Az Egyetem Ember a Végtelen ÉN, Isteni ÉN, a Forrás, a Teljesség – vagy ahogy te szereted hívni – energia- / rezgés-mintából, éber tudatban  létállapotot jelenti:

“Nem kis cseppje vagy a tengernek,

a mindenható óceán vagy a kis cseppben.” Rumi

A teljesség tudatodból töltesz be a 3D-s létsíkra, és ilyen módon a teljességedből való önkifejezésre képesíted magad.

Ez az eredendő helyed, beágyazottságod az Egyetemes Mezőben.

 

(Kép:Egyetemes ember mintázat)

 

Három szinten aktiválhatod az energia rendszeredet az Egyetemes Ember  létsíkra:

1. Egyetemes Ember szíve

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az Egyetemes Ember Szíve energetikai tartás vagy váz-rendszer, amit a 3 fő energia központ / csakra teljességre hangoltsága hoz létre. Ezek: Szív központ – Harmadik vagy Belső Szem – Napfonat központ. Mindhárom központ szív és elme aspektusai – 3 szív és 3 elme – hangolódnak össze magas koherenciában, szinte eggyé forrva.
Az Egyetemes Ember Szívére hangoló aktiválással a teljes-szívűség sávszélességére emeljük a tudatszintünket, és erre másokat is serkentünk, olyan világnak teremtve új alapokat, amely azokból az emberekből áll, akik tudják, hogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, egyben különleges  egyének vagyunk. Itt az idő, hogy teljes-szívű emberekként többet fejezzünk ki szívünk intelligenciájából, és   aszerint cselekedjünk.
Evolúciós lények vagyunk,  energetikailag éber tudatban élve! Az aktiválás támogatást nyújt, hogy felismerd, mi a tennivalód valóság-teremtői  víziód és értékrended szerint, a változásnak jelenlegi idejében.

1 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten.

Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

Az Aktiválásodról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5 óra, díja:5e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

2.Egyetemes Elme Fúzió

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az evolúciós fejlődés jelenlegi fordulópontjánál, mind egyéni, mind kollektív szinten készen állunk az Egyetemes Kalibrációs Háló szerkezetében és működésében rejlő új tudás ajándékainak befogadásárat, és arra, hogy miként alkalmazhatjuk mindezt az energetikailag éber tudatú élet kialakításával kapcsolatos tennivalókra.Az aktiválások során információk tárulnak fel az Egyetemes Kalibrációs Háló jelentőségéről, valamint annak multidimenziós aspektusairól; hogy mit jelent az energetikailag éber tudatú élet a mindennapokban.

Kollektív szintű közös fókusz az, hogy együtt új formákat valóság-teremtsünk annak kifejezésére, akik most vagyunk. Miként éljük általunk választott életünket nagyobb szabadságban? Gyakoroljuk az energia megválasztását, amit tudatosan hozunk mozgásba. Az érzelmek -a mozgásban lévő energia-új sávszélessége a képesítettség új kifejezésmódjait nyitja meg egyénileg,és kollektíven. Az információk, Aktiválások ( és  Összehangolások, amennyiben Aktivátor kívánsz lenni) egyedülállóak… ahogy mi is egyedülállóak vagyunk.

Aktiválásokkal hasznunkra fordítjuk az “Egyetemes Elme Fúzió” új dinamikáját, az Egyetemes Kalibrációs Háló , és az Egyetemes Elme Mező ( avagy Kozmikus Háló, vagy bármely megnevezés amely az egyetemes energiák végtelen tengerére utal a számodra) közti kapcsolatot és érintkező felületét.

2 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten

Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

2/1. Az Új Utak benned vannak -Aktiválás – Az Egyetemes Kalibrációs Háló találkozása az Egyetemes Elme Mezővel!

Ez az élmény felgyorsítja a (többet) tudás, az onnan való cselekvés és “kvantummá” válás képességét , olyan  módokon, melyek egyedülállóan a tiéid!

2/2. Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak -Aktiválás

Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak aktiválás különleges Főnix Inspirációk és Meglátások energia-mintáira hangolás. A kvantum kreativitás örömteli tudatosságát érezheted, ahogy az Egyetemes Elme Mező új csatornáival érintkezel.

