizsgálva a hatást, kísérleti tapasztalatok igazolják, hogy ezek az ősi frekvenciák molekuláris szintre hatolnak, ahol 70 különféle receptor található a molekulákon, melyek a vibráció és frekvencia hatására rezegni kezdenek. Rezgés közben összeérnek, csiklandozzák egymást, játszanak és egymásra halmozódnak. Ez a sejtszintű energetikai tánc-rituálé feltárja a kromoszómákat, ezáltal a DNS-t is a frekvenciáknak. Amikor ezeket a hangokat hosszan kiénekeljük (tónoljuk), doboljuk, kántáljuk vagy hangvillázzuk – módot adunk az energia transzformáló hatásának. (Candice Pert, PhD)

A hat eredeti Solfeggio frekvenciát pitagoraszi megközelítéssel vizsgálva, látjuk, hogy az alap vagy gyökér vibrációs számok a 3,6 &9. Nicola Tesla –t idézve: „ha ismernénk a 3, 6 és 9 nagyszerűségét, akkor kezünkben lenne az univerzum kulcsa.”

Egyéb frekvencia hangoló eszközök

Minden olyan eszköz, amely energia mintára programozható, azt tárolni és átadni is tudja alkalmazható erre a célra

Ilyenek például:

Esszenciális Aroma-terápia
Bach virág terápia
Szín-terápia
Kristály-terápia
Aura-Soma
Víz

Solfeggio frekvenciák  –  a szív hullámhossza

A nyugati zenében az A hangot 1953ban a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ( ISO) 440Hzre szabványosította, bár a 432 Hz van harmóniában a föld és az univerzum természetes rezonanciájával. Vesd össze az ősi Solfeggio frekvenciák csodás, az univerzummal összhangra hangoló hatásával, és azzal, amit Nicola Tesla mondott a 3-6-9 számokról.

A világegyetem vibrációs / oszcillációs jellegének újrafelfedezése, és széles körű tanulmányozása azt mutatja, hogy ez a kortárs nemzetközi koncert hangmagasság-szabvány disszonáns hatást kelthet az emberi tudat mezőre egyénileg és kollektív szinten egyaránt.

Az A = 432Hz, az úgynevezett Verdi „A” jelenleg alternatív hangolásnak számít, amely matematikailag összhangban van a világegyetemmel. A 432 Hz-en alapuló zene jótékony gyógyító energiát továbbít, a matematika tiszta hangja, ami a természetben alapvető.

Ha meg akarod találni az Univerzum titkait, gondolkodj energiákban, frekvenciákban és rezgésekben!”  – Nikola Tesla

Ősi Solfeggio frekvenciák

Mi az a 440 Hz?

A 440 Hz  hangolási frekvencia szabvány, mely eltávolítja a szent rezgések szimmetriáját és felhangjait…” – L. C. Vincent

Dr. Leonard Horowitz „Zenei Kultusz Kontroll” című tanulmányában azt írja: „A zenei ipar ezt a megszabott tulajdonságú frekvenciát arra használja, hogy az embereket.. pszichoszociális nyugtalanság felé ‘hangolja’, és ez az érzelmi stressz fizikai betegségekre hajlamosítja.”

A jelenlegi hivatalos hangskála csökkentően hathat nem csak a fiatal generációk rezgésszintjére, hanem mindenkiére, a gondolatokat a zavar, diszharmónia és az egység hiánya felé ‘terelve’, ami a test szintjén  különféle diszharmóniákon át, végső soron betegségekhez vezethet.

A 432 Hz és a 440 Hz közötti különbség. Hallgasd és értsd meg!

 

A szeretet 528 Hz frekvenciája

 

A szíved a saját univerzumod közepe. Amikor egyensúlyban vagy, a szíveddel teremted a valóságodat … Befolyásolni tudod az energetika multidimenziós világát a saját vágyaidnak megfelelően… légy hálás a forrásra való ráhangolódási képességedért. Emeld a tudatszintedet, hogy a szív intelligenciájából megértsd, mi zajlik valójában…

Hol kezdenéd a tudatemelésedet? A szeretet rezgésszintje az 528 Hz, és ennek a frekvenciának az adó-vevő állomása az emberi lényben a szívmező.

Dr. Leonard Horowitz szerint az 528 Hertz az a frekvencia, amely központi szerepet játszik a „teremtés zenei-matematikai mátrixában”. Minden más korábban felfedezett hangnál jobban rezonál a minden szívben megtalálható „SZERETET FREKVENCIA”.

A Szeretet frekvenciája a „Csoda” hang az eredeti szolfézs zenei skálán.  A kutatók egymástól függetlenül megerősítették, hogy ezeket az alapvető kreatív frekvenciákat használták az ókori papok és gyógyítók a fejlett civilizációkban ahhoz, hogy csodákat műveljenek és áldást osszanak.

