Egyetemes Ember Szintre Aktiváló Sorozat

 

Az Egyetem Ember a Végtelen ÉN, Isteni ÉN, a Forrás, a Teljesség – vagy ahogy te szereted hívni – energia- / rezgés-mintából, éber tudatban  létállapotot jelenti:

„Nem kis cseppje vagy a tengernek,

a mindenható óceán vagy a kis cseppben.” Rumi

A teljesség tudatodból töltesz be a 3D-s létsíkra, és ilyen módon a teljességedből való önkifejezésre képesíted magad.

Ez az eredendő helyed, beágyazottságod az Egyetemes Mezőben.

 

(Kép:Egyetemes ember mintázat)

 

Három szinten aktiválhatod az energia rendszeredet az Egyetemes Ember  létsíkra:

1. Egyetemes Ember szíve

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az Egyetemes Ember Szíve energetikai tartás vagy váz-rendszer, amit a 3 fő energia központ / csakra teljességre hangoltsága hoz létre. Ezek: Szív központ – Harmadik vagy Belső Szem – Napfonat központ. Mindhárom központ szív és elme aspektusai – 3 szív és 3 elme – hangolódnak össze magas koherenciában, szinte eggyé forrva.
Az Egyetemes Ember Szívére hangoló aktiválással a teljes-szívűség sávszélességére emeljük a tudatszintünket, és erre másokat is serkentünk, olyan világnak teremtve új alapokat, amely azokból az emberekből áll, akik tudják, hogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, egyben különleges  egyének vagyunk. Itt az idő, hogy teljes-szívű emberekként többet fejezzünk ki szívünk intelligenciájából, és   aszerint cselekedjünk.
Evolúciós lények vagyunk,  energetikailag éber tudatban élve! Az aktiválás támogatást nyújt, hogy felismerd, mi a tennivalód valóság-teremtői  víziód és értékrended szerint, a változásnak jelenlegi idejében.

1 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten.

Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

Az Aktiválásodról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5 óra, díja:5e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

2.Egyetemes Elme Fúzió

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az evolúciós fejlődés jelenlegi fordulópontjánál, mind egyéni, mind kollektív szinten készen állunk az Egyetemes Kalibrációs Háló szerkezetében és működésében rejlő új tudás ajándékainak befogadásárat, és arra, hogy miként alkalmazhatjuk mindezt az energetikailag éber tudatú élet kialakításával kapcsolatos tennivalókra.Az aktiválások során információk tárulnak fel az Egyetemes Kalibrációs Háló jelentőségéről, valamint annak multidimenziós aspektusairól; hogy mit jelent az energetikailag éber tudatú élet a mindennapokban.

Kollektív szintű közös fókusz az, hogy együtt új formákat valóság-teremtsünk annak kifejezésére, akik most vagyunk. Miként éljük általunk választott életünket nagyobb szabadságban? Gyakoroljuk az energia megválasztását, amit tudatosan hozunk mozgásba. Az érzelmek -a mozgásban lévő energia-új sávszélessége a képesítettség új kifejezésmódjait nyitja meg egyénileg,és kollektíven. Az információk, Aktiválások ( és  Összehangolások, amennyiben Aktivátor kívánsz lenni) egyedülállóak… ahogy mi is egyedülállóak vagyunk.

Aktiválásokkal hasznunkra fordítjuk az “Egyetemes Elme Fúzió” új dinamikáját, az Egyetemes Kalibrációs Háló , és az Egyetemes Elme Mező ( avagy Kozmikus Háló, vagy bármely megnevezés amely az egyetemes energiák végtelen tengerére utal a számodra) közti kapcsolatot és érintkező felületét.

2 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten

Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

2/1. Az Új Utak benned vannak -Aktiválás – Az Egyetemes Kalibrációs Háló találkozása az Egyetemes Elme Mezővel!

Ez az élmény felgyorsítja a (többet) tudás, az onnan való cselekvés és „kvantummá” válás képességét , olyan  módokon, melyek egyedülállóan a tiéid!