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

 

3.Egyetemes Jelenlét

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Kiinduló energetikai beállítás:

‘Egyetemes Ember vagyok Az Egyetemes Jelenlétem teljes kifejezését választom
Meghívom lényem teljességét, hogy a megvilágosodás szent vegyületeit termelje
Tudom, hogy a szabadság kulcsa a testemben való teljes jelenlét.’

Ezzel a Mantrával azt üzenjük magunknak, hogy készen állunk fizikai, mentális, érzelmi és spirituális értelemben arra, hogy a tudatosság új létállapotait váltsuk ki. Magasabb érvelő képesség bontakozik ki bennünk, egyben  megértjük, hogy a bőségben gyarapodó élet valóság-teremtéséhez a jelenlét új módjai igényeltetnek – egyéni és kollektív szinten, Itt az ideje, hogy teljesebb ‘formában’ legyünk jelen.

Fenséges fény-lény vagy, egyszersmind fizikai testben létezel! Emlékszel? A felemelkedés a testbe érkezik meg. Az  első  3 aktiválással a gerincen és a lábakon át lefelé áramló energiával dolgozunk, egészen az Alsó Központig. A sorozat befejező részeiben pedig az Alsó Központból induló, és egészen a Felső Központig áramló energiával.

Az aktiválás minden része után javasolt egy korty vizet inni, annak megjelenítéseként, hogy saját magad kelyhe vagy. Megerősítést is mondhatsz minden alkalommal: “A Végtelen Szeretet energiájában, az éber tudatosság rezonanciájában iszom ebből az élethez nélkülözhetetlen vízből, hogy oltsam tudásszomjam s így annak teljes kifejeződésévé váljak, aki vagyok.”

4 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

4/1  Éber tudat Főnix stílusban

4/2  Teljes-szívűség Főnix stílusban

4/3  Megtáltosodás Főnix Stílusban

4/4 Isteni Hajtóerő Főnix Stílusban

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra/ Aktiválás, díja:5e Ft/ Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

 

Az Egyetemes Ember szintről  a mindennapi élet újra-teremtése

Ide tartozó Aktiválási sorozatok a következők:

1. A Pénz Egyetemes Energiája

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A pénz a gazdasági élet egyéni és kollektív motorja

Ahogy az energetikailag éber tudatú életben “egyetemessé” válunk, észre vesszük az élet különböző területeinek visszahúzó energia-mintáit, egyben az igényt hatékony energia-minták létrehozására. így érkezünk el oda, hogy átalakítsuk kapcsolatunkat a pénz energiájával (is)!

Szeretnél-e többet kifejezni hatékonyan a pénz egyetemes energiájából, választott életed valóság-teremtésének eszközeként? Üdvözöld magad fejlődésed egyik leggyakorlatiasabb és magasan spirituális aspektusában! Tudod, hogy ittlétünk a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődésről szól. Azt is tudod, hogy a pénz energiája a gazdasági életben kulcs-szerepet játszik a mindennapokban.

Ez az Aktiválási sorozat meghívás arra, hogy egészségesebb, szeretet-teljesebb,kiegyensúlyozottabb kapcsolatot alakíts ki a pénz egyetemes energiájával.

A pénz fogalmát a világ minden részéről származó hiedelmek hatják át.

A pénznem definíciója:
“a pénz egyfajta rendszerének egy bizonyos országban való általános használata.”

A pénz ilyen értelemben azt a gondolatot közvetíti, miszerint a pénznemeinkben kulturális hatások vannak bekódolva. A kulturális örökség tárgya pedig egyenesen a DNS-ünkben található hatásokhoz vezet.

Az Aktiválásokkal a Végtelen Szeretet energiáját közvetítjük a DNS-ünkbe, a pénzt körülvevő régi és elavult energia hiedelmek integrálására és új kódok aktiválására.

A Végtelen Szeretet energiájának élő, elektromos és átalakító jellegét alkalmazzuk a 4 Aktiválás során.
Evolúciós lényekként, MOST alkalmas az idő arra,hogy a pénzre vonatkozó energetikai éberséget valóság-teremtsünk és a pénzhez kapcsolódó jelenlegi energiát a szív hullámhosszára emeljük.