 

Victor Showell, matematikus az 528-as számot meghatározónak találja az ókori Pi, Phi esetében, és az arany középút mindenhol nyilvánvaló a természetes megtervezettségben. Vic Showell és John Stuart Reid (az akusztikai kutatások és a kimatikai mérések úttörője) bebizonyította, hogy az 528 létfontosságú a körök és a spirálok szakrális geometriája számára, amelyek összhangban vannak a DNS felépítéssel és hidroszonikus szerkezetátalakítással.

Az 528 osztható hattal, ami a fizikai teremtés egy ikonja. 5+2+8=15, és 1+5=6 a püthagoraszi matematikát alkalmazva). A 6-os szimbólum tükrözi a „csigavonalban történő ereszkedést/alászállást a mennyből a föld teljességébe”. Valójában, a Szeretet frekvenciája sarkalatos lehet minden energiának és anyagnak a valóságba történő közvetítésében/sugárzásában a fizikai törvények szerint.

 

A Szeretet frekvenciájának a meghatározása

Az 528-at a „Csoda” hangjaként ismerjük, amely figyelemreméltó és rendkívüli változásokat hoz létre. Dr. Joseph Puleo a latin szótárakat és a Webster’s Dictionary rejtett bejegyzéseinek felhasználásával elemezte ki a hang jelentését. A „Mi” hangot így jellemzik:

1. Rendkívüli esemény, amely felülmúl minden ismert emberi erőt vagy természetes energiát és isteni vagy természetfeletti oknak tulajdonítható, kiváltképp Istennek.

2. Valaminek a kiváló vagy felülmúló példája; csoda, csodálatos dolog [1125-75]; ME <L Miraculum=Mira(Ri), ami csodálni való. fr (francia): megfigyelés, megcélozva a fényt. (gestorum: gesztus; mozdulatok, amelyek kifejezik a gondolatot, az érzelmet; minden olyan intézkedés, kommunikáció stb., amelynek célja a hatás.)

Az 528 Hz hang kapcsolatban áll a „DNS-javítással” is.

Az univerzális frekvencia és rezgés rejtett energiája

A frekvencia és  rezgés kritikusan fontos rejtett erő, mely befolyásolja az életünket, egészségünket, társadalmunkat és világunkat. A Kimatika tudománya (vagyis a láthatóvá tett hangok és rezgések tanulmányozása) azt bizonyítja, hogy a frekvencia és a rezgés a fő kulcsa és szervezési alapja minden anyag és élet teremtésének ezen a bolygón.

Amikor a hanghullámok áthaladnak egy fizikai közegen (homok, levegő, víz, stb.), a hullámok frekvenciája közvetlen hatást gyakorol a struktúrájukra, melyeket a hanghullámok hoznak létre, amikor azok az adott közeggel találkoznak.Hogy jobban érthető legyen a hangfrekvenciák ereje, nézd meg az alábbi videót!

Ha valaki meg akarja tudni, hogy egy királyság vajon jól kormányzott, hogy erkölcsei jók vagy rosszak, a zene fogja nyújtani a választ.” – Konfuciusz

A zenének van egy rejtett hatalma, mely befolyásolja elménket, testünket, gondolatainkat és társadalmunkat. Amikor ez a zene egy olyan szabványon alapszik, mely nélkülözi az univerzumban megtalálható természetes harmonikusokat, ennek hatása lehet az emberiség rezgésemelésére.

Ahogy a Kimatika dokumentumfilm (2009) mondja: A hangok tudományának újra felfedezett tudása azt mutatja, hogy a hang lényegileg több, mint puszta vibrációs jel, a hang nem csak az élettel van kölcsönhatásban, de fenntartja és fejleszti azt. Úgy működik, mint a tudatos szándék egy csatornája az emberek, társadalmak és egész civilizációk között.
( „Kezdetben volt az IGE”)

440hz Music – Conspiracy To Detune Us From Natural 432Hz Harmonics?

Néhány 432 Hz-es zenei videó

Forrás:http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/08/440-hz-es-zene-osszeeskuves-hogy.html

További Solfeggio videók hallgatása

Hogyan tisztítható a szennyezett víz a Mexikói-öbölben

2010-ben John Hutchinson, az elektromágneses energia szakértője a kanadai Vancouverből, segített megtisztítani a mérgezett vizet a Mexikói-öbölből a BP olajfoltot követően. Ő és a kutatótársa, Nancy Hutchinson (korábban Nancy Lazaryan), az 528 Hz-es frekvenciát és más szolfézs hangokat használta fel arra, hogy csökkentse az olajt és a zsírt a szennyezett vizekben.

A szennyezett területet az első nap négy órán át kezelték a frekvenciákkal, ezután másnap reggelre a víz kitisztult. További négy órán keresztül RF frekvenciát idéztek elő, hogy teljessé tegyék a tesztet. A frekvencia-készüléket a parton helyezték el kb. 25 lábra a víztől.

Helyreállították a víz vitalitását, amit a halak, a delfinek és még a kacsakagylók visszatérése is bizonyított. Nancy elmondta, hogy „a víz, ami sötétbarna volt, világoszölddé vált. Két delfin bejött látogatóba az 5 lábnyi vízbe. Sok hal- és rákraj nagyon élénk volt.”

Az eredményeket Dr. Robert Naman, az Analytical Chemical Testing Laboratory, Inc. of Mobile, Alabama elnöke hitelesítette. Dr. Naman, aki majdnem 30 éve analitikus vegyész ezen a területen, tesztelte a mintákat és megerősítette az olaj és a zsír teljes eltávolítását a kezelést követő mintából.

Mint látható, az olaj és a zsír mennyisége „előtt” a frekvencia kezelés 7 ppm (milligramm per liter) volt  ; míg azok a minták, amelyeket a frekvenciával kezeltek, kevesebb, mint 1 ppm mutattak.

 

John hangot és rádiófrekvenciákat felhasználó módszere majdnem teljes mértékben kiküszöböli az olajt és a toxinokat, s semmilyen veszélyes mellékhatása nem ismert. John és Nancy közel egy mérföldes sugarú kört tud megtisztítani 24 óra leforgása alatt.

 

Az Analitikai Kémiai Laboratórium, Inc. (ACT) kijelentett, hogy „Bár a technológiát nem teljes mértékben értik az alulírottak, az világos, hogy a folyamat rendkívül értékes lehet és esélyt kellene kapnia, hogy nagyobb léptékben is bemutassák és tesztelhessék.”

 

Ki használja az 528 Hz frekvenciát?

Llewelyn S. Lloydm Royal Society of Arts (16 Dec., 1949) lapban leírta azt a veleszületett energiáját, amely révén fel tud hangolni egy „fényesebb”, nyugtatóbb és inspirálóbb frekvenciára, mint amilyen az A=440Hz. A brit író és zeneszerző előnyben részesíti a pontos A=444 Hz-es hangolást, amely a C-5 hangmagasságot hozza létre 528 Hz-en. Leírta, hogy ez a 4 Hz-cel nagyobb hangmagasság általában kellemesebb a zenészek számára világszerte.

A veterán zongorahangoló és egyedi zongorakészítő, Daniel Koehler,bizonyította azoknak a zongoraprototípusoknak az előnyös akusztikai és spirituális hatását, amelyek gránit hidakat tartalmaznak azért, hogy a legjobban hozzásimuljanak az A=444Hz-re hangolt húrok nagyobb feszességéhez. Koehler arról számolt be a leglelkesebben, hogy az 528 Hz a legerőteljesebben és a legtartósabban rezonál.

2011-ben több Grammy-díjra is jelölt Amerie 528 Hz-es frekvencián készítette el az új albumát – Címatika Vol 1 címmel – azért, hogy genetikai gyógyítást sugározzon. 

Egy másik művész, Scott Huckabay, kizárólag C=528/A=444 Hz hangolást használva alkot. Napról napra egyre több ember hangolja magát az 528-as harmonikus zenei rezgésre.

2009-ben több ezer ember gyűlt össze azért, hogy részt vegyen az Élő Vízért rendezett Élő H2O Koncerten. Ennek a csodálatos eseménynek a résztvevőjét nagyon megragadta a film. Az emberek 528 Hz-en játszottak zenét és énekeltek, s azért imádkoztak, hogy minden szennyezett víz váljék áldottá világszerte.

Az Élő Vízért folytatott Koncertet Dr. Leonard Horowitz és világszerte több ezer önkéntes hozta létre, nem volt semmilyen nagy kereskedelmi szponzor.

Recept a Bolygóért

Az 528 Hz az eredendő egyensúly bioenergiája, és mint ilyen felelős az egészség és hosszú élet fenntartásáért. Ez a harmonikus vibráció a szívmezőnk sávja és az isteni harmóniával való koherencia kiváltója.

El tudod-e képzelni, hogy mennyire csodálatos lehetne a világ úgy, hogy a Szeretet rezgése járja át a levegőt? Egyre több és több ember ébredezik spirituálisan, gondolatilag és érzelmileg, s választja azt, hogy összhangban él az 528 Hz-cel. Ez a gyógyító frekvencia segít minket abban, hogy tökéletes ritmusban és harmóniában áramoljunk.

A Szeretet erőteljes Hangja véget vet a jelenlegi problémáknak. Alkalmazzuk hátaz 528 Hz frekvenciát annak érdekében, hogy beállítsuk az emberi tudatot teljes hatalmának és lehetőségtárának az állapotába.

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

Boldognapot.hu Fordította: Száraz György

Biofield Tuning: How Sound Therapy Can Unlock the Hidden Causes of Illness