2/2. Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak -Aktiválás

Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak aktiválás különleges Főnix Inspirációk és Meglátások energia-mintáira hangolás. A kvantum kreativitás örömteli tudatosságát érezheted, ahogy az Egyetemes Elme Mező új csatornáival érintkezel.

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

3.Egyetemes Jelenlét

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Kiinduló energetikai beállítás:

‘Egyetemes Ember vagyok Az Egyetemes Jelenlétem teljes kifejezését választom
Meghívom lényem teljességét, hogy a megvilágosodás szent vegyületeit termelje
Tudom, hogy a szabadság kulcsa a testemben való teljes jelenlét.’

Ezzel a Mantrával azt üzenjük magunknak, hogy készen állunk fizikai, mentális, érzelmi és spirituális értelemben arra, hogy a tudatosság új létállapotait váltsuk ki. Magasabb érvelő képesség bontakozik ki bennünk, egyben  megértjük, hogy a bőségben gyarapodó élet valóság-teremtéséhez a jelenlét új módjai igényeltetnek – egyéni és kollektív szinten, Itt az ideje, hogy teljesebb ‘formában’ legyünk jelen.

Fenséges fény-lény vagy, egyszersmind fizikai testben létezel! Emlékszel? A felemelkedés a testbe érkezik meg. Az  első  3 aktiválással a gerincen és a lábakon át lefelé áramló energiával dolgozunk, egészen az Alsó Központig. A sorozat befejező részeiben pedig az Alsó Központból induló, és egészen a Felső Központig áramló energiával.

Az aktiválás minden része után javasolt egy korty vizet inni, annak megjelenítéseként, hogy saját magad kelyhe vagy. Megerősítést is mondhatsz minden alkalommal: „A Végtelen Szeretet energiájában, az éber tudatosság rezonanciájában iszom ebből az élethez nélkülözhetetlen vízből, hogy oltsam tudásszomjam s így annak teljes kifejeződésévé váljak, aki vagyok.”

4 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

4/1  Éber tudat Főnix stílusban

4/2  Teljes-szívűség Főnix stílusban

4/3  Megtáltosodás Főnix Stílusban

4/4 Isteni Hajtóerő Főnix Stílusban

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

A 4 napos képzés díja 80e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

Az Egyetemes Ember szintről  a mindennapi élet újra-teremtése

Ide tartozó Aktiválási sorozatok a következők:

1. A Pénz Egyetemes Energiája

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A pénz a gazdasági élet egyéni és kollektív motorja

Ahogy az energetikailag éber tudatú életben “egyetemessé” válunk, észre vesszük az élet különböző területeinek visszahúzó energia-mintáit, egyben az igényt hatékony energia-minták létrehozására. így érkezünk el oda, hogy átalakítsuk kapcsolatunkat a pénz energiájával (is)!

Szeretnél-e többet kifejezni hatékonyan a pénz egyetemes energiájából, választott életed valóság-teremtésének eszközeként? Üdvözöld magad fejlődésed egyik leggyakorlatiasabb és magasan spirituális aspektusában! Tudod, hogy ittlétünk a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődésről szól. Azt is tudod, hogy a pénz energiája a gazdasági életben kulcs-szerepet játszik a mindennapokban.

Ez az Aktiválási sorozat meghívás arra, hogy egészségesebb, szeretet-teljesebb,kiegyensúlyozottabb kapcsolatot alakíts ki a pénz egyetemes energiájával.

A pénz fogalmát a világ minden részéről származó hiedelmek hatják át.

A pénznem definíciója:
“a pénz egyfajta rendszerének egy bizonyos országban való általános használata.”

A pénz ilyen értelemben azt a gondolatot közvetíti, miszerint a pénznemeinkben kulturális hatások vannak bekódolva. A kulturális örökség tárgya pedig egyenesen a DNS-ünkben található hatásokhoz vezet.

Az Aktiválásokkal a Végtelen Szeretet energiáját közvetítjük a DNS-ünkbe, a pénzt körülvevő régi és elavult energia hiedelmek integrálására és új kódok aktiválására.