A szinkronicitás meglovagolásával képesek vagyunk rá!

El tudod képzelni, egyénileg és kollektíven – a pénzhez kapcsolódó energia óriási, és többféle okból is mindenféle csavarral teli, torzult mintáit?. Milyen módon lehet itt egyensúlyt és egységességet teremteni? Erre csakis a Végtelen Szeretet energiája képes!
Bölcsességben és szeretetben, az aktiválások mindegyike új, evolúciós erejű energiát vált ki a pénzzel való kapcsolatodban. Az Egyetemes Aktiválások eredményeképpen tisztán meghatározhatod és valóság-teremtheted az egészségesebb, szeretetteljesebb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatod a pénz energiájával.  Elkötelezheted magad a pénzzel kapcsolatos lehető legépítőbb energia-dinamizmusoddal, valamint minden iránt, ami a valóságod e területén a tudatos választásoddal kapcsolatos.

Az Aktiválások egyedi hangolásai felgyorsítják és erősítik a Pénz Egyetemes Energiájának általad történő egyéni kifejezését. Ez Főnix Stílusú energia eszköz, tiszta útmutatásokkal teljes,használata mélyreható, átadása, befogadása könnyed.

4 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

4/1 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  Multidimenziós Pénz, Főnix Stílusban!

4/2 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  A Pénz Energiájának Emelkedetté Tétele, Főnix

     Stílusban!

4/3 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  A TE Pénz Egyetemes Energia Csereforgalmad Főnix    

    Stílusban!

4/4 A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás Légy a Pénz Energiád Mestere vagy (legalább)

       Menedzsere Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

AKTIVÁTOR KÉPZÉS:

1.nap 2021 03.21. 10:00 -14:00     A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás/Összehangolás  Multidimenziós Pénz, Főnix Stílusban!

2. nap 2021.04.25.  10:00 -14:00   A Pénz Egyetemes Energiája Aktiválás  A Pénz Energiájának Emelkedetté Tétele, Főnix  Stílusban!

3. nap

4.nap

A képzés díja 52e Ft

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

2. Egyetemes Diplomácia

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A Diplomácia Energiájának Átalakítása, Egyénileg és Kollektíven

Önmagunk kifejezésének új rezgés-sávja; annak, ahogy közös ügyeinket kezeljük a mindennapi életben.

Ahogy az energetikailag éber tudatú életben egyre “egyetemesebbé” válunk, észre vesszük az élet különböző területeinek visszahúzó energia-mintáit, egyben az igényt hatékony energia-minták létrehozására. így érkezünk el oda, hogy átalakítsuk kapcsolatunkat az Egyetemes Diplomáciával.

Önmagad ezerarcú személyes kifejezését  egyetemes diplomácia szintjére emelve  a rezgésed tükröződése merőben  új valóság lesz.
A 21. század a Nagy Kibontakozás ideje, egy bátor új világ ahhoz képest, amit eddig ismertünk. Ennek az új világnak élenjárójaként, a tudatos választásaid által tanulsz és növekedsz…

A 2019-es év az alapvető lehorgonyzás állomása az evolúciós valóság-teremtésben. A most hozott választásaink sok évig hatással lesznek az életünkre személyesen és kollektíven. Válasszd tudatosan a diplomáciád kifejezésének emelkedetté tételét és átalakítását  új módok és új hagyományok valóság-teremtésének  útján. Ezek lesznek támogatásunkra és fenntartásunkra annak érdekében, hogy energetikailag éber evolúciós lényekként élhessük az életünket, így töltve be ittlétünk célját.

