27 ?letlecke Eckhart Tolle toll?b?l, amit felt?tlen?l ismerned kell!

Tal?n m?r hallott?l Eckhart Toll?r?l, a neves ?r?r?l ?s spiritu?lis tan?t?r?l. Ha pedig nem, akkor val?sz?n?leg nem hi?ba tal?lkozt?l most a nev?vel. Figyelj. Lehet, hogy most van sz?ks?ged arra, hogy az ?let ?s a szenved?s egy ?j perspekt?v?j?val tal?lkozz.

27 ?letlecke Eckhart Tolle toll?b?l

Bestsellerei, az ??j F?ld? ?s ?A most hatalma? sz?zezrek ?let?t v?ltoztatta meg vil?gszerte, egyedi ?s vonz? st?lus?nak k?sz?nhet?en. Tolle gyakorlatilag egyszer? szavakba ?lteti ?t a sokak sz?m?ra el?rhetetlennek t?n? spiritu?lis tapasztalatokat. Az Angli?ban folytatott filoz?fiai tanulm?nyai alatt rem?ny vesztve kereste az Igazs?got, majd 29 ?ves depresszi?s fiatalk?nt olyan rejtelmes felismer? pillanaton ment kereszt?l, amely gy?keresen megv?ltoztatta addigi vil?gn?zet?t.

Eckhart Tolle imm?r p?r ?vtizede inspir?l m?sokat k?nyvei ?s besz?dei ?ltal, azt hirdetve, hogy az ?let sokkal egyszer?bb ann?l, mint ahogy azt az elm?nk ?rtelmezi. Hogy a lehorgonyozni a jelenben: boldogs?g. Igaz?n figyelemrem?lt?, ahogyan Tolle roppant egyszer?s?ggel ?tadja mindazoknak a spiritu?lis igazs?goknak a l?nyeg?t, amelyeket tan?t?k hadai hagytak r?nk a t?rt?nelem ?vezredei folyam?n. Sokan v?lik ?gy, hogy amit Eckhart Tolle mond, az J?zus vagy Buddha tan?t?sainak kort?rs szint?zise.

1. ?letedben a jelen pillanat a leg?rt?kesebb

?Az emberekben nem tudatosul az, hogy a MOST nem m?s, mint ami mindig is volt, nem l?tezik m?lt vagy j?v?, csak eml?kezet ?s v?gy?d?s, melyek az elm?ben zajlanak.?

2. ?A m?lt semmilyen er?vel nem b?r a jelen pillanat f?l?tt.?

3. Az ?let mindig fel fogja k?n?lni neked azokat a megtapasztal?sokat, amelyek a tudatod fejl?d?s?t seg?tik majd.

?Az ?let majd minden tapasztalatot felk?n?l neked, hogy a tudatod fejl?d?s?ben seg?tsen.Honnan tudod, hogy melyik az a tapasztalat, amire sz?ks?ged van? Ez nem m?s, mint amit ?pp most tapasztalsz.?

4. B?rhol is l?gy, l?gy ott teljesen

?B?rhol is l?gy, l?gy ott teljesen. Ha ?gy l?tod, hogy a jelen, amin kereszt?l m?sz elviselhetetlen ?s ez boldogtalann? tesz, h?rom lehet?s?ged van: kil?pni a helyzetb?l, megv?ltoztatni a helyzetet, vagy pedig teljes m?rt?kben elfogadni azt a helyzetet. Ha felel?ss?get akarsz v?llalni az ?leted?rt, akkor v?lasztanod kell a h?rom k?z?l. ?s most kell v?lasztanod. Azut?n pedig v?llalni a k?vetkezm?nyeit.?

5.Mindig mondj IGENT a jelenre

?Az elfogad?s passz?v magatart?snak hangzik, de val?j?ban minden egyes alkalommal valami ?jat hoz a vil?gra. Az a b?ke, az a finoman rezg? energia: az a tudatoss?g.?

?Fogadj el ? majd cselekedj. B?rmit is hozzon a jelen pillanat, ?gy fogadd el, mintha te magad v?lasztottad volna. Mindig m?k?dj egy?tt vele, ne ellene dolgozz.?

?Mindig mondj igent a jelenre. Mi lehet ann?l ?rtelmetlenebb ?s but?bb, mint hogy ellen?llj egy olyan dolognak, ami eleve megt?rt?nik. Van ann?l ostob?bb dolog, mint hogy ellen?llj mag?nak az ?letnek? Engedd el magad abban, ami van. Mondj igent az ?letre ? ?s megl?tod majd, ahogy az ?let hirtelen kezd ?rted dolgozni, ?s nem ellened.?

6. ?A boldogtalans?g els? oka soha sem maga a helyzet, hanem a r?la alkotott gondolataid.?

7. Ne vedd olyan komolyan az ?letet

?Az ?let nem ?ppen annyira komoly, mint amennyire az elm?nk azz? teszi.?

8. V?kony hat?rvonal v?lasztja el azt, hogy tiszteled a m?ltat vagy elveszel benne

?V?kony hat?rvonal v?lasztja el azt, hogy tiszteled a m?ltat vagy elveszel benne. P?ld?ul, tudatos?thatod az elk?vetett hib?idat, majd tov?bbmehetsz ?s koncentr?lhatsz a jelenre. Ez azt jelenti, hogy megbocs?tott?l magadnak.?

9. A lemond?s sok er?t ?s b?tors?got k?v?n

?N?ha, lemondani valamir?l, valakir?l, egy helyzetr?l, sokkal t?bb er?t k?vetel ann?l, mint kitartani vagy ragaszkodni ahhoz a helyzethez.?

?Bizonyos v?ltoz?sok els?re negat?vnak t?nnek, de hamarosan r?j?ssz, hogy ez ?ltal hely teremt?dik az ?letedben valami ?j sz?m?ra.?

10. ?l?l?ny vagy, nem egy g?pezet.

?Napjaink hajt?vad?szat?ban mindannyian t?l sokat gondolkodunk, t?l sokat akarunk ?s megfeledkez?nk a L?T egyszer? boldogs?g?r?l.?

11. Ne katalogiz?ld se az embereket, se pedig magadat

?Ha gondolataiddal meghat?rozod ?nmagad, akkor korl?tozod magad. Ne oszt?lyozd az embereket vagy magadat. Nem meghalni fogsz, hanem ?jj? sz?letni. Az se ?rdekeljen, ha m?sok meghat?roznak t?ged, mert amikor ezt teszik, csak ?nmagukat korl?tolj?k, teh?t ez az ?k probl?m?juk.?

12. T?bb vagy az elm?dn?l

?Egy m?lyebb szinten m?r egy teljes l?ny vagy. Amikor erre r?j?ssz, egy ?r?mteli energia vesz k?r?l.?

?Az elm?ddel ?s gondolataiddal azonos?tani magad azt jelenti, hogy az id? fogs?g?ban vagy: majdnem kiz?r?lag csak eml?kek ?s v?gyak h?l?j?ban ?lni.?

?A szabads?g kezdete azt jelenti, hogy ?szreveszed, nem te vagy az, aki gondolkodik. Amikor erre r?j?ssz, egy fels?bb tudatszint aktiv?l?dik. Akkor majd r?j?ssz, hogy a gondolat m?g?tt az intelligencia sz?les mez?je ter?l el, hogy a gondolat csup?n egy v?kony intelligencia fonalacska. Azut?n ?szreveszed, hogy minden, ami igaz?n sz?m?t ? a sz?ps?g, szeretet, kreativit?s, boldogs?g ?s bels? b?ke ? mind az elm?n t?lr?l gy?kereznek. Elkezdesz fel?bredni.?

13. ?Minden, ami igaz?n sz?m?t, sz?ps?g, szeretet, kreativit?s, boldogs?g, bels? b?ke ? az elm?n k?v?lr?l sarjad.?

14. Ahol nincs ego, ott igazi szeretet van

?Az az ?rtatlan kapcsolat, ami f?l?tt nem az ego domin?l, az ill?zi?kelt? folyamataival ?s az elismer?s ig?ny?vel. Egy ilyen kapcsolatban l?tezik egy ?raml?s, egy nyitotts?g, egy, a m?sik szem?ly ir?nt val? figyelmess?g, ami akaratt?l mentes.?


15. A szeretetet magadon k?v?l nem tal?lod meg

?A szeretet egy l?tforma. A te szereteted nem k?v?l van, hanem m?lyen benned van. Sosem tudod elvesz?teni ?s sosem tud elvesz?teni t?ged.?

16. Min?l t?bbet koncentr?lsz a rosszra, elm?d ann?l jobban megsz?llottja lesz a negat?v dolgoknak

?Az emberek hajlamosak jobban ?sszpontos?tani a negat?v dolgokra, ?s kev?sb? a pozit?vokra. Akkor pedig az elme megsz?llottja lesz a negat?v, ?t?letekkel ?s aggodalmakkal teli gondolatoknak, amelyeket a j?v? gondolata sz?l, ?s ?gy tov?bb.?

17. ?Valah?nyszor sz?ved m?ly?b?l elfogadod ezt a pillanatot, ?gy, ahogy van ? form?j?t?l f?ggetlen?l ? b?kes?gben vagy.?

18. Amikor panaszkodsz, ?ldozatt? v?lsz

?A panaszkod?s az ?ami van? el nem fogad?sa. Ez a viselked?s egy nem tudatos?tott negat?v t?ltetet hordoz mag?ban. Amikor panaszkodsz, ?ldozatt? v?lsz. De amikor arr?l besz?lsz, hogy mi t?rt?nik veled, an?lk?l, hogy ?ldozatot csin?ln?l magadb?l, akkor a te kezedben van az ir?ny?t?s. V?ltoztass a helyzeten, ha sz?ks?ges vagy lehets?ges; l?pj ki a helyzetb?l vagy fogadd el. B?rmi m?s ?r?lts?g.?

19. A kiv?teless?g nem Isten szeretete, hanem az ego szeretete

?A szeretet nem szelekt?v, ahogy a nap f?nye sem szelekt?v. Nem tesz csak egy embert k?l?nlegesebb?. Nem kiz?r?lagos. A kiz?r?lagoss?g nem Isten szeretete, hanem az ego szeretete. M?gis, biztosan k?l?nb?zik, hogy milyen intenz?ven ?lj?k meg az igaz szeretetet.?

Lehet, hogy valaki jobban t?kr?zi a szeretetedet m?sokn?l, s ha ? is ugyan?gy ?rez, mint te, azt mondhatn?d, hogy egy romantikus kapcsolatban vagy vele. De a kapcsolat, ami k?zted ?s k?zte van ugyanaz a kapcsolat, mint ami k?zted ?s a buszon melletted ?l? k?zt van, vagy k?zted ?s egy mad?r vagy egy fa k?zt. Csup?n az intenzit?s k?l?nb?zik, amellyel ezt ?rzed.?

20. ?lj hitelesen!

?A hiteles emberi kapcsolatok lehetetlenn? v?lnak, ha szerepet j?tszol.?

?Egy olyan k?ppel val? azonosul?s, amelyet mi alkottunk meg magunkr?l vagy m?sok alkotnak meg r?lunk, nem egy hiteles ?letforma.?

21. A keres?s a boldogs?g ellens?ge

?Ne keresd a boldogs?got. Ha keresed, nem fogod megtal?lni, mert a boldogs?g ellens?ge maga a keres?s.?

22. ?A l?tez?s legm?lyebb szintj?n, te egy vagy Mindennel, ami van.?

23. Azt kapod, amit adsz

?Amit m?sokkal teszel, azt ?nmagaddal teszed.?

24. A cselekv?s jobb a t?tlens?gn?l

?B?rmilyen tett jobb a t?tlens?gn?l, ha m?r hosszabb ideje egy bizonyos helyzetben rostokolsz. Ha hib?zt?l, legal?bb tanult?l abb?l az esetb?l is valamit, ?gy m?r nem tekinthet? hib?nak t?bb?. Ha benne ragadsz abban a szitu?ci?ban, akkor nem tanult?l semmit.?

25. Ha a forr?st megtiszt?tj?k, a foly? is tiszta lesz

?Ha siker?l bel?lr?l megtisztulnod, a k?ls? dolgok is helyre?llnak a maguk m?dj?n. Az els? val?s?g bel?l van, a m?sodik val?s?g k?v?l.?

26. Az elme egy zseni?lis eszk?z tud lenni, ha ?gy haszn?lj?k, ahogy kell

?Az elme egy figyelemre m?lt? eszk?z, ha ?gy haszn?lj?k, ahogy kell. T?vesen haszn?lva rombol?v? v?lik. Hogy egyszer?bben fogalmazzak, ez nem felt?tlen azt jelenti, hogy te haszn?lod hib?san az elm?det, hanem azt, hogy legt?bbsz?r nem is haszn?lod. ? haszn?l t?ged. Ez a betegs?g. Azt hiszed, hogy te vagy az elm?d. De ez ?br?nd. Az eszk?z?d foglyul ejtett.?

27. Az agg?d?s id?pocs?kol?s

?Azt gondolod, hogy sz?ks?ges agg?dnod valami miatt, de ez igaz?b?l hasznavehetetlen sz?modra.?

Egyed Zsuzsanna

forr?s:http://filantropikum.com/27-eletlecke-eckhart-tolle-tollabol-amit-feltetlenul-ismerned-kell/


---
vissza az elejére