A Végtelen Szeretet energiájának élő, elektromos és átalakító jellegét alkalmazzuk a 4 Aktiválás során.
Evolúciós lényekként, MOST alkalmas az idő arra,hogy a pénzre vonatkozó energetikai éberséget valóság-teremtsünk és a pénzhez kapcsolódó jelenlegi energiát a szív hullámhosszára emeljük.

A szinkronicitás meglovagolásával képesek vagyunk rá!

El tudod képzelni, egyénileg és kollektíven – a pénzhez kapcsolódó energia óriási, és többféle okból is mindenféle csavarral teli, torzult mintáit?. Milyen módon lehet itt egyensúlyt és egységességet teremteni? Erre csakis a Végtelen Szeretet energiája képes!
Bölcsességben és szeretetben, az aktiválások mindegyike új, evolúciós erejű energiát vált ki a pénzzel való kapcsolatodban. Az Egyetemes Aktiválások eredményeképpen tisztán meghatározhatod és valóság-teremtheted az egészségesebb, szeretetteljesebb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatod a pénz energiájával.  Elkötelezheted magad a pénzzel kapcsolatos lehető legépítőbb energia-dinamizmusoddal, valamint minden iránt, ami a valóságod e területén a tudatos választásoddal kapcsolatos.

Az Aktiválások egyedi hangolásai felgyorsítják és erősítik a Pénz Egyetemes Energiájának általad történő egyéni kifejezését. Ez Főnix Stílusú energia eszköz, tiszta útmutatásokkal teljes,használata mélyreható, átadása, befogadása könnyed.

4 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

4/1 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  Multidimenziós Pénz, Főnix Stílusban!

4/2 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  A Pénz Energiájának Emelkedetté Tétele, Főnix

     Stílusban!

4/3 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  A TE Pénz Egyetemes Energia Csereforgalmad Főnix    

    Stílusban!

4/4 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás Légy a Pénz Energiád Mestere vagy (legalább)

       Menedzsere Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

AKTIVÁTOR KÉPZÉS:

1.nap 2022 01.11. 10:00 – 14:00    Multidimenziós Pénz, Főnix Stílusban!

2.nap 2022 02.01. 10:00 – 14:00    A Pénz Energiájának Emelkedetté Tétele, Főnix Stílusban!

3.nap 2022 03.01. 10:00 – 14:00    A TE Pénz Egyetemes Energia Csereforgalmad Főnix Stílusban!

4.nap 2022 03.22. 10:00 – 14:00    Légy a Pénz Energiád Mestere vagy (legalább) Menedzsere Főnix Stílusban!

A 4 napos képzés díja 80e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

2. Egyetemes Diplomácia

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A Diplomácia Energiájának Átalakítása, Egyénileg és Kollektíven

Önmagunk kifejezésének új rezgés-sávja; annak, ahogy közös ügyeinket kezeljük a mindennapi életben.

Ahogy az energetikailag éber tudatú életben egyre “egyetemesebbé” válunk, észre vesszük az élet különböző területeinek visszahúzó energia-mintáit, egyben az igényt hatékony energia-minták létrehozására. így érkezünk el oda, hogy átalakítsuk kapcsolatunkat az Egyetemes Diplomáciával.

Önmagad ezerarcú személyes kifejezését  egyetemes diplomácia szintjére emelve  a rezgésed tükröződése merőben  új valóság lesz.
A 21. század a Nagy Kibontakozás ideje, egy bátor új világ ahhoz képest, amit eddig ismertünk. Ennek az új világnak élenjárójaként, a tudatos választásaid által tanulsz és növekedsz…

A 2019-es év az alapvető lehorgonyzás állomása az evolúciós valóság-teremtésben. A most hozott választásaink sok évig hatással lesznek az életünkre személyesen és kollektíven. Válasszd tudatosan a diplomáciád kifejezésének emelkedetté tételét és átalakítását  új módok és új hagyományok valóság-teremtésének  útján. Ezek lesznek támogatásunkra és fenntartásunkra annak érdekében, hogy energetikailag éber evolúciós lényekként élhessük az életünket, így töltve be ittlétünk célját.

Ebben a négy Aktiválásban tudatosan választod a szándékoddal az Egyetemes Diplomácia energiamintáinak építését, önmagad változatos arculatain belül! Az együtt töltött idő alatt harmonikusabb belső kapcsolatot kalibrálunk annak egyedi természetével, aki multidimenziós lényként vagy! Az Egyetemes Diplomácia Végtelen Szeretetben és együttérzésben való társ-teremtése mély belső békét idéz elő. Ez a multidimenziós béke átsugározza az univerzumot, a harmónia erőteljes rezonanciáját beállítva annak érdekében, hogy minden élettapasztalatunkban nyugodtabbak, fókuszáltabbak lehessünk, és tisztábban fejezhessük ki legmagasabb igazságunkat és bölcsességünket. Ahogy aztán gyakorolod az Egyetemes Diplomáciát, másokat is inspirálsz és segítesz abban, hogy ugyanezt tegyék saját legmagasabb igazságukkal és bölcsességükkel összhangban.
Az Egyetemes Diplomácia 4 Aktiválása  a legerőteljesebb eszközök egyike, melyek a segítségünkre vannak abban, hogy szándékkal teljes helyünket éber tudatból valóság-teremtsük a világban.

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

3/1.Aktiválás:Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind!
Egyetemes Diplomácia Egyetemes Diplomácia a TE Multidimenziós Önvalódon Belül, Főnix Stílusban!

3/2.Aktiválás: Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind!

Egyetemes Diplomácia Másokkal, Főnix Stílusban!

3/3.Aktiválás:Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind!
Meglepetés! Egyetemes Diplomata vagy, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

AKTIVÁTOR KÉPZÉS:

1.nap 2022 07.12. 10:00 – 14:00    Egyetemes Diplomácia a TE Multidimenziós Önvalódon Belül, Főnix Stílusban!

2.nap 2022 08.02  10:00 – 14:00    Egyetemes Diplomácia Másokkal, Főnix Stílusban!

3.nap 2022 09.13  10:00 – 14:00    Egyetemes Diplomata vagy, Főnix Stílusban!

A 3 napos képzés díja 60e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

3. Az Áldás Egyetemes Hídja Vagy!

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A kvantum ugrás,vagy intenzív sáv-szélesség váltás idejében igényünk lehet arra, hogy áthidalhatjuk az űrt az energiákban,amikor egy ciklus véget ér s egy új veszi kezdetét. Személyesen és kollektíven erősíthetjük a képességünket, hogy a fény és energia rezgés-mintáit kiváltsuk és közvetítsük,amelyek támogatják az Áldás Egyetemes Hídjaként való kibontakozásunkat, egyben serkentsük az energetikai éber tudatosság frekvenciájának emelését, a mostani és a jövőbeni nemzedékek számára is.

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg:

3/1 Aktiválás: Áldás BENNED, Hadd Áramoljon, Hadd Ragyogjon! Főnix Stílusban

3/2 Aktiválás: Szólítunk Minden Áldás Egyetemes Hídját! Főnix Stílusban

3/3 Aktiválás: Áldás a Földünkre és Minden Élőre! Főnix Stílusban

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

1.nap 2023.10.06  10:00 – 14:00    Áldás BENNED, Hadd Áramoljon, Hadd Ragyogjon! Főnix Stílusban

2.nap 2023    .   10:00 – 14:00    Szólítunk Minden Áldás Egyetemes Hídját! Főnix Stílusban

3.nap 2023    .    10:00 – 14:00    Áldás a Földünkre és Minden Élőre! Főnix Stílusban

A 3 napos képzés díja 60e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

4. Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként  szándéka, hogy fokozza kommunikálási képességedet önmagaddal és másokkal, az Egyetemes Mezővel való személyes kapcsolódásodon keresztül. A személyes kapcsolódásodat az energia anatómiád egyik  rendszere adja, melyet Univerzális Kalibrációs Hálónak® (UCL, Háló) hívunk. Az UCL/ Háló tudatos működtetése az energetikai kommunikáció kivételes minőségét teremti meg, a szándékaid pedig koherensebbekké és erőteljesebbekké válnak. Az  egyén által kiváltott egyedi frekvencia tiszteletben tartása új pályákat nyit meg az evolúciós energiák előtt, melyek rendkívül hatásosak a Nagy Kibontakozás jelenlegi hangsúlyos idejében.

Ebben a Mester Aktiválás Sorozatban, megkapod az aktiválást és elsajátítod, hogyan haladhatsz a kibontakoztatásában személyes szinten, a Végtelen Szeretet energiájában

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg:

3/1.Aktiválás: TE vagy az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban

3/2.Aktiválás: MI vagyunk az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban!

3/3.Aktiválás: SZÁNDÉKOK a Végtelen Szeretet Energiájában, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

1.nap 2023.06.06  10:00 – 14:00    TE vagy az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban

2.nap 2023 08.04 10:00 – 14:00    MI vagyunk az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban!

3.nap 2023 08.    10:00 – 14:00    SZÁNDÉKOK a Végtelen Szeretet Energiájában, Főnix Stílusban!

A 3 napos képzés díja 60e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

5.Átmenetek és Átalakulások, Főnix Stílusban!- Mester Aktiválás Sorozat

 

A Nagy Kibontakozás most elmélyül! Készen állsz a beható átalakulásokra, melyek most tárulnak eléd, személyes és kollektív síkon? Mi a különbség az átmenet és az átalakulás között? Miért fontos megragadnunk az átmeneteket, és ez miként növeli az átalakulás minőségét és mélységét bennünk?

Ebben a Mester Aktiválás Sorozatban megvilágítjuk az átmenet folyamatát, hogy ezek energiáját miként irányítsuk az előnyben részesített átalakulás létrehozásához – a saját választásunk szerinti átalakuláshoz! Együtt társ-teremtjük az aktiválásokat, melyek a “frekvencia rugalmasság” mesterévé válás képességét támogatják bennünk. A frekvenciád jelet küld az Univerzumnak, és minden társ-teremtődnek arról, hogy ki vagy és miért vagy itt. A “frekvencia rugalmasság” aktiválása erősíti az üzeneteidet és jelenlétedet tisztán közvetítő képességedet a Végtelen Szeretet és Bölcsesség energiájában. Itt az idő, hogy továbbfejleszd képességedet, mellyel gördülékenyebben szólhatsz magadhoz és másokhoz az energia nyelvén.

Multidimenziós lényként, az átalakulásaid ereje és célja növekvő tudatos koherenciát kíván. A “rezonanciás válasz és felelősség” aktiválás támogatni fogja a lehetőségeket, hogy a világban zajló történésekhez egyedien alkalmazkodhass és hozzájuk fejlődhess. A “rezonanciás válasz és felelősség” aktiválás további előnye, hogy evolúció- teremtő emberként erősíti jelenlétedet, hogy a Nagy Kibontakozásban részt vehess. Választásod szerint növelheted kapacitásodat az együttérzés és jóindulat energiáinak kiváltására önmagad és a kollektív számára. Mint mindig, ezen energiák megvilágítják szándékod ösvényét, és nagyobb bölcsességgel tudhatod, mikor maradj nyugalomban, és mikor és hogyan cselekedj.

Ez a Mester Aktiválás Sorozat rendkívül értékesnek bizonyulhat, most és a következő években. A sorozat folyamán, az Egyetemes Identitás következő Négy Kijelentését fogjuk aktiválni valamint használni:

1 Az Én Vagyok evolúció-teremtő kifejeződésében én … mondd ki a neved … vagyok.

2 Én Vagyok az Univerzum, mely evolúció-teremtő emberként … mondd ki a neved … fejezi ki magát.

3 Én Vagyok ami mindig is volt, ami mindig is lesz, aki evolúció- teremtő emberként … mondd ki a neved … fejezi ki önmagát.

4 Én Vagyok a kezdet és vég nélküli szeretet, aki evolúció-teremtő emberként … mondd ki a neved … fejezi ki önmagát.

 Két Aktiválást tapasztalhatsz meg:

1.“Fejleszd ki a képességedet Áldásos Könnyedségben és Természetes Bölcsességben való átmenetre, Főnix Stílusban!”

Erőteljes kalibrálódás integrálását váltod ki a tudatos átmenetek közepette. Az aktiválás hozzájárul, hogy képes légy megtapasztalni a benned lakozó természetes bölcsességet, s hogy könnyed eleganciával váltsd ki a harmónia energiáit – olyankor is, amikor az eddigi “normálon” túli, új kreatív utakra ébredsz. Képességed, hogy rugalmasabbá válj a választott frekvenciák kiváltásában, erősödik.. Ez a létállapot támogat, hogy éber tudatban, magabiztosan “igent” mondj a lehetőségeknek e változással teli időkben. Tudd, hogy kiválthatod az átmenet-frekvenciákat annak érdekében, hogy hatékonyan társ-teremthesd a választott valóságodat. Az elmúlt évek átmenetei hozzájárultak ahhoz, hogy most hol is tartasz éppen. Az aktiválás kitágítja tudatosságodat és mélyíti gyakorlati meglátásaidat, ahogy teljes szívvel megérted: az Univerzum tudja, mi a legmegfelelőbb hiteles továbbfejlődésedhez. Itt, az Egyetemes Identitás Négy Kijelentését fogjuk használni, hogy megtáltosítsuk az átmeneteinket, melyekben eddig volt részünk, melyek most történnek, és melyekre még nem került sor.

2.“Fejleszd ki az átalakulásra való képességedet mindenható erőben és céltudattal, Főnix Stílusban!”

Ahogy a könnyed eleganciájú és bölcs átmeneteket gyakorolod, egyre inkább képes leszel a tudatos átalakulásra. A “frekvencia rugalmasság” által kibontakoztatott képességek jószolgálatodra vannak. Az aktiválás hozzájárul ahhoz, hogy mindenható erőben és céltudatosan transzformálódj. A transzformáció szó azt jelenti: megváltozni alakban, természetben vagy funkcióban. A Nagy Kibontakozás idejében, meghívásod van – vagy akár isteni ösztönzést is kaphatsz – hogy megváltozz alakban, természetben és funkcióban! A “rezonanciás válasz és felelősség” által, az átalakulásaid kiteljesítik hiteles jelenlétedet és teljesszívű megtestesítését multidimenziós Lényednek. Ítt is alkalmazzuk az Egyetemes Identitás Négy Kijelentését azon transzformációk aktiválásához, melyek a legfontosabbnak bizonyulnak mindannyiunk számára, egyénileg és…kollektíven!

 

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

KÉPZÉS:

A 2 napos képzés díja 40e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

6.Föld és Csillagok szülötte vagy, Főnix Stílusban!- Mester Aktiválás Sorozat

A Nagy Kibontakozás folytatódik, a tudat isteni hajtóereje pedig növeli az energetikailag éber tudatú élet képességét bennünk, multidimenziós lényekként. A meghívás, hogy hitelesen újradefiniáljuk, kik vagyunk – személyesen és kollektíven – az egész világnak szól.

Ebben a Mester Aktiválás Sorozatban az EMF Kiegyenlítő Technikából ismert 36 oktaéder aktiválását végezzük az új energiában!

A sorozat Első Blokkjában: FÖLD szülötte, Főnix Stílusban! – az 1-12 mintázatot aktiváljuk. Az aktiválandó energiák rendkívülien tiszták és regeneráló, tápláló és nevelő hatású frekvenciákkal telítettek. A “nevelő hatású” kifejezéssel azt próbálom érzékeltetni, hogy milyen információk találhatók ezen frekvenciákban. Az energiaminták multidimenziósak és csillagszerűek, izgatottan várom, hogy közösen társ-teremtsük ezeket az aktiválásokat. Az Első Blokkban létrehozott alapok nyitják meg bennünk saját egyedi csillagmag energiáinkhoz a csatornákat.

Ezután, a Második Blokkban: CSILLAGOK szülötte, Főnix Stílusban! – a 13-36 mintázatokat aktiváljuk. Bizony, a “FÖLD szülötte” részekhez 12 mintázat tartozik, a “CSILLAGOK szülötte” részekhez pedig 24 mintázat … őseink/elődeink pedig mosolyognak.

 

 Két Aktiválást tapasztalhatsz meg:

 

1. FÖLD szülötte, Főnix Stílusban!

2.CSILLAGOK szülötte, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

KÉPZÉS:

A 2 napos képzés díja 40e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

7.Képzeld el: Evolúciós idővonalak! – Mester Aktiválás Sorozat

A párhónapos „pihenő” és/vagy egyéni fejlődés után most itt a rendkívüli alkalom, hogy becsatlakozzunk a nemzetközi csoportba, és felvegyük eszköztárunkba ezt az új programot – magyar tolmácsolással. Már a címe is inspiráló: Evolúciós idővonalak! Peggytől idézve: „Ez a Mester Aktiválás sorozat azon új képességeket fogja aktiválni, melyekkel tudatosan választunk és gyakorlottan új idővonalakat állítunk be. Az új képességek frekvenciái új valóságok társ-teremtésére képesítenek, személyes és kollektív szinten, ezekben az evolúciós rezgést hordozó és transzformáló időkben.”
Mondj igent önmagadnak, és tarts velünk!
Két Aktiválást tapasztalhatsz meg:

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

KÉPZÉS:

A 2 napos képzés díja 40e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

8. A jelenlét Ereje – Mester Aktiválás Sorozat

Az energetikai ébertudatnak ezek az új minőségei megfiatalítanak, ahogy élenjáró evolúcióteremtőként éled az életed! Az átalakulás energiái tovább erősödnek a Nagy Kibontakozás mostani idején. Teljes emberiségcsaládunknak ott a lehetőség, hogy kifejlessze a teljesszívű rugalmasságra való képességeit, valamint növelje azokat, melyekkel legértékesebb forrása: személyes energiája mesterévé válhat. Ahogy ezt mi megtesszük önmagunknak, azzal inspiráljuk a többieket is, hogy ezt tegyék, saját belső bölcsességükkel összhangban. A jelenlétedben lévő erő a legértékesebb kifejezése annak a képességednek, mellyel személyes és kollektív szinten hozzájárulsz a jelenlegi bolygószintű tudat-váltáshoz: a Nagy Kibontakozáshoz.

 

 Egy Aktiválást tapasztalhatsz meg:

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

KÉPZÉS:

A 1 napos képzés díja 20e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

9.A szándék ereje, Főnix Stílusban! – Mester Aktiválás Sorozat

Ajándék online hangolás, október 4.

 

Ez az aktiválás egy erőteljes újrakalibrálódás, kifejezetten a jelenlegi időszakban. Lehetőséged lesz „igent” mondani annak, aki vagy, és felfedezni, miként fejezd ki önmagadat, tisztázva célirányodat, szándékodat. Az aktiválás egy újabb lépés, sőt, talán egy újabb nagy ugrás a multidimenziós kiteljesítettség frekvenciáiba, Főnix Stílusban! Köszönet mindenkinek, aki eddig feliratkozott rá; hálás vagyok teljesszívű jelenlétükért. Aki még nem iratkozott fel, meghallgathatja az interjút, s kérem, hogy a szívével hallgassa. Kívánom, hogy tudd ennek az energetikai eszköznek az értékét önmagad és mások számára.
Két aktiválást tapasztalhatsz meg
1. TE egyedi vagy, a TE szándékod Főnix Stílusban!
2. MI összeforrottak vagyunk, a MI szándékunk Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

KÉPZÉS:

A 2 napos képzés díja 40e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

10. Reflexiók és Mester Aktiválás

 

Bölcs, teljesszívű, multidimenziós önmagadként, szeretnéd elkötelezettebben társ-teremteni és élni az általad választott életet? Szeretnéd kiteljesíteni képességedet, hogy megvalósítsd a számodra fontos projekteket / terveket? Kész vagy egy mélyreható / elementáris módot elsajátítani arra, hogyan irányítsd és szabályozd legértékesebb forrásodat, személyes energiádat? Élvezd, hogy következetesen végzed azt, amiről azt mondtad, csinálni akarod, valamint annak jutalmát, ami a boldogságod és jól-levésed iránti energetikai elköteleződéssel jár.

Ezen a Reflexiók ülés és Mester Aktiválás kombinált programon, egyesíteni fogod a világos szándék rendkívüli erejét az önmagad iránti hiteles elköteleződés energiamintáinak aktiválásával. Tapasztald meg az Önhatékonyság és még annál is több minden áldásait!

Egy aktiválást tapasztalhatsz meg

1.Tudatos elkötelezettséged ereje, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

KÉPZÉSEK:

Az 1 napos képzés díja 20e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

11.Világvíziónk! Főnix Stílusban

Mindannyian tudatában vagyunk, hogy emberiségcsaládunk , társ-teremtőink egyes tagjai, tudatosan vagy nem tudatosan, úgy érzik, megoszthatnak bennünket és eldönthetik helyettünk, milyen legyen a világvíziónk, jövőképünk. Számos tudatos csoport bölcsen másfajta világvízió és még több társ-teremtését választja. Most készen állunk, hogy újabb kalibrálódási szintre emeljük magunkat, hogy a békével telt kiteljesedettség / átlényegültség világvízióját teremtsük együtt.

 

Te és én önmagunkat bölcs, teljesszívű, multidimenziós lényekként definiáljuk. Vagyunk páran, magamat is beleértve, akiknek a bölcsesség rész ebből kis plusz-munkát igényel; de hát együtt vagyunk ebben! Tudjuk, hogy alapvetően úgy kell kiteljesíteni / átlényegíteni világvíziónkat, hogy másokra ne erőltessük rá azt. Gyakorolni fogjuk, hogy szabadon elegyítsük egyesített világvíziónkra vonatkozó észlelésünket, s felfedezzük, mi lehetséges most, amit társ-teremthetünk. Tudatos elköteleződésben, egymás mellett állunk, egyediként és egybeforrottként!

Egy aktiválást tapasztalhatsz meg

1.Világvíziónk! Főnix Stílusban

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

KÉPZÉSEK:

 

12. Tanárok Tanára

 

Ez az aktiválás élő bemutatása annak, hogy miként vagy egyénként ragyogóan egyedi, az emberiségcsalád tagjaként pedig miként vagyunk mindannyian társ-teremtőkként egybeforrottak az Egy-Mezőben.

Az új energiák komplexitása és a valóság átalakulása a Nagy Kibontakozásnak ebben az idejében több mint egyetlen egyén törekvéseit foglalja magába. Az egyetemes meghívás arra vonatkozik, hogy koherens kollektív társ-teremtést alakítsunk az új energiák, új megértések s az általuk hozott együttműködés új módjainak megjelenítésére. A kollektív társ-teremtésben az új információ hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá válik. Ebben a felfokozott energetikailag éber tudatban, azon új valóságokat társ-teremted, melyek jelentőségteljesek és valóságosak … egyénileg s kollektíven.

Két aktiválást tapasztalhatsz meg

1. A TE Egyedi Szikrád a Nagy Kibontakozásban, Főnix Stílusban!

2. Az Ő Egyedi Szikrájuk a Nagy Kibontakozásban, Főnix Stílusban!

 

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

 

AKTIVÁTOR KÉPZÉSEK:

1.nap 2022 12.28. 10:00 – 14:00    A TE Egyedi Szikrád a Nagy Kibontakozásban, Főnix Stílusban!

2.nap 2023 01.20 10:00 – 14:00    Az Ő Egyedi Szikrájuk a Nagy Kibontakozásban, Főnix Stílusban!

A 2 napos képzés díja 40e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com