Ebben a négy Aktiválásban tudatosan választod a szándékoddal az Egyetemes Diplomácia energiamintáinak építését, önmagad változatos arculatain belül! Az együtt töltött idő alatt harmonikusabb belső kapcsolatot kalibrálunk annak egyedi természetével, aki multidimenziós lényként vagy! Az Egyetemes Diplomácia Végtelen Szeretetben és együttérzésben való társ-teremtése mély belső békét idéz elő. Ez a multidimenziós béke átsugározza az univerzumot, a harmónia erőteljes rezonanciáját beállítva annak érdekében, hogy minden élettapasztalatunkban nyugodtabbak, fókuszáltabbak lehessünk, és tisztábban fejezhessük ki legmagasabb igazságunkat és bölcsességünket. Ahogy aztán gyakorolod az Egyetemes Diplomáciát, másokat is inspirálsz és segítesz abban, hogy ugyanezt tegyék saját legmagasabb igazságukkal és bölcsességükkel összhangban.
Az Egyetemes Diplomácia 4 Aktiválása  a legerőteljesebb eszközök egyike, melyek a segítségünkre vannak abban, hogy szándékkal teljes helyünket éber tudatból valóság-teremtsük a világban.

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg ezen a szinten:
Az Aktiválások energia mintákat ébresztenek az energia rendszerünkben, amelyek új sávszélességre röppentenek. Kérlek, tudd, hogy minden aktiválás saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódik, úgy, ahogy az számodra helyénvaló. Légy tisztában azzal, hogy te mondasz “igent” önmagadnak.

3/1.Aktiválás:Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind
Egyetemes Diplomácia Egyetemes Diplomácia a TE Multidimenziós Önvalódon Belül, Főnix Stílusban!

3/2.Aktiválás: Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind!

Egyetemes Diplomácia Másokkal, Főnix Stílusban!

3/3.Aktiválás:Egyetemes Diplomácia! Multidimenziós Valóság-teremtők Mind!
Meglepetés! Egyetemes Diplomata vagy, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

3. Az Áldás Egyetemes Hídja Vagy!

Ajándék hangoláshoz kattints ide

A kvantum ugrás,vagy intenzív sáv-szélesség váltás idejében igényünk lehet arra, hogy áthidalhatjuk az űrt az energiákban,amikor egy ciklus véget ér s egy új veszi kezdetét. Személyesen és kollektíven erősíthetjük a képességünket, hogy a fény és energia rezgés-mintáit kiváltsuk és közvetítsük,amelyek támogatják az Áldás Egyetemes Hídjaként való kibontakozásunkat, egyben serkentsük az energetikai éber tudatosság frekvenciájának emelését, a mostani és a jövőbeni nemzedékek számára is.

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg:

3/1 Aktiválás: Áldás BENNED, Hadd Áramoljon, Hadd Ragyogjon! Főnix Stílusban

3/2 Aktiválás: Szólítunk Minden Áldás Egyetemes Hídját! Főnix Stílusban

3/3 Aktiválás: Áldás a Földünkre és Minden Élőre! Főnix Stílusban

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS:

 

4. Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként

Ajándék hangoláshoz kattints ide

Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként  szándéka, hogy fokozza kommunikálási képességedet önmagaddal és másokkal, az Egyetemes Mezővel való személyes kapcsolódásodon keresztül. A személyes kapcsolódásodat az energia anatómiád egyik  rendszere adja, melyet Univerzális Kalibrációs Hálónak® (UCL, Háló) hívunk. Az UCL/ Háló tudatos működtetése az energetikai kommunikáció kivételes minőségét teremti meg, a szándékaid pedig koherensebbekké és erőteljesebbekké válnak. Az  egyén által kiváltott egyedi frekvencia tiszteletben tartása új pályákat nyit meg az evolúciós energiák előtt, melyek rendkívül hatásosak a Nagy Kibontakozás jelenlegi hangsúlyos idejében.

Ebben a Mester Aktiválás Sorozatban, megkapod az aktiválást és elsajátítod, hogyan haladhatsz a kibontakoztatásában személyes szinten, a Végtelen Szeretet energiájában

3 Aktiválást tapasztalhatsz meg:

3/1.Aktiválás: TE vagy az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban

3/2.Aktiválás: MI vagyunk az Egyetemes Mező, Főnix Stílusban!

3/3.Aktiválás: SZÁNDÉKOK a Végtelen Szeretet Energiájában, Főnix Stílusban!

Az Aktiválásaidról készülő hanganyagot megkapod a gyakorlásra vonatkozó útmutatásokkal együtt.

Időtartam:1.5-2.0 óra / Aktiválás, díja:5e Ft / Aktiválás

Jelentkezés:somikovacsmaria@gmail.com

KÉPZÉS: